všechny kategorie

Bezkofeinové alternativy kávy

Obsahuje 20 potravin

bio nebio Čas čekanky
Název testuVýsledek i
5 nejlepší - 1 nejhorší
Popis výsledku
Test bezkofeinových alternativ kávy

21.7.2020
5zobrazit podrobnější informace
Hodnotící stupnice: 1 (nejlepší) - 3 (nejhorší)

Testem prošly různé druhy bezkofeinových nápojů - kávy, obilné/čekankové kávoviny či jejich směsi, horké drinky (např. z žaludů, pampelišek). Hodnoceny byly především v souvislosti s obsahem rakovinotvorného akrylamidu a potenciálně karcinogenního furanu. Hodnocení poté vypadá následovně: 1=v pořádku, 2=obstál ALE a 3=nevyhověl.

Výsledná známka: 1
Složení: 100 % pražený kořen čekanky

Při pražení čekanky se tvoří více akrylamidu než v obilných kávovinách. Nicméně tento vzorek je výjimkou. Limitu stanovenému pro obiloviny sice nedosahuje, ale bez problémů se vejde nejen do své kategorie ale také do sekce instantních káv! Furanu obsahoval dokonce nejméně ze všech!
Barley Cup Cereal Drink with Dandelion
Název testuVýsledek i
5 nejlepší - 1 nejhorší
Popis výsledku
Test bezkofeinových alternativ kávy

21.7.2020
5zobrazit podrobnější informace
Hodnotící stupnice: 1 (nejlepší) - 3 (nejhorší)

Testem prošly různé druhy bezkofeinových nápojů - kávy, obilné/čekankové kávoviny či jejich směsi, horké drinky (např. z žaludů, pampelišek). Hodnoceny byly především v souvislosti s obsahem rakovinotvorného akrylamidu a potenciálně karcinogenního furanu. Hodnocení poté vypadá následovně: 1=v pořádku, 2=obstál ALE a 3=nevyhověl.

Výsledná známka: 1
Složení: obiloviny, čekanka, pampeliška, c. řepa

Ze složení se dozvíte, že 40 % směsi tvoří ječmen a 10 % pampeliška. V naměřených hodnotách vybočuje nadprůměrným obsahem akrylamidu - zřejmě dáno podílem čekanky a cukrové řepy (pozn. neznámo "kolik").
Nescafé Classic bez kofeinu
Název testuVýsledek i
5 nejlepší - 1 nejhorší
Popis výsledku
Test bezkofeinových alternativ kávy

21.7.2020
5zobrazit podrobnější informace
Hodnotící stupnice: 1 (nejlepší) - 3 (nejhorší)

Testem prošly různé druhy bezkofeinových nápojů - kávy, obilné/čekankové kávoviny či jejich směsi, horké drinky (např. z žaludů, pampelišek). Hodnoceny byly především v souvislosti s obsahem rakovinotvorného akrylamidu a potenciálně karcinogenního furanu. Hodnocení poté vypadá následovně: 1=v pořádku, 2=obstál ALE a 3=nevyhověl.

Výsledná známka: 1
Složení: 100 % káva bez kofeinu

U této kávy zjistila laboratoř nejnižší množství karcinogenních 3-MCPD esterů, hodnota akrylamidu je velmi vzdálená od limitu stanoveného Evropskou komisí. Nadprůměrný obsah furanu částečně vyřeší, necháte-li hotový nápoj odstát.
Bio Žaludová káva
Název testuVýsledek i
5 nejlepší - 1 nejhorší
Popis výsledku
Test bezkofeinových alternativ kávy

21.7.2020
5zobrazit podrobnější informace
Hodnotící stupnice: 1 (nejlepší) - 3 (nejhorší)

Testem prošly různé druhy bezkofeinových nápojů - kávy, obilné/čekankové kávoviny či jejich směsi, horké drinky (např. z žaludů, pampelišek). Hodnoceny byly především v souvislosti s obsahem rakovinotvorného akrylamidu a potenciálně karcinogenního furanu. Hodnocení poté vypadá následovně: 1=v pořádku, 2=obstál ALE a 3=nevyhověl.

Výsledná známka: 1
Složení: 100 % pražené žaludy

Tato surovina je natolik specifická, že pro ni nejsou stanoveny limity. V porovnání s ostatními má průměrné výsledky až na relativně vyšší hodnoty furanu.
Mokate Corta
Název testuVýsledek i
5 nejlepší - 1 nejhorší
Popis výsledku
Test bezkofeinových alternativ kávy

21.7.2020
5zobrazit podrobnější informace
Hodnotící stupnice: 1 (nejlepší) - 3 (nejhorší)

Testem prošly různé druhy bezkofeinových nápojů - kávy, obilné/čekankové kávoviny či jejich směsi, horké drinky (např. z žaludů, pampelišek). Hodnoceny byly především v souvislosti s obsahem rakovinotvorného akrylamidu a potenciálně karcinogenního furanu. Hodnocení poté vypadá následovně: 1=v pořádku, 2=obstál ALE a 3=nevyhověl.

Výsledná známka: 1
Složení: 100 % extrakt praž. ječmene

Levnější "varianta" produktu Mokafe Marango cafe od stejného výrobce se dle analýz příliš neliší (pozn. tento vzorek má o ždibec méně akrylamidu a naopak nepatrně více furanu). Jestliže jste mu přišli na chuť, můžete jej bez problému pít.
Caro Originál
Název testuVýsledek i
5 nejlepší - 1 nejhorší
Popis výsledku
Test bezkofeinových alternativ kávy

21.7.2020
5zobrazit podrobnější informace
Hodnotící stupnice: 1 (nejlepší) - 3 (nejhorší)

Testem prošly různé druhy bezkofeinových nápojů - kávy, obilné/čekankové kávoviny či jejich směsi, horké drinky (např. z žaludů, pampelišek). Hodnoceny byly především v souvislosti s obsahem rakovinotvorného akrylamidu a potenciálně karcinogenního furanu. Hodnocení poté vypadá následovně: 1=v pořádku, 2=obstál ALE a 3=nevyhověl.

Výsledná známka: 1
Složení: ječmen, slad z ječmene, čekanka, žito

Caro patří ve světě mezi nejznámější náhražky kávy. Výsledky mají velmi podobné - bez mykotoxinů, nízká hodnota 3-MCPD esterů, více furanu (nicméně oproti kávě bez kofeinu 3x méně). Čím se liší je obsah akrylamidů, který je naopak o třetinu vyšší než u "kávového originálu". Závěrem lze konstatovat, že jeden šálek denně je v pořádku.
Barley Cup Cereal Drink BIO
Název testuVýsledek i
5 nejlepší - 1 nejhorší
Popis výsledku
Test bezkofeinových alternativ kávy

21.7.2020
5zobrazit podrobnější informace
Hodnotící stupnice: 1 (nejlepší) - 3 (nejhorší)

Testem prošly různé druhy bezkofeinových nápojů - kávy, obilné/čekankové kávoviny či jejich směsi, horké drinky (např. z žaludů, pampelišek). Hodnoceny byly především v souvislosti s obsahem rakovinotvorného akrylamidu a potenciálně karcinogenního furanu. Hodnocení poté vypadá následovně: 1=v pořádku, 2=obstál ALE a 3=nevyhověl.

Výsledná známka: 1
Složení: 47 % ječmen, žito, kořen čekanky

Podíl čekankového kořene výrobce neuvádí, nicméně kvůli zvýšení akceptovatelného množství akrylamidu ani není nutné jej znát. O šetrném zpracování bio surovin hovoří i podprůměrné obsahy furanu a 3-MCPD esterů.

Biolinie Obilné kafe instantní s fíky
Název testuVýsledek i
5 nejlepší - 1 nejhorší
Popis výsledku
Test bezkofeinových alternativ kávy

21.7.2020
5zobrazit podrobnější informace
Hodnotící stupnice: 1 (nejlepší) - 3 (nejhorší)

Testem prošly různé druhy bezkofeinových nápojů - kávy, obilné/čekankové kávoviny či jejich směsi, horké drinky (např. z žaludů, pampelišek). Hodnoceny byly především v souvislosti s obsahem rakovinotvorného akrylamidu a potenciálně karcinogenního furanu. Hodnocení poté vypadá následovně: 1=v pořádku, 2=obstál ALE a 3=nevyhověl.

Výsledná známka: 1
Složení: obiloviny, slad, cikorka, pražené fíky

Dvě třetiny výrobku tvoří kombinace ječmene a žita. Veškeré složky pochází z ekologického zemědělství. Celkově si tato směs vedla nadstandardně - minimum 3-MCPD esterů a furanu, podprůměrné hodnoty u akrylamidu.
Mokafe Marango Cafe
Název testuVýsledek i
5 nejlepší - 1 nejhorší
Popis výsledku
Test bezkofeinových alternativ kávy

21.7.2020
5zobrazit podrobnější informace
Hodnotící stupnice: 1 (nejlepší) - 3 (nejhorší)

Testem prošly různé druhy bezkofeinových nápojů - kávy, obilné/čekankové kávoviny či jejich směsi, horké drinky (např. z žaludů, pampelišek). Hodnoceny byly především v souvislosti s obsahem rakovinotvorného akrylamidu a potenciálně karcinogenního furanu. Hodnocení poté vypadá následovně: 1=v pořádku, 2=obstál ALE a 3=nevyhověl.

Výsledná známka: 1
Složení: 100 % extrakt praženého ječmene a žita

Jeden z nejlépe hodnocených vzorků - třetí nejnižší množství furanu a akrylamidu. Lehce zvýšený obsah 3-MCPD esterů lze přikládat nežádoucí mutaci genů.
Chicory Cup Instant Chicory Beverage
Název testuVýsledek i
5 nejlepší - 1 nejhorší
Popis výsledku
Test bezkofeinových alternativ kávy

21.7.2020
5zobrazit podrobnější informace
Hodnotící stupnice: 1 (nejlepší) - 3 (nejhorší)

Testem prošly různé druhy bezkofeinových nápojů - kávy, obilné/čekankové kávoviny či jejich směsi, horké drinky (např. z žaludů, pampelišek). Hodnoceny byly především v souvislosti s obsahem rakovinotvorného akrylamidu a potenciálně karcinogenního furanu. Hodnocení poté vypadá následovně: 1=v pořádku, 2=obstál ALE a 3=nevyhověl.

Výsledná známka: 1
Složení: 100 % pražený kořen čekanky

Čekanková kávovina z polského ekologického zemědělství v testech obstála až na lehce nadprůměrné hodnoty akrylamidu. Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o 100 % pražený kořen a naměřený obsah by se do tolerovaného množství vešel 5x, netřeba řešit.
Biolinie Špaldové kafe instantní s cikorkou
Název testuVýsledek i
5 nejlepší - 1 nejhorší
Popis výsledku
Test bezkofeinových alternativ kávy

21.7.2020
5zobrazit podrobnější informace
Hodnotící stupnice: 1 (nejlepší) - 3 (nejhorší)

Testem prošly různé druhy bezkofeinových nápojů - kávy, obilné/čekankové kávoviny či jejich směsi, horké drinky (např. z žaludů, pampelišek). Hodnoceny byly především v souvislosti s obsahem rakovinotvorného akrylamidu a potenciálně karcinogenního furanu. Hodnocení poté vypadá následovně: 1=v pořádku, 2=obstál ALE a 3=nevyhověl.

Výsledná známka: 1
Složení: 80 % pšenice špalda, 20 % cikorka

Směs s cikorkou, přestože tvoří jen pětinu, značně rozšiřuje limit pro akrylamid. Nicméně v tomto případě ani není třeba. Navíc díky podprůměrnému množství furanu a průměrné hodnotě 3-MCPD esterů si tento drink mohou dopřát i těhotné a kojící ženy.
Avita Karo
Název testuVýsledek i
5 nejlepší - 1 nejhorší
Popis výsledku
Test bezkofeinových alternativ kávy

21.7.2020
3zobrazit podrobnější informace
Hodnotící stupnice: 1 (nejlepší) - 3 (nejhorší)

Testem prošly různé druhy bezkofeinových nápojů - kávy, obilné/čekankové kávoviny či jejich směsi, horké drinky (např. z žaludů, pampelišek). Hodnoceny byly především v souvislosti s obsahem rakovinotvorného akrylamidu a potenciálně karcinogenního furanu. Hodnocení poté vypadá následovně: 1=v pořádku, 2=obstál ALE a 3=nevyhověl.

Výsledná známka: 2
Složení: 100 % čekankový kořen

Pozitiva: nízké hodnoty akrylamidu, žádné mykotoxiny. Negativa: pátý nejvyšší obsah furanu, vysoké hodnoty genotoxických 3-MCPD esterů (pozn. cca 10-ti násobek oproti průměrným vzorkům!).
PROBIO Špaldové kafe mleté
Název testuVýsledek i
5 nejlepší - 1 nejhorší
Popis výsledku
Test bezkofeinových alternativ kávy

21.7.2020
3zobrazit podrobnější informace
Hodnotící stupnice: 1 (nejlepší) - 3 (nejhorší)

Testem prošly různé druhy bezkofeinových nápojů - kávy, obilné/čekankové kávoviny či jejich směsi, horké drinky (např. z žaludů, pampelišek). Hodnoceny byly především v souvislosti s obsahem rakovinotvorného akrylamidu a potenciálně karcinogenního furanu. Hodnocení poté vypadá následovně: 1=v pořádku, 2=obstál ALE a 3=nevyhověl.

Výsledná známka: 2
Složení: 100 % pšenice špalda

Jediné plus získal tento vzorek za vůbec nejnižší hodnoty akrylamidu. Bohužel naopak v žádném jiném se nenašlo tolik 3-MCPD esterů, přestože tolerovaný denní příjem šálkem nepřekročíte, a nepřidá mu ani znepokojující množství furanu.
inka rozpustná kávovinová směs
Název testuVýsledek i
5 nejlepší - 1 nejhorší
Popis výsledku
Test bezkofeinových alternativ kávy

21.7.2020
3zobrazit podrobnější informace
Hodnotící stupnice: 1 (nejlepší) - 3 (nejhorší)

Testem prošly různé druhy bezkofeinových nápojů - kávy, obilné/čekankové kávoviny či jejich směsi, horké drinky (např. z žaludů, pampelišek). Hodnoceny byly především v souvislosti s obsahem rakovinotvorného akrylamidu a potenciálně karcinogenního furanu. Hodnocení poté vypadá následovně: 1=v pořádku, 2=obstál ALE a 3=nevyhověl.

Výsledná známka: 2
Složení: 93 % obiloviny, čekanka, cukrová řepa

Co se týče plísní, furanů i 3-MCPD esterů vypadal tento vzorek velmi dobře...reputaci mu zkazil obsah akrylamidu, který by u směsi převážně z obilovin měl být rozhodně nižší!
dm Bio Malzkaffe
Název testuVýsledek i
5 nejlepší - 1 nejhorší
Popis výsledku
Test bezkofeinových alternativ kávy

21.7.2020
3zobrazit podrobnější informace
Hodnotící stupnice: 1 (nejlepší) - 3 (nejhorší)

Testem prošly různé druhy bezkofeinových nápojů - kávy, obilné/čekankové kávoviny či jejich směsi, horké drinky (např. z žaludů, pampelišek). Hodnoceny byly především v souvislosti s obsahem rakovinotvorného akrylamidu a potenciálně karcinogenního furanu. Hodnocení poté vypadá následovně: 1=v pořádku, 2=obstál ALE a 3=nevyhověl.

Výsledná známka: 2
Složení: 100 % ječmen sladový

Tzv. "sladová káva" má jemnou chuť se sladkými tóny. Hodnota akrylamidu se do evropských norem vejde jen při započtení nejistoty měření! S konzumací buďte raději opatrní!
Vitakáva rozpustný cereální nápoj
Název testuVýsledek i
5 nejlepší - 1 nejhorší
Popis výsledku
Test bezkofeinových alternativ kávy

21.7.2020
1zobrazit podrobnější informace
Hodnotící stupnice: 1 (nejlepší) - 3 (nejhorší)

Testem prošly různé druhy bezkofeinových nápojů - kávy, obilné/čekankové kávoviny či jejich směsi, horké drinky (např. z žaludů, pampelišek). Hodnoceny byly především v souvislosti s obsahem rakovinotvorného akrylamidu a potenciálně karcinogenního furanu. Hodnocení poté vypadá následovně: 1=v pořádku, 2=obstál ALE a 3=nevyhověl.

Výsledná známka: 3
Složení: ječmen, žito, čekankový kořen

78 % tvoří obiloviny, zbytek čekanka...při daném složení je hodnota akrylamidu 2,5x vyšší, než jsou stanovena veškerá doporučení! "Hodnoty akrylamidu známe a otázkou jeho snižování se zabýváme," vypověděl za výrobce obchodní ředitel Radim Bartoš.
Coffree pampeliškový nápoj
Název testuVýsledek i
5 nejlepší - 1 nejhorší
Popis výsledku
Test bezkofeinových alternativ kávy

21.7.2020
1zobrazit podrobnější informace
Hodnotící stupnice: 1 (nejlepší) - 3 (nejhorší)

Testem prošly různé druhy bezkofeinových nápojů - kávy, obilné/čekankové kávoviny či jejich směsi, horké drinky (např. z žaludů, pampelišek). Hodnoceny byly především v souvislosti s obsahem rakovinotvorného akrylamidu a potenciálně karcinogenního furanu. Hodnocení poté vypadá následovně: 1=v pořádku, 2=obstál ALE a 3=nevyhověl.

Výsledná známka: 3
Složení: čekanka, pamp. kořen, ječmen, rýže

Netradiční směs v sobě nese 30 % čekanky a 20 % pampelišky. 3-MCPD esterů i furanu obsahuje průměrné množství X akrylamidu příliš (třetí nejvyšší hodnota v testu). Na pravidelné popíjení většího množství vhodný nebude!
Avita Žitovka
Název testuVýsledek i
5 nejlepší - 1 nejhorší
Popis výsledku
Test bezkofeinových alternativ kávy

21.7.2020
1zobrazit podrobnější informace
Hodnotící stupnice: 1 (nejlepší) - 3 (nejhorší)

Testem prošly různé druhy bezkofeinových nápojů - kávy, obilné/čekankové kávoviny či jejich směsi, horké drinky (např. z žaludů, pampelišek). Hodnoceny byly především v souvislosti s obsahem rakovinotvorného akrylamidu a potenciálně karcinogenního furanu. Hodnocení poté vypadá následovně: 1=v pořádku, 2=obstál ALE a 3=nevyhověl.

Výsledná známka: 3
Složení: pražené nemleté žito

Nadprůměrné množství 3-MCPD esterů, nejvyšší podíl furanu v rámci testu a o více než dvě třetiny překročené směrné legislativní požadavky na obsah akrylamidu hovoří za vše!
Biolinie Špaldové kafe instantní
Název testuVýsledek i
5 nejlepší - 1 nejhorší
Popis výsledku
Test bezkofeinových alternativ kávy

21.7.2020
1zobrazit podrobnější informace
Hodnotící stupnice: 1 (nejlepší) - 3 (nejhorší)

Testem prošly různé druhy bezkofeinových nápojů - kávy, obilné/čekankové kávoviny či jejich směsi, horké drinky (např. z žaludů, pampelišek). Hodnoceny byly především v souvislosti s obsahem rakovinotvorného akrylamidu a potenciálně karcinogenního furanu. Hodnocení poté vypadá následovně: 1=v pořádku, 2=obstál ALE a 3=nevyhověl.

Výsledná známka: 3
Složení: 100 % pšenice špalda

U tohoto výrobku z pšenice špaldy z ekologického zemědělství zjistila laboratoř příliš vysoký obsah akrylamidu. Do limitu stanoveného Evropskou komisí se nevejde ani s přihlédnutím k odchylce měření.
Melta Originální receptura
Název testuVýsledek i
5 nejlepší - 1 nejhorší
Popis výsledku
Test bezkofeinových alternativ kávy

21.7.2020
1zobrazit podrobnější informace
Hodnotící stupnice: 1 (nejlepší) - 3 (nejhorší)

Testem prošly různé druhy bezkofeinových nápojů - kávy, obilné/čekankové kávoviny či jejich směsi, horké drinky (např. z žaludů, pampelišek). Hodnoceny byly především v souvislosti s obsahem rakovinotvorného akrylamidu a potenciálně karcinogenního furanu. Hodnocení poté vypadá následovně: 1=v pořádku, 2=obstál ALE a 3=nevyhověl.

Výsledná známka: 3
Složení: žito, cukrová řepa, ječmen, čekanka

Tradiční Melta má třetí nejvyšší obsah akrylamidu a nadprůměrné množství furanu...proto bychom úplně nedoporučovali "bez výčitek vypít 10 šálků denně", jak uvádí výrobce. Evropské limity v tomto případně nelze využít, neboť ve složení má řepu, která se do daného nařízení prozatím nedostala.