Trvanlivé mléko polotučné


Název testuVýsledek i
5 nejlepší - 1 nejhorší
Popis výsledku
Mléka

23.3.2015
4.5zobrazit podrobnosti
Hodnotící stupnice testu:
1 (nejlepší) - 5 (nejhorší)

Tepelné ošetření: UHT
Zjištěný obsah tuku: 1,52%
21Kč/l
Jako jediný vzorek v plastové láhvi. Datum spotřeby na uzávěru je ovšem velmi špatně čitelné. Nižší obsah vápníku, ale druhý nejvyšší obsah bílkovin a vysoký obsah tukuprosté sušiny. Mikrobiologie i senzorika jsou bez závad.