Farmářské plnotučné mléko


Název testuVýsledek i
5 nejlepší - 1 nejhorší
Popis výsledku
Mléka

23.3.2015
2.4zobrazit podrobnosti
Hodnotící stupnice testu:
1 (nejlepší) - 5 (nejhorší)

30Kč/l
Tepelná ošetření: šetrná pasterace
Zjištěný obsah tuku: 3,67%
Analýzy ukazují, že nebyla správně provedena pasterace. Tomu odpovídá také zvýšený počet celkových mikroorganismů a výrazně překročen limit pro enterobacteriaceae. Také vůně byla hodnocena jako nepříjemná a chuť jako pozměněná , nepříjemná. Obsahuje rovněž nejméně bílkovin, obsah neodpovídá deklaraci na obale.