Milkin Čerstvé mléko plnotučné


Název testuVýsledek i
5 nejlepší - 1 nejhorší
Popis výsledku
Mléka

23.3.2015
4.2zobrazit podrobnosti
Hodnotící stupnice testu:
1 (nejlepší) - 5 (nejhorší)

19Kč/l
Tepelné ošetření: vysoká pasterace
Zjištěný obsah tuku: 3,50%
Nejlevnější z čerstvých mlék.
Má nejvyšší obsah bílkovin.
Počet celkových mikroorganismů je zvýšený, čemuž odpovídá i zvýšený výsledek fosfatázového testu.
Jinak je po mikrobiologické stránce v pořádku.
Senzoricky je výrobek bez závad.