všechny kategorie

tradiční pomazánkové

Obsahuje 8 potravin

Choceňské tradiční pomazánkové neochucené
Název testuVýsledek i
5 nejlepší - 1 nejhorší
Popis výsledku
Tradiční pomazánková si drží své jméno

20.8.2018
4.6zobrazit podrobnější informace
Hodnotící stupnice: 1 (nejlepší) - 5 (nejhorší)

Známka celkového hodnocení: 1,45
Známka senzorického hodnocení: 1,9
Hodnocení probíhalo ve dvou rovinách: laboratorní analýza a senzorické hodnocení. Při laboratorní analýze je stěžejním kritériem tuk. Dalším sledovaným parametrem je obsah konzervačních látek, neboť tradiční pomazánkové má mít přirozenou trvanlivost, tudíž do něj rozhodně nepatří. Měřily se také hodnoty nasycených masných kyselin a sušiny. Všechny testované výrobky tyto normy splňovaly a byly ohodnoceny nejlepší známkou. Rozhodovalo tedy senzorické hodnocení, kde se posuzovala barva, chuť, vůně, konzistence či roztíratelnost.

Vzorek s nejlepším hodnocením. Příjemný vzhled, správná kyselost i slanost, výrazná smetanová chuť, nejlepší vůně. Rozplývalo se v ústech.
Test tradičních pomazánkových

24.5.2019
5zobrazit podrobnější informace
Hodnotící stupnice: 1 (nejlepší) - 5 (nejhorší)

Celková známka: 1
Senzorické hodnocení: 1,8
Hodnocení Potravinového Sherlocka: 1

Vítěz testu!-uspěl s ohledem na výsledky laboratorních rozborů a navíc získal i nejlepší hodnocení v senzorické části. Velmi kvalitní tradiční pomazánkové s průměrným obsahem vápníku, má spíše více sušiny a standardní podíl tuku (mléčného). Po chuťové stránce laičtí hodnotící neměli sebemenší výtku.
Madeta Jihočeské Pomazánkové tradiční bez příchuti
Název testuVýsledek i
5 nejlepší - 1 nejhorší
Popis výsledku
Test tradičních pomazánkových

24.5.2019
4.5zobrazit podrobnější informace
Hodnotící stupnice: 1 (nejlepší) - 5 (nejhorší)

Celková známka: 1-
Senzorické hodnocení: 2,4
Hodnocení Potravinového Sherlocka: 1

Definují jej nejvyšší podíl sušiny a (shodně s jiným hodnoceným výrobkem) vápníku. Bílkovin má spíše více. V přepočtu na 1 kg vychází společně s Jaroměřickým Tradičním pomazánkovým nejdráže. Hodnocení senzoriky lehce sráží mírně hrudkovitá struktura, plusové body pak nasbíralo za příjemnou smetanovou vůni.
Globus Tradiční pomazánkové natur
Název testuVýsledek i
5 nejlepší - 1 nejhorší
Popis výsledku
Test tradičních pomazánkových

24.5.2019
4.5zobrazit podrobnější informace
Hodnotící stupnice: 1 (nejlepší) - 5 (nejhorší)

Celková známka: 1-
Senzorické hodnocení: 2,4
Hodnocení Potravinového Sherlocka: 1

Tento vzorek tradičního pomazánkového se pyšní dvěma NEJ - nejvyšší obsah bílkovin a nejvyšší množství (shodně s dalším produktem) vápníku. Hodnoticí ocenili jeho krémovitost a jedinou výtku měli k přílišné tučnosti.
Clever tradiční pomazánkové neochucené
Název testuVýsledek i
5 nejlepší - 1 nejhorší
Popis výsledku
Tradiční pomazánková si drží své jméno

20.8.2018
4.5zobrazit podrobnější informace
Hodnotící stupnice: 1 (nejlepší) - 5 (nejhorší)

Známka celkového hodnocení: 1,55
Známka senzorického hodnocení: 2,1
Hodnocení probíhalo ve dvou rovinách: laboratorní analýza a senzorické hodnocení. Při laboratorní analýze je stěžejním kritériem tuk. Dalším sledovaným parametrem je obsah konzervačních látek, neboť tradiční pomazánkové má mít přirozenou trvanlivost, tudíž do něj rozhodně nepatří. Měřily se také hodnoty nasycených masných kyselin a sušiny. Všechny testované výrobky tyto normy splňovaly a byly ohodnoceny nejlepší známkou. Rozhodovalo tedy senzorické hodnocení, kde se posuzovala barva, chuť, vůně, konzistence či roztíratelnost.

Příjemný vzhled, nejlepší chuť - výrazný smetanový tón, nízká kyselost.
Test tradičních pomazánkových

24.5.2019
4zobrazit podrobnější informace
Hodnotící stupnice: 1 (nejlepší) - 5 (nejhorší)

Celková známka: 2
Senzorické hodnocení: 2,5
Hodnocení Potravinového Sherlocka: 2

Podle laboratoře obsahuje toto tradiční pomazánkové nejméně bílkovin a má také méně sušiny, než ukládá vyhláška - nicméně s přihlédnutím k povolené odchylce projde. Harmonie chuti je průměrná a vyčítána mu byla nevýrazná vůně.
Aro Tradiční pomazánkové neochucené
Název testuVýsledek i
5 nejlepší - 1 nejhorší
Popis výsledku
Test tradičních pomazánkových

24.5.2019
4zobrazit podrobnější informace
Hodnotící stupnice: 1 (nejlepší) - 5 (nejhorší)

Celková známka: 2
Senzorické hodnocení: 2,6
Hodnocení Potravinového Sherlocka: 1-

Obdobné složení jako ostatní testovaná tradiční pomazánková. Za zmínku stojí snad jen nižší množství vápníku. Od hodnotících senzorické části bylo nejčastěji slyšet výraz "průměrné".
Olma Tradiční pomazánkové natur
Název testuVýsledek i
5 nejlepší - 1 nejhorší
Popis výsledku
Test tradičních pomazánkových

24.5.2019
4zobrazit podrobnější informace
Hodnotící stupnice: 1 (nejlepší) - 5 (nejhorší)

Celková známka: 2
Senzorické hodnocení: 2,3
Hodnocení Potravinového Sherlocka: 1-

Druhé nejchutnější tradiční pomazánkové. Hodnotícím lahodila jeho "intenzivní máslová příchuť". Rozbor z laboratoře neprokázal žádné významné výkyvy oproti ostatním testovaným výrobkům. Má jen lehce nižší množství bílkovin a vápníku.
Jaroměřické tradiční pomazánkové lahůdkové
Název testuVýsledek i
5 nejlepší - 1 nejhorší
Popis výsledku
Tradiční pomazánková si drží své jméno

20.8.2018
3.9zobrazit podrobnější informace
Hodnotící stupnice: 1 (nejlepší) - 5 (nejhorší)

Známka celkového hodnocení: 2,15
Známka senzorického hodnocení: 3,3
Hodnocení probíhalo ve dvou rovinách: laboratorní analýza a senzorické hodnocení. Při laboratorní analýze je stěžejním kritériem tuk. Dalším sledovaným parametrem je obsah konzervačních látek, neboť tradiční pomazánkové má mít přirozenou trvanlivost, tudíž do něj rozhodně nepatří. Měřily se také hodnoty nasycených masných kyselin a sušiny. Všechny testované výrobky tyto normy splňovaly a byly ohodnoceny nejlepší známkou. Rozhodovalo tedy senzorické hodnocení, kde se posuzovala barva, chuť, vůně, konzistence či roztíratelnost.

Hladká struktura, silná vůně...oproti zbylým testovaným výrobkům žlutší barva.
Test tradičních pomazánkových

24.5.2019
4zobrazit podrobnější informace
Hodnotící stupnice: 1 (nejlepší) - 5 (nejhorší)

Celková známka: 2
Senzorické hodnocení: 2,6
Hodnocení Potravinového Sherlocka: 1

Společně s tradičním pomazánkovým od Madety nejdražší v přepočtu na 1 kg. Bílkovin a sušiny má spíše více, množství vápníku je průměrné a množství tuku obvyklé. Chuťově svou nakyslostí připomíná spíše tvaroh.
Pilos Tradiční pomazánkové klasik
Název testuVýsledek i
5 nejlepší - 1 nejhorší
Popis výsledku
Test tradičních pomazánkových

24.5.2019
3.5zobrazit podrobnější informace
Hodnotící stupnice: 1 (nejlepší) - 5 (nejhorší)

Celková známka: 2-
Senzorické hodnocení: 2,6
Hodnocení Potravinového Sherlocka: 2-

Laboratoř odhalila nižší obsah tuku a sušiny, než požaduje vyhláška. Obě hodnoty se vejdou do povolené odchylky, nicméně tuk velmi hraničně. Laickým hodnotícím přišlo příliš kyselé.