Sklizeno Vlašský salát


Název testuVýsledek i
5 nejlepší - 1 nejhorší
Popis výsledku
Test vlašských salátů

27.10.2021
3.5zobrazit podrobnosti
Hodnotící stupnice testu:
1 (nejlepší) - 5 (nejhorší)

Zásadní roli ve výsledné známce sehrálo hodnocení senzoriky (12 zaškolených porotců), nicméně v potaz byla brána také laboratorní zjištění (obsah tuku, sušiny a podíl uzeniny - včetně obsahu bílkovin, brambor a zeleniny).

Výsledná známka: 2,5
Známka z degustace: 2,6

Jednoznačně nejlepší vzhled, hezká vůně, méně tučný v ústech X nejkyselejší. Dle etikety v něm mělo být 33 g gothaje a 30 g tuku ve 100 g salátu. Laboratorní výsledky? - salámu pouze třetina deklarovaného množství, tuku polovina...navíc obsahoval nejvíce zeleniny ze všech testovaných vzorků. Následně výrobce přiznal technologickou chybu při mísení.