všechny kategorie

Mák

Obsahuje 21 potravin

Dr. Rashid Mák celý
Název testuVýsledek i
5 nejlepší - 1 nejhorší
Popis výsledku
Test máků

28.5.2019
5zobrazit podrobnější informace
Hodnotící stupnice: 1 (nejlepší) - 5 (nejhorší)

Výsledky jsou postaveny na základě obsahu opiátových alkaloidů a reziduí pesticidu glyfosát. Hodnocení bylo automaticky sníženo o jeden stupeň, jednalo-li se o mák upravený termostabilizací.

Známka: 1
Země původu: ČR
Koupeno: Globus Zličín
Jedná se o loupaný modrý mák. Zdravotním limitům vyhovuje: přítomnost opiových alkaloidů v množství 8,8 mg/kg, glyfosát neprokázán.
4Slim Mák BIO (celý)
Název testuVýsledek i
5 nejlepší - 1 nejhorší
Popis výsledku
Test máků

28.5.2019
5zobrazit podrobnější informace
Hodnotící stupnice: 1 (nejlepší) - 5 (nejhorší)

Výsledky jsou postaveny na základě obsahu opiátových alkaloidů a reziduí pesticidu glyfosát. Hodnocení bylo automaticky sníženo o jeden stupeň, jednalo-li se o mák upravený termostabilizací.

Známka: 1
Země původu: Turecko
Koupeno: Kaumy.cz
Tento přírodní mák je produktem ekologického zemědělství a pyšní se BIO certifikátem. Analýzou zdravotních limitů pro využití v potravinářství prošel v obou hlídaných bodech bez problémů.
RegeFitness Mák celý
Název testuVýsledek i
5 nejlepší - 1 nejhorší
Popis výsledku
Test máků

28.5.2019
5zobrazit podrobnější informace
Hodnotící stupnice: 1 (nejlepší) - 5 (nejhorší)

Výsledky jsou postaveny na základě obsahu opiátových alkaloidů a reziduí pesticidu glyfosát. Hodnocení bylo automaticky sníženo o jeden stupeň, jednalo-li se o mák upravený termostabilizací.

Známka: 1
Země původu: ČR
Koupeno: RageFitness.cz
Další z produktů neupravených termostabilizací, bez známek reziduí glyfosátu a s relativně nízkým obsahem opiových alkaloidů (8,9 mg/kg).
BackMit Mletý mák
Název testuVýsledek i
5 nejlepší - 1 nejhorší
Popis výsledku
Test máků

28.5.2019
5zobrazit podrobnější informace
Hodnotící stupnice: 1 (nejlepší) - 5 (nejhorší)

Výsledky jsou postaveny na základě obsahu opiátových alkaloidů a reziduí pesticidu glyfosát. Hodnocení bylo automaticky sníženo o jeden stupeň, jednalo-li se o mák upravený termostabilizací.

Známka: 1
Země původu: ČR
Koupeno: Globus Zličín
Přírodní mák, který v testech vynikal - obsahuje nejméně opiových alkaloidů (1,2 mg/kg) a množství reziduí glyfosátu je natolik nízké, že jej nelze změřit.
Mák modrý raw (celý)
Název testuVýsledek i
5 nejlepší - 1 nejhorší
Popis výsledku
Test máků

28.5.2019
5zobrazit podrobnější informace
Hodnotící stupnice: 1 (nejlepší) - 5 (nejhorší)

Výsledky jsou postaveny na základě obsahu opiátových alkaloidů a reziduí pesticidu glyfosát. Hodnocení bylo automaticky sníženo o jeden stupeň, jednalo-li se o mák upravený termostabilizací.

Známka: 1
Země původu: ČR
Koupeno: Superpotravina.cz
Rezidua glyfosátu laboratoř nezjistila, tudíž jsou pod hranicí 0,04 mg/kg. Ve prospěch jeho bezpečného užití v potravinářství hovoří i nízký obsah opiových alkaloidů, které v souhrnu tvoří 8,7 mg/kg. Tvrzení výrobce na etiketě "vypěstovaný v Česku" analýza potvrzuje.
Mák (celý) z Vysočiny
Název testuVýsledek i
5 nejlepší - 1 nejhorší
Popis výsledku
Test máků

28.5.2019
5zobrazit podrobnější informace
Hodnotící stupnice: 1 (nejlepší) - 5 (nejhorší)

Výsledky jsou postaveny na základě obsahu opiátových alkaloidů a reziduí pesticidu glyfosát. Hodnocení bylo automaticky sníženo o jeden stupeň, jednalo-li se o mák upravený termostabilizací.

Známka: 1
Země původu: ČR
Koupeno: Ježkův statek
Tento mák pěstuje farma v Rokytnici nad Rokytnou. Zdravotním limitům vyhovuje, nicméně pokud dítě, počítáno s váhou 42 kg, sní těstoviny s 30 g porcí máku, dostává se příjem opiových alkaloidů (bráno morfin+kodein) na 92% povoleného denního příjmu.
Semix Mák mletý
Název testuVýsledek i
5 nejlepší - 1 nejhorší
Popis výsledku
Test máků

28.5.2019
5zobrazit podrobnější informace
Hodnotící stupnice: 1 (nejlepší) - 5 (nejhorší)

Výsledky jsou postaveny na základě obsahu opiátových alkaloidů a reziduí pesticidu glyfosát. Hodnocení bylo automaticky sníženo o jeden stupeň, jednalo-li se o mák upravený termostabilizací.

Známka: 1
Země původu: ČR
Koupeno: Superpotravina.cz
Tento přírodní mák vypěstovaný v České republice obsahuje velmi malé množství opiátových alkaloidů (2,7 mg/kg) a zbytkové množství glyfosátu pod hranicí měřitelnosti.
Country Life Bio Mák (celý)
Název testuVýsledek i
5 nejlepší - 1 nejhorší
Popis výsledku
Test máků

28.5.2019
5zobrazit podrobnější informace
Hodnotící stupnice: 1 (nejlepší) - 5 (nejhorší)

Výsledky jsou postaveny na základě obsahu opiátových alkaloidů a reziduí pesticidu glyfosát. Hodnocení bylo automaticky sníženo o jeden stupeň, jednalo-li se o mák upravený termostabilizací.

Známka: 1
Země původu: Turecko
Koupeno: Košík.cz
Mák vypěstovaný v Turecku pochází z kontrolovaného ekologického zemědělství a dostání je ve formě "bez obalu". Rozbor prokázal velmi malý obsah opiových alkaloidů (6,8 mg/kg) a neměřitelné množství reziduí glyfosátu. Závěrem lze konstatovat, že plně vyhovuje potravinářským účelům.
Farmland Mák mletý
Název testuVýsledek i
5 nejlepší - 1 nejhorší
Popis výsledku
Test máků

28.5.2019
5zobrazit podrobnější informace
Hodnotící stupnice: 1 (nejlepší) - 5 (nejhorší)

Výsledky jsou postaveny na základě obsahu opiátových alkaloidů a reziduí pesticidu glyfosát. Hodnocení bylo automaticky sníženo o jeden stupeň, jednalo-li se o mák upravený termostabilizací.

Známka: 1
Země původu: ČR
Koupeno: Košík.cz
Tento mák sice distribuuje slovenská firma, ale vypěstován byl v Čechách. Nízkou hodnotou celkových opiátových alkaloidů (4,5 mg/kg) a mizivým/neměřitelným množstvím reziduí glyfosátu si vysloužil výslednou známku 1!
Poex Blue Poppy (celý)
Název testuVýsledek i
5 nejlepší - 1 nejhorší
Popis výsledku
Test máků

28.5.2019
5zobrazit podrobnější informace
Hodnotící stupnice: 1 (nejlepší) - 5 (nejhorší)

Výsledky jsou postaveny na základě obsahu opiátových alkaloidů a reziduí pesticidu glyfosát. Hodnocení bylo automaticky sníženo o jeden stupeň, jednalo-li se o mák upravený termostabilizací.

Známka: 1
Země původu: ČR
Koupeno: Poex.cz
Mák vyhovuje všem zdravotním limitům - v součtu obsahuje pouze 5 mg/kg opiátových alkaloidů a rezidua glyfosátu v takto nízké koncentraci nelze změřit.
Ensa Mák bílý (celý)
Název testuVýsledek i
5 nejlepší - 1 nejhorší
Popis výsledku
Test máků

28.5.2019
5zobrazit podrobnější informace
Hodnotící stupnice: 1 (nejlepší) - 5 (nejhorší)

Výsledky jsou postaveny na základě obsahu opiátových alkaloidů a reziduí pesticidu glyfosát. Hodnocení bylo automaticky sníženo o jeden stupeň, jednalo-li se o mák upravený termostabilizací.

Známka: 1
Země původu: ČR
Koupeno: Globus Zličín
Jedná se o jediný vzorek bílého máku v testu, a přestože má slovenského výrobce, vypěstován byl dle analýzy s největší pravděpodobností v ČR. Ani v něm nenajdeme zbytky glyfosátu a má nízký obsah opiových alkaloidů (v součtu 6 mg/kg).
Diana Svět oříšků Mák celý
Název testuVýsledek i
5 nejlepší - 1 nejhorší
Popis výsledku
Test máků

28.5.2019
4.8zobrazit podrobnější informace
Hodnotící stupnice: 1 (nejlepší) - 5 (nejhorší)

Výsledky jsou postaveny na základě obsahu opiátových alkaloidů a reziduí pesticidu glyfosát. Hodnocení bylo automaticky sníženo o jeden stupeň, jednalo-li se o mák upravený termostabilizací.

Známka: 1,2
Země původu: ČR
Koupeno: Košík.cz
Žádná rezidua pesticidu (glyfosátu), hodnota opiových alkaloidů pod limitem stanoveným vyhláškou, ale...u českých pěstitelů se u alkaloidů jedná o množství hraniční a navíc dítě, které si k obědu dá těstoviny s 30 g tohoto máku, překročí denní dávku určenou pro morfin+kodein.
Dr. Ensa Mák mletý
Název testuVýsledek i
5 nejlepší - 1 nejhorší
Popis výsledku
Test máků

28.5.2019
4zobrazit podrobnější informace
Hodnotící stupnice: 1 (nejlepší) - 5 (nejhorší)

Výsledky jsou postaveny na základě obsahu opiátových alkaloidů a reziduí pesticidu glyfosát. Hodnocení bylo automaticky sníženo o jeden stupeň, jednalo-li se o mák upravený termostabilizací.

Známka: 2
Země původu: ČR
Koupeno: HM Tesco Praha 5
Český mák distribuovaný slovenskou společností je z legislativního hlediska (souhrn opiových alkaloidů 15 mg/kg, glyfosát nezjištěn) v pořádku. Pro využití v kuchyni je díky termostabilizaci vhodný méně.
Dr. Rashid Mák mletý 100%
Název testuVýsledek i
5 nejlepší - 1 nejhorší
Popis výsledku
Test máků

28.5.2019
4zobrazit podrobnější informace
Hodnotící stupnice: 1 (nejlepší) - 5 (nejhorší)

Výsledky jsou postaveny na základě obsahu opiátových alkaloidů a reziduí pesticidu glyfosát. Hodnocení bylo automaticky sníženo o jeden stupeň, jednalo-li se o mák upravený termostabilizací.

Známka: 2
Země původu: ČR
Koupeno: Globus Zličín
Tento mák byl ošetřen vodní párou (tzv. termostabilizací) a analýza v něm odhalila nepatrné množství glyfosátu. Opiových alkaloidů má velmi málo (v součtu 4,9 mg/kg.
Natura Mák modrý mletý
Název testuVýsledek i
5 nejlepší - 1 nejhorší
Popis výsledku
Test máků

28.5.2019
4zobrazit podrobnější informace
Hodnotící stupnice: 1 (nejlepší) - 5 (nejhorší)

Výsledky jsou postaveny na základě obsahu opiátových alkaloidů a reziduí pesticidu glyfosát. Hodnocení bylo automaticky sníženo o jeden stupeň, jednalo-li se o mák upravený termostabilizací.

Známka: 2
Země původu: ČR
Koupeno: ParkFit.cz
Známku tohoto vzorku ovlivnila úprava termostabilizací. Dle obsahu opiových alkaloidů (3,8 mg/kg) i reziduí glyfosátu (méně než 0,04 mg/kg) by patřil k těm nejlepším!
Belbake Blue Poppy Seeds (mletý)
Název testuVýsledek i
5 nejlepší - 1 nejhorší
Popis výsledku
Test máků

28.5.2019
3zobrazit podrobnější informace
Hodnotící stupnice: 1 (nejlepší) - 5 (nejhorší)

Výsledky jsou postaveny na základě obsahu opiátových alkaloidů a reziduí pesticidu glyfosát. Hodnocení bylo automaticky sníženo o jeden stupeň, jednalo-li se o mák upravený termostabilizací.

Známka: 3
Země původu: ČR
Koupeno: Lidl Praha 11
Produkt privátní značky obchodního řetězce Lidl obsahoval stopy rozkladu glyfosátu. Celkové množství opiových alkaloidů se ještě vejde do legislativní normy (19 mg/kg), nicméně v porci nudlí s 30 g tohoto máku by u dítěte došlo k překročení denního limitu u morfinu.
Šmajstrla Mák modrý (celý)
Název testuVýsledek i
5 nejlepší - 1 nejhorší
Popis výsledku
Test máků

28.5.2019
2.5zobrazit podrobnější informace
Hodnotící stupnice: 1 (nejlepší) - 5 (nejhorší)

Výsledky jsou postaveny na základě obsahu opiátových alkaloidů a reziduí pesticidu glyfosát. Hodnocení bylo automaticky sníženo o jeden stupeň, jednalo-li se o mák upravený termostabilizací.

Známka: 3,5
Země původu: ČR
Koupeno: Superpotravina.cz
Přestože výrobce odebírá surovinu od českého pěstitele, hodnoty alkaloidů se do limitu vejdou pouze s přihlédnutím k nejistotě měření - vyniká zde především thebain. U běžného jídla "nudle s mákem" by byla zcela jistě překročena hranice jejich denního příjmu u dětských strávníků a příliš nechybí ani u dospělého (90%).
Tesco Poppy seeds (celý)
Název testuVýsledek i
5 nejlepší - 1 nejhorší
Popis výsledku
Test máků

28.5.2019
2zobrazit podrobnější informace
Hodnotící stupnice: 1 (nejlepší) - 5 (nejhorší)

Výsledky jsou postaveny na základě obsahu opiátových alkaloidů a reziduí pesticidu glyfosát. Hodnocení bylo automaticky sníženo o jeden stupeň, jednalo-li se o mák upravený termostabilizací.

Známka: 4
Země původu: ČR
Koupeno: iTesco.cz
S přihlédnutím k nejistotě měření by se do legislativního limitu tento mák vešel jak v nálezu glyfosátu, tak vzhledem k souhrnnému množství alkaloidů. V jedné porci jídla (nudle s 30 g máku) dojde o více než k padesáti procentnímu (154%) překročení hranice referenčního příjmu alkaloidů (pozn. konkrétně morfinu a kodeinu) u dětí.
RageFitness Mák mletý
Název testuVýsledek i
5 nejlepší - 1 nejhorší
Popis výsledku
Test máků

28.5.2019
1zobrazit podrobnější informace
Hodnotící stupnice: 1 (nejlepší) - 5 (nejhorší)

Výsledky jsou postaveny na základě obsahu opiátových alkaloidů a reziduí pesticidu glyfosát. Hodnocení bylo automaticky sníženo o jeden stupeň, jednalo-li se o mák upravený termostabilizací.

Známka: 5
Země původu: ČR
Koupeno: RageFitness.cz
V testu dopadl nejhůře a to byl ze všech testovaných máků nejdražší! Je v něm více než dvojnásobek povoleného množství morfinu a legislativní normy pro celkový obsah opiových alkaloidů překračuje téměř trojnásobně (norma 25 mg/kg x naměřená hodnota 73 mg/kg). Výrobce jej okamžitě začal stahovat z tržní sítě.
Mák mletý 100%
Název testuVýsledek i
5 nejlepší - 1 nejhorší
Popis výsledku
Test máků

28.5.2019
1zobrazit podrobnější informace
Hodnotící stupnice: 1 (nejlepší) - 5 (nejhorší)

Výsledky jsou postaveny na základě obsahu opiátových alkaloidů a reziduí pesticidu glyfosát. Hodnocení bylo automaticky sníženo o jeden stupeň, jednalo-li se o mák upravený termostabilizací.

Známka: 5
Země původu: ČR
Koupeno: iTesco.cz
Pozitiva: téměř nulová hodnota reziduí pesticidu glyfosát. Negativa: 2,5x překročený limit alkaloidů, úprava vodní parou, již při 30 g máku překročení maximálního denního příjmu morfinu a kodeinu u dětí (více než 4x) i dospělého (více než 2x). Výrobce nyní mák stahuje z prodeje.
Tesco Blue Poppy (mletý)
Název testuVýsledek i
5 nejlepší - 1 nejhorší
Popis výsledku
Test máků

28.5.2019
1zobrazit podrobnější informace
Hodnotící stupnice: 1 (nejlepší) - 5 (nejhorší)

Výsledky jsou postaveny na základě obsahu opiátových alkaloidů a reziduí pesticidu glyfosát. Hodnocení bylo automaticky sníženo o jeden stupeň, jednalo-li se o mák upravený termostabilizací.

Známka: 5
Země původu: ČR
Koupeno: iTesco.cz
Jeden ze tří propadáků testu! Celkový obsah opiových alkaloidů činí 32 mg/kg, přičemž zákonem maximální povolené množství je 25 mg/kg. Dále mák prošel úpravou vodní párou a v neposlední řadě nevyhovuje nález glyfosátu v koncentraci 0,08 mg/kg. K překročení referenčních hodnot příjmu morfinu a kodeinu v jedné porci běžného jídla dojde u dítěte i dospělého strávníka. Do potravinářství se zkrátka nepatří.