Gran Moravia Čerstvé mléko plnotučné


Název testuVýsledek i
5 nejlepší - 1 nejhorší
Popis výsledku
Mléka

23.3.2015
4zobrazit podrobnosti
Hodnotící stupnice testu:
1 (nejlepší) - 5 (nejhorší)

32Kč/l
Tepelné ošetření: vysoká pasterace
Zjištěný obsah tuku: 3,57%
Na obale je uveden jen prodejce, nikoli výrobce, podle kódu se jedná o mlékárnu Čejetičky. Ve vzorku byl naměřen druhý nejnižší obsah vápníku. Zvýšený počet celkových mikroorganismů, ale mléko není hygienicky závadné. Senzoricky je mléko v pořádku.