Atlantik Vlašský salát


Název testuVýsledek i
5 nejlepší - 1 nejhorší
Popis výsledku
Test vlašských salátů

27.10.2021
3.4zobrazit podrobnosti
Hodnotící stupnice testu:
1 (nejlepší) - 5 (nejhorší)

Zásadní roli ve výsledné známce sehrálo hodnocení senzoriky (12 zaškolených porotců), nicméně v potaz byla brána také laboratorní zjištění (obsah tuku, sušiny a podíl uzeniny - včetně obsahu bílkovin, brambor a zeleniny).

Výsledná známka: 2,6
Známka z degustace: 2,4

Hodnotící senzoriky dobře poznali, že se jedná o stejného výrobce jako u produktu Česká chuť Vlašský salát...drobná nuance (více brambor, méně zeleniny) dala v tomto případě vyniknout chuti salámu. Obsah tuku byl nižší než avizoval výrobce na etiketě.