všechny kategorie

Tuňákový salát

Obsahuje 12 potravin

Rio mare Insalatissime Messicana e Tonno
Název testuVýsledek i
5 nejlepší - 1 nejhorší
Popis výsledku
Test tuňákových salátů

26.10.2018
4zobrazit podrobnější informace
Hodnotící stupnice: 1 (nejlepší) - 5 (nejhorší)

Senzorické hodnocení: 2
Hodnocení Potravinového Sherlocka: 2
Celková známka: 2

Vítěz testu! Příjemná pikantní chuť, nejlepší vůně. Hodnotitelům přišel tuňák kvalitní, zelenina měkčí, celkově obsah optimální. Laboratoř potvrdila, že má nejvyšší obsah pevné složky, která je nejméně nasáklá vodou.
Nekton Wellness Tuna Salad Caribbean
Název testuVýsledek i
5 nejlepší - 1 nejhorší
Popis výsledku
Test tuňákových salátů

26.10.2018
3.5zobrazit podrobnější informace
Hodnotící stupnice: 1 (nejlepší) - 5 (nejhorší)

Senzorické hodnocení: 2,8
Hodnocení Potravinového Sherlocka: 2-
Celková známka: 2-

Chuť kyselejší a málo kořeněná. Dle hodnotitelů má nejlepší vzhled. Ve složení najdeme hned dvě zahušťovadla a jedno barvivo.
Sun & Sea Tuna Salad Mexicana
Název testuVýsledek i
5 nejlepší - 1 nejhorší
Popis výsledku
Test tuňákových salátů

26.10.2018
3.5zobrazit podrobnější informace
Hodnotící stupnice: 1 (nejlepší) - 5 (nejhorší)

Senzorické hodnocení: 2,4
Hodnocení Potravinového Sherlocka: 2-
Celková známka: 2-

Spotřebiteli shledán velmi chutný, méně slaná, přiměřeně kyselý a dobře kořeněný. Je tmavší barvy a vypadá čerstvě. Je hutnější díky zahuštění škrobem. Podíl pevné složky je vyšší s menším obsahem vody.
Giana Tuňákový salát Mexico
Název testuVýsledek i
5 nejlepší - 1 nejhorší
Popis výsledku
Test tuňákových salátů

26.10.2018
3zobrazit podrobnější informace
Hodnotící stupnice: 1 (nejlepší) - 5 (nejhorší)

Senzorické hodnocení: 2,5
Hodnocení Potravinového Sherlocka: 3-
Celková známka: 3

Má výraznou červeno-oranžovou barvu, ostrou chuť a řidší konzistenci. Kyselost, sladkost a slanost vyhovuje, spotřebitelům připadal tučnější. Z laboratorní analýzy vyšlo najevo, že obsahuje zahušťovadla a barviva.
Rio mare Insalatissime Mais e Tonno
Název testuVýsledek i
5 nejlepší - 1 nejhorší
Popis výsledku
Test tuňákových salátů

26.10.2018
3zobrazit podrobnější informace
Hodnotící stupnice: 1 (nejlepší) - 5 (nejhorší)

Senzorické hodnocení: 3,1
Hodnocení Potravinového Sherlocka: 3
Celková známka: 3

Hodnotící namítali, že se jedná spíše o zeleninový než rybí salát. Obsah tuňáka byl nejhůře hodnocený i přes výbornou kvalitu. Jedná se o jeden z nejdražších testovaných vzorků. Suma biogenních aminů, které mohou znamenat, že ryba nemusela být v době zpracování čerstvá, je nejvyšší!
Calvo California Tuna Salad
Název testuVýsledek i
5 nejlepší - 1 nejhorší
Popis výsledku
Test tuňákových salátů

26.10.2018
3zobrazit podrobnější informace
Hodnotící stupnice: 1 (nejlepší) - 5 (nejhorší)

Senzorické hodnocení: 3,9
Hodnocení Potravinového Sherlocka: 2
Celková známka: 3

Spotřebitelům (ne)voněl po rybím tuku. Zelenina příliš měkká a obsahuje hodně kukuřice. Nevýrazná chuť, co se soli, kyselosti i tučnosti týče. Laboratorní výsledky měl, až na nejnižší obsah bílkovin, dobré - bez zahušťovadel, barviv a zbytečných aditivních látek. Navíc oproti avizovaným 20% tuňáka jej obsahuje 33,2%.
Giana Tuna Salad Exotic
Název testuVýsledek i
5 nejlepší - 1 nejhorší
Popis výsledku
Test tuňákových salátů

26.10.2018
2.5zobrazit podrobnější informace
Hodnotící stupnice: 1 (nejlepší) - 5 (nejhorší)

Senzorické hodnocení: 2,6
Hodnocení Potravinového Sherlocka: 4
Celková známka: 3-

Laickým hodnotitelům přišel sladší a dobře ochucený - lehce kyselejší a správně kořeněný s nevýraznou vůní. Zelenina byla ve větších kouscích a připadala jim rozvařená. Dle analýzy obsahuje nejnižší sumu biogenních aminů, jež by mohly značit, že ryba nebyla při zpracování čerstvá. Má nižší podíl pevné složky a v ní naopak poměrně dost vody, nižší obsah masa (přestože o 4,3% vyšší než značí údaj na obale) a je dohušťován škrobem.
Tesco Tuňákový salát Mexican
Název testuVýsledek i
5 nejlepší - 1 nejhorší
Popis výsledku
Test tuňákových salátů

26.10.2018
2.5zobrazit podrobnější informace
Hodnotící stupnice: 1 (nejlepší) - 5 (nejhorší)

Senzorické hodnocení: 2,5
Hodnocení Potravinového Sherlocka: 4
Celková známka: 3-

Dobře dochucený - méně slaný a tučný, ostřejší, optimální poměr tuňáka a zeleniny. Ne příliš pěkný vzhledově. Podle laboratoře má nejnižší obsah tuňáka 24,5%, což neodpovídá informaci na etiketě, kde je deklarováno 30%. Je zahuštěn škrobem.
Tesco tuňákový salát Exotic
Název testuVýsledek i
5 nejlepší - 1 nejhorší
Popis výsledku
Test tuňákových salátů

26.10.2018
2.5zobrazit podrobnější informace
Hodnotící stupnice: 1 (nejlepší) - 5 (nejhorší)

Senzorické hodnocení: 2,4
Hodnocení Potravinového Sherlocka: 4
Celková známka: 3,5

Testujícím vyhovoval poměr tuňáka a zeleniny, kousky ryby byli větší, zelenina měkčí. Vůni přiřazovali k okurkovému nálevu - kyselejší. Byl výrazně kořeněný, slaný a tučný. Oproti informaci na obalu, že obsahuje 30% tuňáka, laboratoř naměřila pouze 26,8%. Má druhou nejvyšší sumu biogenních aminů, což může značit, že ryba při zpracování nemusela být čerstvá. Je zahušťován modifikovaným kukuřičným škrobem.
Five Star Tuna Salad Mexico
Název testuVýsledek i
5 nejlepší - 1 nejhorší
Popis výsledku
Test tuňákových salátů

26.10.2018
2.5zobrazit podrobnější informace
Hodnotící stupnice: 1 (nejlepší) - 5 (nejhorší)

Senzorické hodnocení: 3,4
Hodnocení Potravinového Sherlocka: 3
Celková známka: 3-

Nedochucený s nepříjemnou kovovou pachutí. Laboratoř odhalila následující pozitiva a negativa. Pozitiva: obsahuje nejvíce masa a druhé nejvyšší množství bílkovin. Negativa: ve složení jsou zahušťovadla, barviva, patří k jedněm z nejvodovějších. Je nejlevnějším testovaný vzorkem v přepočtu na 100 g.
Five Star Tuna Salad Excotic
Název testuVýsledek i
5 nejlepší - 1 nejhorší
Popis výsledku
Test tuňákových salátů

26.10.2018
2zobrazit podrobnější informace
Hodnotící stupnice: 1 (nejlepší) - 5 (nejhorší)

Senzorické hodnocení: 3,3
Hodnocení Potravinového Sherlocka: 4-
Celková známka: 4

Salát řídký díky velkému množství nálevu. Poměr tuňáka a zeleniny se zdál přiměřený a obě složky shledali hodnotící měkčí, měl světlejší barvu. Opět menší obsah tuňáka než je uvedeno na obale, nejnižší podíl pevné složky ze všech testovaných vzorků a naopak nejvyšší podíl vody v něm.
Nekton Wellness Tuna Salad Mediterranean
Název testuVýsledek i
5 nejlepší - 1 nejhorší
Popis výsledku
Test tuňákových salátů

26.10.2018
2zobrazit podrobnější informace
Hodnotící stupnice: 1 (nejlepší) - 5 (nejhorší)

Senzorické hodnocení: 3,9
Hodnocení Potravinového Sherlocka: 4
Celková známka: 4

Získal nelichotivé hodnocení spotřebitelů - hodně kyselý, vodnatý, tvrdý hrách, rozvařená mrkev, nepříjemná kovová vůně, nehezký vzhled. Lepší, až na nejvyšší obsah bílkovin, to nebylo ani co se výsledků z laboratoře týče - pevného podílu spíše méně s vyšším obsahem vody v něm, tuňáka obsahoval méně než uvádí výrobce na etiketě, dohušťován škrobem.