Mléka

23.3.2015

26 potravin

odkaz na zdroj dat
Název potravinyVýsledek i
5 nejlepší - 1 nejhorší
Popis výsledku
Vrcovické mléko4,7 zobrazit podrobnosti
Hodnotící stupnice testu:
1 (nejlepší) - 5 (nejhorší)

40Kč
Tepelné ošetření: pasterace
Zjištěný obsah tuku: 4,14%
Mléko na obale označeno jako "tučné" (místo "plnotučné"). Informace na obale jsou nedostatečné.
Zcela chybí způsob skladování. Je nejdražší ze všech.
Vysoký obsah vápníku. Senzoricky i mikrobiologicky je mléko bez závad, má velmi lahodnou chuť.
Olma BIO Čerstvé bio mléko4,7 zobrazit podrobnosti
Hodnotící stupnice testu:
1 (nejlepší) - 5 (nejhorší)

30Kč/l
Tepelné ošetření: vysoká pasterace
Zjištěný obsah tuku: 4,03%
Na obale není uveden doporučený způsob skladování po otevření.
Pro zjištění výrobce se musí spotřebitel podívat do registru.
Mléko má vysoký obsah vápníku, obsah bílkovin je průměrný.
Senzorické vlastnosti výrobku i mikrobiologie jsou zcela v pořádku.
Olma Mléko selské4,7 zobrazit podrobnosti
Hodnotící stupnice testu:
1 (nejlepší) - 5 (nejhorší)

29Kč/l
Tepelné ošetření: vysoká pasterace
Zjištěný obsah tuku: 3,81%
Na obale není uveden doporučený způsob skladování po otevření.
Pro zjištění výrobce se musí spotřebitel podívat do registru.
Mléko má nejvyšší obsah tukuprosté sušiny.
Průměrný obsah vápníku, nižší obsah bílkovin.
Senzoricky i mikrobiologicky je mléko zcela v pořádku, bez závad.
Madeta Jihočeské mléko polotučné4,5 zobrazit podrobnosti
Hodnotící stupnice testu:
1 (nejlepší) - 5 (nejhorší)

23Kč
Tepelné ošetření: UHT
Zjištěný obsah tuku: 1,53%
Nepraktický obal bez uzávěru. Nejvyšší obsah vápníku ze všech trvanlivých mlék. Průměrný obsah bílkovin, nadprůměrný obsah tukuprosté sušiny. Mikrobiologické vyšetření je v pořádku. Senzoricky je mléko bez závad.
Lactel Trvanlivé mléko polotučné4,5 zobrazit podrobnosti
Hodnotící stupnice testu:
1 (nejlepší) - 5 (nejhorší)

22Kč/l
Tepelné ošetření: UHT
Zjištěný obsah tuku: 1,52%
Nepraktický kartonový obal bez uzávěru, trochu méně přehledné informace.
Nejvyšší obsah vápníku mezi trvanlivými mléky. Průměrný obsah bílkovin i tukuprosté sušiny. Mikrobiologie zcela v pořádku. Po senzorické stránce je vzorek bez závad.
Madeta Jihočeské mléko plnotučné lahodné4,5 zobrazit podrobnosti
Hodnotící stupnice testu:
1 (nejlepší) - 5 (nejhorší)

33Kč/l
Tepelné ošetření : vysoká pasterace
Zjištěný obsah tuku: 3,52%
Obal výrobku je prakticky bez výhrad.
Mléko je označeno jako "déle čerstvé". Nižší obsah vápníku, který po započtení nejistoty měření ještě vyhovuje deklaraci na obale.
Mikrobiologie je bez problémů.
Po senzorické stránce nemá mléko žádné vady.
Trvanlivé mléko polotučné4,5 zobrazit podrobnosti
Hodnotící stupnice testu:
1 (nejlepší) - 5 (nejhorší)

Tepelné ošetření: UHT
Zjištěný obsah tuku: 1,52%
21Kč/l
Jako jediný vzorek v plastové láhvi. Datum spotřeby na uzávěru je ovšem velmi špatně čitelné. Nižší obsah vápníku, ale druhý nejvyšší obsah bílkovin a vysoký obsah tukuprosté sušiny. Mikrobiologie i senzorika jsou bez závad.
Tatra Mléko polotučné4,5 zobrazit podrobnosti
Hodnotící stupnice testu:
1 (nejlepší) - 5 (nejhorší)

23Kč/l
Tepelné ošetření: UHT
Zjištěný obsah tuku: 1,59%
Nepraktický kartonový obal bez uzávěru, chybí konkrétnější informace o skladování a spotřebě po otevření. Třetí nejvyšší obsah vápníku. Vyšší je i obsah bílkovin, tukuprostá sušina je v průměru. Mikrobiologie i senzorika jsou bez závad.
Lakto mléko4,5 zobrazit podrobnosti
Hodnotící stupnice testu:
1 (nejlepší) - 5 (nejhorší)

19Kč/l
Tepelné ošetření: UHT
Zjištěný obsah tuku: 1,48%
Nepraktický obal bez uzávěru. Chybí konkrétnější informace o doporučeném skladování a spotřebě po otevření.
Průměrný obsah vápníku, bílkovin i tukuprosté sušiny.
Mikrobiologie i senzorika jsou v pořádku, bez závad.
Basic Polotučné trvanlivé mléko4,5 zobrazit podrobnosti
Hodnotící stupnice testu:
1 (nejlepší) - 5 (nejhorší)

17Kč/l
Tepelné ošetření: UHT
Zjištěný obsah tuku: 1,52%
Nepraktický kartonový obal bez uzávěru,ale informace na něm jsou zcela v pořádku. Průměrný obsah vápníku i tukuprosté sušiny, nižší obsah bílkovin.
Mikrobiologická analýza je v pořádku, senzorika bez závad.
Bohemilk Čerstvé plnotučné mléko4,5 zobrazit podrobnosti
Hodnotící stupnice testu:
1 (nejlepší) - 5 (nejhorší)

33Kč/l
Tepelné ošetření: pasterace
Zjištěný obsah tuku: 3,55%
Jediný vzorek ve skleněné láhvi. Výrobek má nepřehledný obal, informace jsou upozaděny ve prospěch spotřebitelské soutěže. Má vyšší obsah tukuprosté sušiny,ale nižší obsah vápníku. Mikrobiologicky je mléko v pořádku. Senzoricky bez závad.
Mlékárna Kunín Selské mléko čerstvé4,4 zobrazit podrobnosti
Hodnotící stupnice testu:
1 (nejlepší) - 5 (nejhorší)

30Kč/l
Tepelné ošetření: vysoká pasterace
Zjištěný obsah tuku: 3,73%
Nižší obsah vápníku, který po započtení nejistoty měření ještě vyhovuje deklaraci na obale. Nižší je také obsah bílkovin, ten deklaraci na obale neodpovídá.
Mikrobiologické hodnocení zcela v pořádku.
Senzoricky nemá mléko žádné vady.
Pilos Čerstvé mléko 3,2 %4,4 zobrazit podrobnosti
Hodnotící stupnice testu:
1 (nejlepší) - 5 (nejhorší)

19Kč/l
Tepelné ošetření: vysoká pasterace
Zjištěný obsah tuku: 3,56%
Nejlevnější z čerstvých mlék.
Výrobce deklaruje nejnižší obsah tuku, ale naměřený je o poznání vyšší - neodpovídá tak deklaraci.
Průměrný obsah živin (vápníku, bílkovin) a tukuprosté sušiny.
Senzoricky i mikrobiologicky je mléko bez závad.
K-Classic Trvanlivé mléko polotučné4,4 zobrazit podrobnosti
Hodnotící stupnice testu:
1 (nejlepší) - 5 (nejhorší)

17Kč/l
Tepelné ošetření: UHT
Zjištěný obsah tuku: 1,51%
Praktický obal s uzávěrem. Na přední straně označeno jako mléko polotučné, z boku ovšem jako odtučněné.
Není uveden výrobce, podle kódu jde o Pragolaktos.
Nejvyšší obsah bílkovin, vysoký je i obsah tukuprosté sušiny.
Senzorika a mikrobiologie jsou bez závad.
Albert Plnotučné BIO mléko čerstvé4,3 zobrazit podrobnosti
Hodnotící stupnice testu:
1 (nejlepší) - 5 (nejhorší)

23Kč/l
Tepelné ošetření: vysoká pasterace
Zjištěný obsah tuku: 3,62%
Obal výrobku je velmi dobrý, prakticky bez výhrad.
Mléko má druhý nejnižší obsah vápníku.
Nejnižší je také obsah bílkovin, který navíc neodpovídá deklaraci na obale.
Mikrobiologie je zcela v pořádku.
Po senzorické stránce je mléko bez závad.
Pilos Mléko trvanlivé polotučné4,3 zobrazit podrobnosti
Hodnotící stupnice testu:
1 (nejlepší) - 5 (nejhorší)

17Kč/l
Tepelné ošetření: UHT
Zjištěný obsah tuku: 1,51%
Obal s uzávěrem, je prakticky bez výhrad, chybí jen způsob skladování před otevřením mléka.
Nižší obsah vápníku, nejnižší obsah bílkovin, který ani nevyhovuje deklaraci, ale nejvyšší obsah tukuprosté sušiny.
Mikrobiologie je v pořádku, senzoricky výrobek bez závad.
Pragolaktos trvanlivé mléko4,3 zobrazit podrobnosti
Hodnotící stupnice testu:
1 (nejlepší) - 5 (nejhorší)

19Kč/l
Tepelné ošetření: UHT
Zjištěný obsah tuku: 1,60%
Nepraktický obal bez uzávěru.
Datum spotřeby je špatně čitelné, jinak jsou informace na obale v pořádku. Obsah vápníku i tukuprosté sušiny je druhý nejnižší, obsah bílkovin je průměrný. Mikrobiologie je v pořádku, senzorické hodnocení neodhalilo žádné vady.

Albert Bio Polotučné mléko trvanlivé4,2 zobrazit podrobnosti
Hodnotící stupnice testu:
1 (nejlepší) - 5 (nejhorší)

25Kč/l
Tepelné ošetření:UHT
Zjištěný obsah tuku: 1,50%
Obal s uzávěrem, který není šroubovací.
Informace na obale, včetně data spotřeby jsou špatně přehledné.
Průměrný obsah vápníku, nižší obsah tukuprosté sušiny i bílkovin, který navíc neodpovídá deklaraci na obale. Mikrobiologie i senzorika jsou v pořádku.
Meggle Mléko polotučné trvanlivé4,2 zobrazit podrobnosti
Hodnotící stupnice testu:
1 (nejlepší) - 5 (nejhorší)

22Kč/l
Tepelné ošetření: UHT
Zjištěný obsah tuku: 1,48%
Obal je s praktickým uzávěrem, informace na něm jsou prakticky bez výhrad. Mléko má výrazně nejnižší obsah vápníku. Nižší je také obsah bílkovin, který navíc neodpovídá deklaraci na obale.
Mikrobiologické i senzorické vyšetření jsou v pořádku.
Milkin Čerstvé mléko plnotučné4,2 zobrazit podrobnosti
Hodnotící stupnice testu:
1 (nejlepší) - 5 (nejhorší)

19Kč/l
Tepelné ošetření: vysoká pasterace
Zjištěný obsah tuku: 3,50%
Nejlevnější z čerstvých mlék.
Má nejvyšší obsah bílkovin.
Počet celkových mikroorganismů je zvýšený, čemuž odpovídá i zvýšený výsledek fosfatázového testu.
Jinak je po mikrobiologické stránce v pořádku.
Senzoricky je výrobek bez závad.
Muh Trvanlivé mléko polotučné BIO4,1 zobrazit podrobnosti
Hodnotící stupnice testu:
1 (nejlepší) - 5 (nejhorší)

Tepelné ošetření: UHT
Zjištěný obsah tuku: 1,90%
Praktický uzavíratelný obal.
Je ovšem nepřehledný, zcela chybí informace o skladování. Deklarovaný obsah tuku (1,5%) neodpovídá zjištěnému.
Nejnižší obsah tukuprosté sušiny, se započítáním nejistoty měření však odpovídá legislativě.
Mikrobiologie i senzorika v pořádku.
Moravia Farmářské mléko4,0 zobrazit podrobnosti
Hodnotící stupnice testu:
1 (nejlepší) - 5 (nejhorší)

30Kč/l
Tepelné ošetření: pasterace
Zjištěný obsah tuku:3,66%
Obal výrobku je prakticky bez výhrad. Mléko má nejnižší obsah vápníku, který navíc neodpovídá deklaraci na obale.
Počet celkových mikroorganismů je zvýšený, čemuž odpovídá i zvýšený výsledek fosfatázového testu.
Senzoricky je mléko bez závad.
Gran Moravia Čerstvé mléko plnotučné4,0 zobrazit podrobnosti
Hodnotící stupnice testu:
1 (nejlepší) - 5 (nejhorší)

32Kč/l
Tepelné ošetření: vysoká pasterace
Zjištěný obsah tuku: 3,57%
Na obale je uveden jen prodejce, nikoli výrobce, podle kódu se jedná o mlékárnu Čejetičky. Ve vzorku byl naměřen druhý nejnižší obsah vápníku. Zvýšený počet celkových mikroorganismů, ale mléko není hygienicky závadné. Senzoricky je mléko v pořádku.
BioVavřinec Čerstvé mléko Bio3,9 zobrazit podrobnosti
Hodnotící stupnice testu:
1 (nejlepší) - 5 (nejhorší)

35Kč/l
Tepelné ošetření:
šetrná pasterace
Zjištěný obsah tuku: 4,25%
Označeno pouze jako "čerstvé mléko". Nejvyšší obsah vápníku.
Nižší obsah tukuprosté sušiny, s e započtením nejistoty měření odpovídá legislativě. Zvýšený počet celkových mikroorganismů a překročen limit pro enterobacteriacea. Senzoricky bez závad.
Naše bio Plnotučné mléko3,8 zobrazit podrobnosti
Hodnotící stupnice testu:
1 (nejlepší) - 5 (nejhorší)

37Kč/l
Tepelné ošetření: pasterace
Zjištěný obsah tuku: 3,81%
Mléko má nejnižší obsah tukuprosté sušiny, který nesplňuje legislativní požadavky.
Nižší obsah bílkovin navíc neodpovídá deklaraci na obale.
Mikrobiologie vyhovuje. Konzistence je nestejnorodá, jde o nehomogenizované mléko, což bylo senzoricky vnímáno spíše negativně.
Farmářské plnotučné mléko2,4 zobrazit podrobnosti
Hodnotící stupnice testu:
1 (nejlepší) - 5 (nejhorší)

30Kč/l
Tepelná ošetření: šetrná pasterace
Zjištěný obsah tuku: 3,67%
Analýzy ukazují, že nebyla správně provedena pasterace. Tomu odpovídá také zvýšený počet celkových mikroorganismů a výrazně překročen limit pro enterobacteriaceae. Také vůně byla hodnocena jako nepříjemná a chuť jako pozměněná , nepříjemná. Obsahuje rovněž nejméně bílkovin, obsah neodpovídá deklaraci na obale.