Test rozinek 2021

26.11.2021

10 potravin

odkaz na zdroj dat
Název potravinyVýsledek i
5 nejlepší - 1 nejhorší
Popis výsledku
Tesco Sultana Raisins4,5 zobrazit podrobnosti
Hodnotící stupnice testu:
1 (nejlepší) - 5 (nejhorší)

Výsledná známka: 1-
Hodnocení senzoriky (12 zaškolených porotců): 2,6
Hodnocení Potravinového Sherlocka (zjištění laboratoře): 1

Vítěz testu!
Pozitiva - nejlevnější, "pouze" tři rezidua pesticidů (v minimálních hodnotách, jež nepředstavují jakékoliv riziko s ohledem na zdraví spotřebitele), bez ochratoxinu A a konzervantů.
Negativa - nejtužší konzistence, sladší chuť, mix barev.
CountryLife Bio rozinky sultánky4,0 zobrazit podrobnosti
Hodnotící stupnice testu:
1 (nejlepší) - 5 (nejhorší)

Výsledná známka: 2
Hodnocení senzoriky (12 zaškolených porotců): 2,7
Hodnocení Potravinového Sherlocka (zjištění laboratoře): 1-

Pozitiva - "pouze" dvě rezidua pesticidů (ve velmi nízkých koncentracích).
Negativa - přítomnost ochratoxinu A (nutno dodat, že zjištěná hodnota je 27násobně nižší, než činí maximální povolený limit), různorodá barevnost, sladší chuť.
Naturalia Rozinky sultánky4,0 zobrazit podrobnosti
Hodnotící stupnice testu:
1 (nejlepší) - 5 (nejhorší)

Výsledná známka: 2
Hodnocení senzoriky (12 zaškolených porotců): 2,8
Hodnocení Potravinového Sherlocka (zjištění laboratoře): 1-

Pozitiva - zbytkové množství pouze jednoho pesticidu (ale...suma MLR a ARfD ukazuje na lehce vyšší koncentraci, než měly výrobky se třemi či čtyřmi rezidui), příznivá cena.
Negativa - trochu tužší konzistence, v chuti kyselejší.
Albert Rozinky Maxi balení4,0 zobrazit podrobnosti
Hodnotící stupnice testu:
1 (nejlepší) - 5 (nejhorší)

Výsledná známka: 2
Hodnocení senzoriky (12 zaškolených porotců): 2,8
Hodnocení Potravinového Sherlocka (zjištění laboratoře): 1

Jedná se o jinou šarži, než musel obchodní řetězec Albert Česká republika, s.r.o. v tomto týdnu stáhnout z prodeje!
Pozitiva - patří k levnějším výrobkům, obsahují "pouze" čtyři rezidua pesticidů (opět s ohledem na zdraví spotřebitele v bezvýznamných hodnotách).
Negativa - lehce tužší konzistence.
Metro Chef Rozinky sušené tmavé4,0 zobrazit podrobnosti
Hodnotící stupnice testu:
1 (nejlepší) - 5 (nejhorší)

Výsledná známka: 2
Hodnocení senzoriky (12 zaškolených porotců): 1,8
Hodnocení Potravinového Sherlocka (zjištění laboratoře): 2

Pozitiva - při degustaci nezazněla sebemenší výtka (vítěz senzorické části).
Negativa - celkem deset reziduí pesticidů (nicméně podle sumy MLS a ARfD se jedná o hodnoty pro spotřebitele nevýznamné).
Dr. Rashid Rozinky3,5 zobrazit podrobnosti
Hodnotící stupnice testu:
1 (nejlepší) - 5 (nejhorší)

Výsledná známka: 2-
Hodnocení senzoriky (12 zaškolených porotců): 2,4
Hodnocení Potravinového Sherlocka (zjištění laboratoře): 3

Pozitiva - větší kousky, příjemná chuť i vůně.
Negativa - přestože zjištěné hodnoty zdraví spotřebitele nikterak neohrožují, najdeme v nich hned 24 reziduí pesticidů i ochranotoxin A (pozn. v koncentraci 4násobně nižší než-li je maximální povolený limit); nejsladší.
Alnatura Rosinen Bio3,5 zobrazit podrobnosti
Hodnotící stupnice testu:
1 (nejlepší) - 5 (nejhorší)

Výsledná známka: 2-
Hodnocení senzoriky (12 zaškolených porotců): 3,7
Hodnocení Potravinového Sherlocka (zjištění laboratoře): 1

Pozitiva - zbytkové množství pouze jednoho druhu pesticidu, absence ochranotoxinu A.
Negativa - nejvyšší cena, nehorší známka ze senzoriky (nejméně příjemná vůně, žluklá chuť, slepené chuchvalce, obsahují krystalky cukru).
Die Leckeren Sultanas3,0 zobrazit podrobnosti
Hodnotící stupnice testu:
1 (nejlepší) - 5 (nejhorší)

Výsledná známka: 3
Hodnocení senzoriky (12 zaškolených porotců): 3,3
Hodnocení Potravinového Sherlocka (zjištění laboratoře): 3

Pozitiva - příjemná vůně.
Negativa - 29 druhů reziduí pesticidů...jejich sumy MLR a ARfD jsou nejvyšší, ale přesto zůstávají v normě a s ohledem na zdraví spotřebitele je lze označit za nevýznamné; jednotlivé rozinky mají různorodé barvy i velikosti a tužší konzistenci.
Belbake Sultanas3,0 zobrazit podrobnosti
Hodnotící stupnice testu:
1 (nejlepší) - 5 (nejhorší)

Výsledná známka: 3
Hodnocení senzoriky (12 zaškolených porotců): 3,3
Hodnocení Potravinového Sherlocka (zjištění laboratoře): 3

Negativa - nejvyšší počet reziduí pesticidů (32!)...přesto je lze, vzhledem k nízké koncentraci, pro zdraví spotřebitele považovat za bezpečné; hladina ochranotoxinu A je také hluboko pod maximálním povoleným limitem; ne příliš zdařilý vzhled, různé velikosti jednotlivých kousků, obsahují krystalky cukru.
My Price Rozinky2,5 zobrazit podrobnosti
Hodnotící stupnice testu:
1 (nejlepší) - 5 (nejhorší)

Výsledná známka: 3-
Hodnocení senzoriky (12 zaškolených porotců): 2,2
Hodnocení Potravinového Sherlocka (zjištění laboratoře): 4-

Pozitiva - druhé místo v senzorice (měkčí konzistence; příjemná nasládlost, vůně i barva).
Negativa - nadlimitní koncentrace ochranotixinu A, která se do maximálního povoleného limitu vleze jen taktak; nejvyšší obsah plísní; slabá hořkost.