Pilos Čerstvé mléko 3,2 %


Název testuVýsledek i
5 nejlepší - 1 nejhorší
Popis výsledku
Mléka

23.3.2015
4.4zobrazit podrobnosti
Hodnotící stupnice testu:
1 (nejlepší) - 5 (nejhorší)

19Kč/l
Tepelné ošetření: vysoká pasterace
Zjištěný obsah tuku: 3,56%
Nejlevnější z čerstvých mlék.
Výrobce deklaruje nejnižší obsah tuku, ale naměřený je o poznání vyšší - neodpovídá tak deklaraci.
Průměrný obsah živin (vápníku, bílkovin) a tukuprosté sušiny.
Senzoricky i mikrobiologicky je mléko bez závad.