Moravia Farmářské mléko


Název testuVýsledek i
5 nejlepší - 1 nejhorší
Popis výsledku
Mléka

23.3.2015
4zobrazit podrobnosti
Hodnotící stupnice testu:
1 (nejlepší) - 5 (nejhorší)

30Kč/l
Tepelné ošetření: pasterace
Zjištěný obsah tuku:3,66%
Obal výrobku je prakticky bez výhrad. Mléko má nejnižší obsah vápníku, který navíc neodpovídá deklaraci na obale.
Počet celkových mikroorganismů je zvýšený, čemuž odpovídá i zvýšený výsledek fosfatázového testu.
Senzoricky je mléko bez závad.