Vrcovické mléko


Název testuVýsledek i
5 nejlepší - 1 nejhorší
Popis výsledku
Mléka

23.3.2015
4.7zobrazit podrobnosti
Hodnotící stupnice testu:
1 (nejlepší) - 5 (nejhorší)

40Kč
Tepelné ošetření: pasterace
Zjištěný obsah tuku: 4,14%
Mléko na obale označeno jako "tučné" (místo "plnotučné"). Informace na obale jsou nedostatečné.
Zcela chybí způsob skladování. Je nejdražší ze všech.
Vysoký obsah vápníku. Senzoricky i mikrobiologicky je mléko bez závad, má velmi lahodnou chuť.