Test tradičních pomazánkových

24.5.2019

8 potravin

odkaz na zdroj dat
Název potravinyVýsledek i
5 nejlepší - 1 nejhorší
Popis výsledku
Choceňské tradiční pomazánkové neochucené5,0 zobrazit podrobnosti
Hodnotící stupnice testu:
1 (nejlepší) - 5 (nejhorší)

Celková známka: 1
Senzorické hodnocení: 1,8
Hodnocení Potravinového Sherlocka: 1

Vítěz testu!-uspěl s ohledem na výsledky laboratorních rozborů a navíc získal i nejlepší hodnocení v senzorické části. Velmi kvalitní tradiční pomazánkové s průměrným obsahem vápníku, má spíše více sušiny a standardní podíl tuku (mléčného). Po chuťové stránce laičtí hodnotící neměli sebemenší výtku.
Madeta Jihočeské Pomazánkové tradiční bez příchuti4,5 zobrazit podrobnosti
Hodnotící stupnice testu:
1 (nejlepší) - 5 (nejhorší)

Celková známka: 1-
Senzorické hodnocení: 2,4
Hodnocení Potravinového Sherlocka: 1

Definují jej nejvyšší podíl sušiny a (shodně s jiným hodnoceným výrobkem) vápníku. Bílkovin má spíše více. V přepočtu na 1 kg vychází společně s Jaroměřickým Tradičním pomazánkovým nejdráže. Hodnocení senzoriky lehce sráží mírně hrudkovitá struktura, plusové body pak nasbíralo za příjemnou smetanovou vůni.
Globus Tradiční pomazánkové natur4,5 zobrazit podrobnosti
Hodnotící stupnice testu:
1 (nejlepší) - 5 (nejhorší)

Celková známka: 1-
Senzorické hodnocení: 2,4
Hodnocení Potravinového Sherlocka: 1

Tento vzorek tradičního pomazánkového se pyšní dvěma NEJ - nejvyšší obsah bílkovin a nejvyšší množství (shodně s dalším produktem) vápníku. Hodnoticí ocenili jeho krémovitost a jedinou výtku měli k přílišné tučnosti.
Clever tradiční pomazánkové neochucené4,0 zobrazit podrobnosti
Hodnotící stupnice testu:
1 (nejlepší) - 5 (nejhorší)

Celková známka: 2
Senzorické hodnocení: 2,5
Hodnocení Potravinového Sherlocka: 2

Podle laboratoře obsahuje toto tradiční pomazánkové nejméně bílkovin a má také méně sušiny, než ukládá vyhláška - nicméně s přihlédnutím k povolené odchylce projde. Harmonie chuti je průměrná a vyčítána mu byla nevýrazná vůně.
Aro Tradiční pomazánkové neochucené4,0 zobrazit podrobnosti
Hodnotící stupnice testu:
1 (nejlepší) - 5 (nejhorší)

Celková známka: 2
Senzorické hodnocení: 2,6
Hodnocení Potravinového Sherlocka: 1-

Obdobné složení jako ostatní testovaná tradiční pomazánková. Za zmínku stojí snad jen nižší množství vápníku. Od hodnotících senzorické části bylo nejčastěji slyšet výraz "průměrné".
Jaroměřické tradiční pomazánkové lahůdkové4,0 zobrazit podrobnosti
Hodnotící stupnice testu:
1 (nejlepší) - 5 (nejhorší)

Celková známka: 2
Senzorické hodnocení: 2,6
Hodnocení Potravinového Sherlocka: 1

Společně s tradičním pomazánkovým od Madety nejdražší v přepočtu na 1 kg. Bílkovin a sušiny má spíše více, množství vápníku je průměrné a množství tuku obvyklé. Chuťově svou nakyslostí připomíná spíše tvaroh.
Olma Tradiční pomazánkové natur4,0 zobrazit podrobnosti
Hodnotící stupnice testu:
1 (nejlepší) - 5 (nejhorší)

Celková známka: 2
Senzorické hodnocení: 2,3
Hodnocení Potravinového Sherlocka: 1-

Druhé nejchutnější tradiční pomazánkové. Hodnotícím lahodila jeho "intenzivní máslová příchuť". Rozbor z laboratoře neprokázal žádné významné výkyvy oproti ostatním testovaným výrobkům. Má jen lehce nižší množství bílkovin a vápníku.
Pilos Tradiční pomazánkové klasik3,5 zobrazit podrobnosti
Hodnotící stupnice testu:
1 (nejlepší) - 5 (nejhorší)

Celková známka: 2-
Senzorické hodnocení: 2,6
Hodnocení Potravinového Sherlocka: 2-

Laboratoř odhalila nižší obsah tuku a sušiny, než požaduje vyhláška. Obě hodnoty se vejdou do povolené odchylky, nicméně tuk velmi hraničně. Laickým hodnotícím přišlo příliš kyselé.