všechny kategorie

Rozinky

Obsahuje 23 potravin

POEX Raisins bio
Název testuVýsledek i
5 nejlepší - 1 nejhorší
Popis výsledku
Test rozinek

14.12.2020
5zobrazit podrobnější informace
Hodnotící stupnice: 1 (nejlepší) - 11 (nejhorší)

Jednotlivé vzorky jsou řazeny výhradně s ohledem na množství reziduí pesticidů.

Počet reziduí pesticidů: 0
Cena (v přepočtu za 100g): 24,90,- Kč
ALNATURA Rosinen BIO7 INITIATIVE
Název testuVýsledek i
5 nejlepší - 1 nejhorší
Popis výsledku
Test rozinek

14.12.2020
5zobrazit podrobnější informace
Hodnotící stupnice: 1 (nejlepší) - 11 (nejhorší)

Jednotlivé vzorky jsou řazeny výhradně s ohledem na množství reziduí pesticidů.

Počet reziduí pesticidů: 0
Cena (v přepočtu za 100g): 26,50,- Kč
albert Rozinky zlaté
Název testuVýsledek i
5 nejlepší - 1 nejhorší
Popis výsledku
Test rozinek

14.12.2020
4.6zobrazit podrobnější informace
Hodnotící stupnice: 1 (nejlepší) - 11 (nejhorší)

Jednotlivé vzorky jsou řazeny výhradně s ohledem na množství reziduí pesticidů.

Počet reziduí pesticidů: 2
Cena (v přepočtu za 100g): 21,50,- Kč
Tesco Sultana Raisins
Název testuVýsledek i
5 nejlepší - 1 nejhorší
Popis výsledku
Test rozinek 2021

26.11.2021
4.5zobrazit podrobnější informace
Hodnotící stupnice: 1 (nejlepší) - 5 (nejhorší)

Výsledná známka: 1-
Hodnocení senzoriky (12 zaškolených porotců): 2,6
Hodnocení Potravinového Sherlocka (zjištění laboratoře): 1

Vítěz testu!
Pozitiva - nejlevnější, "pouze" tři rezidua pesticidů (v minimálních hodnotách, jež nepředstavují jakékoliv riziko s ohledem na zdraví spotřebitele), bez ochratoxinu A a konzervantů.
Negativa - nejtužší konzistence, sladší chuť, mix barev.
albert Rozinky
Název testuVýsledek i
5 nejlepší - 1 nejhorší
Popis výsledku
Test rozinek

14.12.2020
4.2zobrazit podrobnější informace
Hodnotící stupnice: 1 (nejlepší) - 11 (nejhorší)

Jednotlivé vzorky jsou řazeny výhradně s ohledem na množství reziduí pesticidů.

Počet reziduí pesticidů: 3
Cena (v přepočtu za 100g): 10,- Kč
Albert Rozinky Maxi balení
Název testuVýsledek i
5 nejlepší - 1 nejhorší
Popis výsledku
Test rozinek 2021

26.11.2021
4zobrazit podrobnější informace
Hodnotící stupnice: 1 (nejlepší) - 5 (nejhorší)

Výsledná známka: 2
Hodnocení senzoriky (12 zaškolených porotců): 2,8
Hodnocení Potravinového Sherlocka (zjištění laboratoře): 1

Jedná se o jinou šarži, než musel obchodní řetězec Albert Česká republika, s.r.o. v tomto týdnu stáhnout z prodeje!
Pozitiva - patří k levnějším výrobkům, obsahují "pouze" čtyři rezidua pesticidů (opět s ohledem na zdraví spotřebitele v bezvýznamných hodnotách).
Negativa - lehce tužší konzistence.
CountryLife Bio rozinky sultánky
Název testuVýsledek i
5 nejlepší - 1 nejhorší
Popis výsledku
Test rozinek 2021

26.11.2021
4zobrazit podrobnější informace
Hodnotící stupnice: 1 (nejlepší) - 5 (nejhorší)

Výsledná známka: 2
Hodnocení senzoriky (12 zaškolených porotců): 2,7
Hodnocení Potravinového Sherlocka (zjištění laboratoře): 1-

Pozitiva - "pouze" dvě rezidua pesticidů (ve velmi nízkých koncentracích).
Negativa - přítomnost ochratoxinu A (nutno dodat, že zjištěná hodnota je 27násobně nižší, než činí maximální povolený limit), různorodá barevnost, sladší chuť.
Naturalia Rozinky sultánky
Název testuVýsledek i
5 nejlepší - 1 nejhorší
Popis výsledku
Test rozinek 2021

26.11.2021
4zobrazit podrobnější informace
Hodnotící stupnice: 1 (nejlepší) - 5 (nejhorší)

Výsledná známka: 2
Hodnocení senzoriky (12 zaškolených porotců): 2,8
Hodnocení Potravinového Sherlocka (zjištění laboratoře): 1-

Pozitiva - zbytkové množství pouze jednoho pesticidu (ale...suma MLR a ARfD ukazuje na lehce vyšší koncentraci, než měly výrobky se třemi či čtyřmi rezidui), příznivá cena.
Negativa - trochu tužší konzistence, v chuti kyselejší.
POEX ROZINKY ZLATÉ
Název testuVýsledek i
5 nejlepší - 1 nejhorší
Popis výsledku
Test rozinek

14.12.2020
3.8zobrazit podrobnější informace
Hodnotící stupnice: 1 (nejlepší) - 11 (nejhorší)

Jednotlivé vzorky jsou řazeny výhradně s ohledem na množství reziduí pesticidů.

Počet reziduí pesticidů: 4
Cena (v přepočtu za 100g): 21,90,- Kč
Alnatura Rosinen Bio
Název testuVýsledek i
5 nejlepší - 1 nejhorší
Popis výsledku
Test rozinek 2021

26.11.2021
3.5zobrazit podrobnější informace
Hodnotící stupnice: 1 (nejlepší) - 5 (nejhorší)

Výsledná známka: 2-
Hodnocení senzoriky (12 zaškolených porotců): 3,7
Hodnocení Potravinového Sherlocka (zjištění laboratoře): 1

Pozitiva - zbytkové množství pouze jednoho druhu pesticidu, absence ochranotoxinu A.
Negativa - nejvyšší cena, nehorší známka ze senzoriky (nejméně příjemná vůně, žluklá chuť, slepené chuchvalce, obsahují krystalky cukru).
Dr. Rashid Rozinky
Název testuVýsledek i
5 nejlepší - 1 nejhorší
Popis výsledku
Test rozinek 2021

26.11.2021
3.5zobrazit podrobnější informace
Hodnotící stupnice: 1 (nejlepší) - 5 (nejhorší)

Výsledná známka: 2-
Hodnocení senzoriky (12 zaškolených porotců): 2,4
Hodnocení Potravinového Sherlocka (zjištění laboratoře): 3

Pozitiva - větší kousky, příjemná chuť i vůně.
Negativa - přestože zjištěné hodnoty zdraví spotřebitele nikterak neohrožují, najdeme v nich hned 24 reziduí pesticidů i ochranotoxin A (pozn. v koncentraci 4násobně nižší než-li je maximální povolený limit); nejsladší.
DR. ENSA SINCE 1991 ROZINKY
Název testuVýsledek i
5 nejlepší - 1 nejhorší
Popis výsledku
Test rozinek

14.12.2020
3.4zobrazit podrobnější informace
Hodnotící stupnice: 1 (nejlepší) - 11 (nejhorší)

Jednotlivé vzorky jsou řazeny výhradně s ohledem na množství reziduí pesticidů.

Počet reziduí pesticidů: 5
Cena (v přepočtu za 100g): 14,- Kč
Die Leckeren Sultanas
Název testuVýsledek i
5 nejlepší - 1 nejhorší
Popis výsledku
Test rozinek 2021

26.11.2021
3zobrazit podrobnější informace
Hodnotící stupnice: 1 (nejlepší) - 5 (nejhorší)

Výsledná známka: 3
Hodnocení senzoriky (12 zaškolených porotců): 3,3
Hodnocení Potravinového Sherlocka (zjištění laboratoře): 3

Pozitiva - příjemná vůně.
Negativa - 29 druhů reziduí pesticidů...jejich sumy MLR a ARfD jsou nejvyšší, ale přesto zůstávají v normě a s ohledem na zdraví spotřebitele je lze označit za nevýznamné; jednotlivé rozinky mají různorodé barvy i velikosti a tužší konzistenci.
Belbake Sultanas
Název testuVýsledek i
5 nejlepší - 1 nejhorší
Popis výsledku
Test rozinek 2021

26.11.2021
3zobrazit podrobnější informace
Hodnotící stupnice: 1 (nejlepší) - 5 (nejhorší)

Výsledná známka: 3
Hodnocení senzoriky (12 zaškolených porotců): 3,3
Hodnocení Potravinového Sherlocka (zjištění laboratoře): 3

Negativa - nejvyšší počet reziduí pesticidů (32!)...přesto je lze, vzhledem k nízké koncentraci, pro zdraví spotřebitele považovat za bezpečné; hladina ochranotoxinu A je také hluboko pod maximálním povoleným limitem; ne příliš zdařilý vzhled, různé velikosti jednotlivých kousků, obsahují krystalky cukru.
country life Bio ROZINKY SULTÁNKY
Název testuVýsledek i
5 nejlepší - 1 nejhorší
Popis výsledku
Test rozinek

14.12.2020
3zobrazit podrobnější informace
Hodnotící stupnice: 1 (nejlepší) - 11 (nejhorší)

Jednotlivé vzorky jsou řazeny výhradně s ohledem na množství reziduí pesticidů.

Počet reziduí pesticidů: 6
Cena (v přepočtu za 100g): 24,90,- Kč
TESCO SULTANA RAISINS SWEET AND CHEWY
Název testuVýsledek i
5 nejlepší - 1 nejhorší
Popis výsledku
Test rozinek

14.12.2020
3zobrazit podrobnější informace
Hodnotící stupnice: 1 (nejlepší) - 11 (nejhorší)

Jednotlivé vzorky jsou řazeny výhradně s ohledem na množství reziduí pesticidů.

Počet reziduí pesticidů: 6
Cena (v přepočtu za 100g): 10,- Kč
naturalia ROZINKY SULTÁNKY ideální i na pečení
Název testuVýsledek i
5 nejlepší - 1 nejhorší
Popis výsledku
Test rozinek

14.12.2020
2.6zobrazit podrobnější informace
Hodnotící stupnice: 1 (nejlepší) - 11 (nejhorší)

Jednotlivé vzorky jsou řazeny výhradně s ohledem na množství reziduí pesticidů.

Počet reziduí pesticidů: 9
Cena (v přepočtu za 100g): 10,- Kč
aro Rozinky
Název testuVýsledek i
5 nejlepší - 1 nejhorší
Popis výsledku
Test rozinek

14.12.2020
2.6zobrazit podrobnější informace
Hodnotící stupnice: 1 (nejlepší) - 11 (nejhorší)

Jednotlivé vzorky jsou řazeny výhradně s ohledem na množství reziduí pesticidů.

Počet reziduí pesticidů: 9
Cena (v přepočtu za 100g): 12,50,- Kč
My Price Rozinky
Název testuVýsledek i
5 nejlepší - 1 nejhorší
Popis výsledku
Test rozinek 2021

26.11.2021
2.5zobrazit podrobnější informace
Hodnotící stupnice: 1 (nejlepší) - 5 (nejhorší)

Výsledná známka: 3-
Hodnocení senzoriky (12 zaškolených porotců): 2,2
Hodnocení Potravinového Sherlocka (zjištění laboratoře): 4-

Pozitiva - druhé místo v senzorice (měkčí konzistence; příjemná nasládlost, vůně i barva).
Negativa - nadlimitní koncentrace ochranotixinu A, která se do maximálního povoleného limitu vleze jen taktak; nejvyšší obsah plísní; slabá hořkost.
TESCO THOMPSON RAISINS SWEET AND CHEWY
Název testuVýsledek i
5 nejlepší - 1 nejhorší
Popis výsledku
Test rozinek

14.12.2020
2.2zobrazit podrobnější informace
Hodnotící stupnice: 1 (nejlepší) - 11 (nejhorší)

Jednotlivé vzorky jsou řazeny výhradně s ohledem na množství reziduí pesticidů.

Počet reziduí pesticidů: 12
Cena (v přepočtu za 100g): 11,- Kč
METRO Chef SUŠENÉ OVOCE ROZINKY OBŘÍ ZLATÉ
Název testuVýsledek i
5 nejlepší - 1 nejhorší
Popis výsledku
Test rozinek

14.12.2020
1.8zobrazit podrobnější informace
Hodnotící stupnice: 1 (nejlepší) - 11 (nejhorší)

Jednotlivé vzorky jsou řazeny výhradně s ohledem na množství reziduí pesticidů.

Počet reziduí pesticidů: 17
Cena (v přepočtu za 100g): 18,40,- Kč
IBK trade Zpracované ovoce jednodruhové Rozinky zlaté Jumbo
Název testuVýsledek i
5 nejlepší - 1 nejhorší
Popis výsledku
Test rozinek

14.12.2020
1.4zobrazit podrobnější informace
Hodnotící stupnice: 1 (nejlepší) - 11 (nejhorší)

Jednotlivé vzorky jsou řazeny výhradně s ohledem na množství reziduí pesticidů.

Počet reziduí pesticidů: 19
Cena (v přepočtu za 100g): 20,- Kč
Belbake Sultanas PASSION FOR BAKING
Název testuVýsledek i
5 nejlepší - 1 nejhorší
Popis výsledku
Test rozinek

14.12.2020
1zobrazit podrobnější informace
Hodnotící stupnice: 1 (nejlepší) - 11 (nejhorší)

Jednotlivé vzorky jsou řazeny výhradně s ohledem na množství reziduí pesticidů.

Počet reziduí pesticidů: 26
Cena (v přepočtu za 100g): 10,- Kč