Česká chuť Vlašský salát


Název testuVýsledek i
5 nejlepší - 1 nejhorší
Popis výsledku
Test vlašských salátů

27.10.2021
3.5zobrazit podrobnosti
Hodnotící stupnice testu:
1 (nejlepší) - 5 (nejhorší)

Zásadní roli ve výsledné známce sehrálo hodnocení senzoriky (12 zaškolených porotců), nicméně v potaz byla brána také laboratorní zjištění (obsah tuku, sušiny a podíl uzeniny - včetně obsahu bílkovin, brambor a zeleniny).

Výsledná známka: 2,5
Známka z degustace: 2,5

Zaujal zdařilým vzhledem, dobře voněl i chutnal...nicméně v posledních dvou jmenovaných ukazatelích nijak zvlášť z průměru nevybočoval. Obsah tuku byl dle laboratorních zjištění nižší, než se dočtete na obalu. Ke konzervaci výrobce použil poměrně dost přídatných látek.