Test vlašských salátů

27.10.2021

12 potravin

odkaz na zdroj dat
Název potravinyVýsledek i
5 nejlepší - 1 nejhorší
Popis výsledku
Varmuža Vlašský salát4,0 zobrazit podrobnosti
Hodnotící stupnice testu:
1 (nejlepší) - 5 (nejhorší)

Zásadní roli ve výsledné známce sehrálo hodnocení senzoriky (12 zaškolených porotců), nicméně v potaz byla brána také laboratorní zjištění (obsah tuku, sušiny a podíl uzeniny - včetně obsahu bílkovin, brambor a zeleniny).

Výsledná známka: 2
Známka z degustace: 2,1

Vítěz testu! Jeden z nejlépe vonících salátů měl dle hodnotitelů senzoriky správně nakyslou chuť, ideální konzistenci a optimální množství salámu (však tvoří téměř třetinu obsahu) a majonézy. Ta je mj. ve složení uvedena na prvním místě, proto se nelze divit, že se jedná o nejtučnější z testovaných vzorků (laboratoř dokonce zjistila vyšší hodnotu, než uvádí výrobce na etiketě). Brambor v něm najdeme průměrně, zeleniny o něco méně.
Clever Vlašský salát4,0 zobrazit podrobnosti
Hodnotící stupnice testu:
1 (nejlepší) - 5 (nejhorší)

Zásadní roli ve výsledné známce sehrálo hodnocení senzoriky (12 zaškolených porotců), nicméně v potaz byla brána také laboratorní zjištění (obsah tuku, sušiny a podíl uzeniny - včetně obsahu bílkovin, brambor a zeleniny).

Výsledná známka: 2
Známka z degustace: 2,3

Na pohled sice neoslní, nicméně při hodnocení chutě a vůně si vedl velmi dobře! Lákavá je i cena. Brambor a zeleniny obsahuje pomálu, ale plusové body získává za množství salámu (téměř čtvrtina půlkilového kyblíku, navíc se slušnou porcí bílkovin) a nízký počet přídatných látek. Podíl tuku odpovídá použitým surovinám.
Karlova koruna Vlašský salát3,7 zobrazit podrobnosti
Hodnotící stupnice testu:
1 (nejlepší) - 5 (nejhorší)

Zásadní roli ve výsledné známce sehrálo hodnocení senzoriky (12 zaškolených porotců), nicméně v potaz byla brána také laboratorní zjištění (obsah tuku, sušiny a podíl uzeniny - včetně obsahu bílkovin, brambor a zeleniny).

Výsledná známka: 2,3
Známka z degustace: 2,6

V senzorické části si pozitivní
hodnocení tento salát vysloužil dostatkem salámu, libou vůni a dobrou konzistencí. Naopak kritizována byla výrazně kyselá chuť. Salám tvoří více jak třetinu jeho hmotnosti (více než brambory a zelenina dohromady), přesto obsahem bílkovin patří k nejslabším vzorkům v rámci testu. Přídatných látek má přiměřené množství a deklaraci tuku splňuje doslovně.
Boneco Vlašský salát3,7 zobrazit podrobnosti
Hodnotící stupnice testu:
1 (nejlepší) - 5 (nejhorší)

Zásadní roli ve výsledné známce sehrálo hodnocení senzoriky (12 zaškolených porotců), nicméně v potaz byla brána také laboratorní zjištění (obsah tuku, sušiny a podíl uzeniny - včetně obsahu bílkovin, brambor a zeleniny).

Výsledná známka: 2,3
Známka z degustace: 2,1

Přestože salám, vzhledem k hodnotě bílkovin, není zrovna extra, porotcům chutnal. Dobře působil také salát jako celek. Degustátoři pouze konstatovali, že je v něm více brambor než v konkurenčních vzorcích. Laboratoř odhalila, že deklarované množství tuku na 100 g obsahuje celé 140 g balení výrobku. Salámu má oproti avizované hodnotě bohužel méně, brambor naopak více. Neobešel se řady přídatných látek (konzervanty, stabilizátory).
Chef Select Vlašský salát3,6 zobrazit podrobnosti
Hodnotící stupnice testu:
1 (nejlepší) - 5 (nejhorší)

Zásadní roli ve výsledné známce sehrálo hodnocení senzoriky (12 zaškolených porotců), nicméně v potaz byla brána také laboratorní zjištění (obsah tuku, sušiny a podíl uzeniny - včetně obsahu bílkovin, brambor a zeleniny).

Výsledná známka: 2,4
Známka z degustace: 2,4

Jednoduše lahůdkový standard. Hezky voní, ale nijak nápadnou chuť si stěží vryjete do paměti. Maso tvoří třetinu hmotnosti, zelenina pouze 8 % (pozn. navíc zcela postrádá celer a mrkev). Patří k tučnějším "kouskům" a avizované přídatné látky jsou běžně používány při konzervaci uzenin či majonézy.
Sklizeno Vlašský salát3,5 zobrazit podrobnosti
Hodnotící stupnice testu:
1 (nejlepší) - 5 (nejhorší)

Zásadní roli ve výsledné známce sehrálo hodnocení senzoriky (12 zaškolených porotců), nicméně v potaz byla brána také laboratorní zjištění (obsah tuku, sušiny a podíl uzeniny - včetně obsahu bílkovin, brambor a zeleniny).

Výsledná známka: 2,5
Známka z degustace: 2,6

Jednoznačně nejlepší vzhled, hezká vůně, méně tučný v ústech X nejkyselejší. Dle etikety v něm mělo být 33 g gothaje a 30 g tuku ve 100 g salátu. Laboratorní výsledky? - salámu pouze třetina deklarovaného množství, tuku polovina...navíc obsahoval nejvíce zeleniny ze všech testovaných vzorků. Následně výrobce přiznal technologickou chybu při mísení.
Vlašský salát se salámem Junior3,5 zobrazit podrobnosti
Hodnotící stupnice testu:
1 (nejlepší) - 5 (nejhorší)

Zásadní roli ve výsledné známce sehrálo hodnocení senzoriky (12 zaškolených porotců), nicméně v potaz byla brána také laboratorní zjištění (obsah tuku, sušiny a podíl uzeniny - včetně obsahu bílkovin, brambor a zeleniny).

Výsledná známka: 2,5
Známka z degustace: 2,8

Poznatky z ochutnávky - jednoduše rozpoznatelný rozdílný druh salámu (více uzený), intenzivní kyselost v chuti, v ústech působí s ohledem na tučnost lehčeji. Pyšní se nejvyšším obsahem bílkovin, množství zeleniny/brambor/uzeniny průměrné.
Česká chuť Vlašský salát3,5 zobrazit podrobnosti
Hodnotící stupnice testu:
1 (nejlepší) - 5 (nejhorší)

Zásadní roli ve výsledné známce sehrálo hodnocení senzoriky (12 zaškolených porotců), nicméně v potaz byla brána také laboratorní zjištění (obsah tuku, sušiny a podíl uzeniny - včetně obsahu bílkovin, brambor a zeleniny).

Výsledná známka: 2,5
Známka z degustace: 2,5

Zaujal zdařilým vzhledem, dobře voněl i chutnal...nicméně v posledních dvou jmenovaných ukazatelích nijak zvlášť z průměru nevybočoval. Obsah tuku byl dle laboratorních zjištění nižší, než se dočtete na obalu. Ke konzervaci výrobce použil poměrně dost přídatných látek.
Atlantik Vlašský salát3,4 zobrazit podrobnosti
Hodnotící stupnice testu:
1 (nejlepší) - 5 (nejhorší)

Zásadní roli ve výsledné známce sehrálo hodnocení senzoriky (12 zaškolených porotců), nicméně v potaz byla brána také laboratorní zjištění (obsah tuku, sušiny a podíl uzeniny - včetně obsahu bílkovin, brambor a zeleniny).

Výsledná známka: 2,6
Známka z degustace: 2,4

Hodnotící senzoriky dobře poznali, že se jedná o stejného výrobce jako u produktu Česká chuť Vlašský salát...drobná nuance (více brambor, méně zeleniny) dala v tomto případě vyniknout chuti salámu. Obsah tuku byl nižší než avizoval výrobce na etiketě.
Tesco Vlašský salát3,3 zobrazit podrobnosti
Hodnotící stupnice testu:
1 (nejlepší) - 5 (nejhorší)

Zásadní roli ve výsledné známce sehrálo hodnocení senzoriky (12 zaškolených porotců), nicméně v potaz byla brána také laboratorní zjištění (obsah tuku, sušiny a podíl uzeniny - včetně obsahu bílkovin, brambor a zeleniny).

Výsledná známka: 2,7
Známka z degustace: 3,5

Nejhorší vzorek v rámci ochutnávky...nelibá vůně, příliš slaná chuť. Nutričně patří k vyváženějším vzorkům, množstvím ani složením přídatných látek nikterak nevybočuje.
Ze Šumavy Vlašský salát3,3 zobrazit podrobnosti
Hodnotící stupnice testu:
1 (nejlepší) - 5 (nejhorší)

Zásadní roli ve výsledné známce sehrálo hodnocení senzoriky (12 zaškolených porotců), nicméně v potaz byla brána také laboratorní zjištění (obsah tuku, sušiny a podíl uzeniny - včetně obsahu bílkovin, brambor a zeleniny).

Výsledná známka: 2,7
Známka z degustace: 3,0

Slabší kyselost chuti, málo salámu...pochválit lze jen nadstandardně příjemnou vůni. Už etiketa naznačila, že se jedná o "dietnější" verzi - majonéza založená na vodě, nižší množství uzeniny, vysoký podíl brambor. Mínus - přídatné látky z jednotlivých surovin.
K-Classic Vlašský salát3,2 zobrazit podrobnosti
Hodnotící stupnice testu:
1 (nejlepší) - 5 (nejhorší)

Zásadní roli ve výsledné známce sehrálo hodnocení senzoriky (12 zaškolených porotců), nicméně v potaz byla brána také laboratorní zjištění (obsah tuku, sušiny a podíl uzeniny - včetně obsahu bílkovin, brambor a zeleniny).

Výsledná známka: 2,8
Známka z degustace: 3,1

Průměrný vzhled a vůně, chuť spíše podprůměrná s citelnou tučností. Podle obsahu tuků je v něm hodně majonézy, ta by ostatně dle výrobce měla dominovat. Množství salámu i bílkovin lze označit za skromné. Trvanlivost surovin, potažmo salátu, udržuje řada stabilizátorů a konzervantů.