Naše bio Plnotučné mléko


Název testuVýsledek i
5 nejlepší - 1 nejhorší
Popis výsledku
Mléka

23.3.2015
3.8zobrazit podrobnosti
Hodnotící stupnice testu:
1 (nejlepší) - 5 (nejhorší)

37Kč/l
Tepelné ošetření: pasterace
Zjištěný obsah tuku: 3,81%
Mléko má nejnižší obsah tukuprosté sušiny, který nesplňuje legislativní požadavky.
Nižší obsah bílkovin navíc neodpovídá deklaraci na obale.
Mikrobiologie vyhovuje. Konzistence je nestejnorodá, jde o nehomogenizované mléko, což bylo senzoricky vnímáno spíše negativně.