všechny kategorie

Chléb

Chléb slovenský 700g
Název testuVýsledek i
5 nejlepší - 1 nejhorší
Popis výsledku
Test chlebů

20.8.2018
2.2zobrazit podrobnější informace
Hodnotící stupnice: 1 (nejlepší) - 5 (nejhorší)

Známka v testu: 3,8
Rozhodujícím faktorem bylo senzorické hodnocení - chuti, vzhledu a vůně v souladu s mezinárodními ISO normami.

výrobce: Tesco Stores CR a.s., Praha
zakoupeno: v prodejně Tesco
pozn. tento chléb dopadl nejhůře se všech porovnávaných vzorků