Chef Select Vlašský salát


Název testuVýsledek i
5 nejlepší - 1 nejhorší
Popis výsledku
Test vlašských salátů

27.10.2021
3.6zobrazit podrobnosti
Hodnotící stupnice testu:
1 (nejlepší) - 5 (nejhorší)

Zásadní roli ve výsledné známce sehrálo hodnocení senzoriky (12 zaškolených porotců), nicméně v potaz byla brána také laboratorní zjištění (obsah tuku, sušiny a podíl uzeniny - včetně obsahu bílkovin, brambor a zeleniny).

Výsledná známka: 2,4
Známka z degustace: 2,4

Jednoduše lahůdkový standard. Hezky voní, ale nijak nápadnou chuť si stěží vryjete do paměti. Maso tvoří třetinu hmotnosti, zelenina pouze 8 % (pozn. navíc zcela postrádá celer a mrkev). Patří k tučnějším "kouskům" a avizované přídatné látky jsou běžně používány při konzervaci uzenin či majonézy.