všechny kategorie

Suchary

Jean Pierre Melba Toast Classic suchary
Název testuVýsledek i
5 nejlepší - 1 nejhorší
Popis výsledku
Cukr v potravinách - pečivo

18.10.2017
3.9zobrazit podrobnější informace
Hodnotící stupnice: 1 (nejlepší) - 8 (nejhorší)

Způsob hodnocení - podle obsahu cukru ve 100 g výrobku (od nejnižšího po nejvyšší)
cukr ve 100 g: 4,8 g
cukr v porci: 0,5 g
1 porce vyčerpá z denního příjmu: 1 %