Madeta Jihočeské mléko plnotučné lahodné


Název testuVýsledek i
5 nejlepší - 1 nejhorší
Popis výsledku
Mléka

23.3.2015
4.5zobrazit podrobnosti
Hodnotící stupnice testu:
1 (nejlepší) - 5 (nejhorší)

33Kč/l
Tepelné ošetření : vysoká pasterace
Zjištěný obsah tuku: 3,52%
Obal výrobku je prakticky bez výhrad.
Mléko je označeno jako "déle čerstvé". Nižší obsah vápníku, který po započtení nejistoty měření ještě vyhovuje deklaraci na obale.
Mikrobiologie je bez problémů.
Po senzorické stránce nemá mléko žádné vady.