Tesco Vlašský salát


Název testuVýsledek i
5 nejlepší - 1 nejhorší
Popis výsledku
Vlašský salát

22.1.2015
3.5zobrazit podrobnosti
Hodnotící stupnice testu:
1 (nejlepší) - 5 (nejhorší)

9Kč/100g
Z laboratoře: Deklarovaný obsah tuku neodpovídá naměřenému. Druhé nejnižší množství salámu.
Z degustace: Typický vzhled, příjemná vůně. Chuť je kyselejší,štiplavá.Nestejnorodá konzistence, brambory nakrájené na větší kostky jsou tužší. Známka za senzorické hodnocení 1,7.
Test vlašských salátů

27.10.2021
3.3zobrazit podrobnosti
Hodnotící stupnice testu:
1 (nejlepší) - 5 (nejhorší)

Zásadní roli ve výsledné známce sehrálo hodnocení senzoriky (12 zaškolených porotců), nicméně v potaz byla brána také laboratorní zjištění (obsah tuku, sušiny a podíl uzeniny - včetně obsahu bílkovin, brambor a zeleniny).

Výsledná známka: 2,7
Známka z degustace: 3,5

Nejhorší vzorek v rámci ochutnávky...nelibá vůně, příliš slaná chuť. Nutričně patří k vyváženějším vzorkům, množstvím ani složením přídatných látek nikterak nevybočuje.