Mlékárna Kunín Selské mléko čerstvé


Název testuVýsledek i
5 nejlepší - 1 nejhorší
Popis výsledku
Mléka

23.3.2015
4.4zobrazit podrobnosti
Hodnotící stupnice testu:
1 (nejlepší) - 5 (nejhorší)

30Kč/l
Tepelné ošetření: vysoká pasterace
Zjištěný obsah tuku: 3,73%
Nižší obsah vápníku, který po započtení nejistoty měření ještě vyhovuje deklaraci na obale. Nižší je také obsah bílkovin, ten deklaraci na obale neodpovídá.
Mikrobiologické hodnocení zcela v pořádku.
Senzoricky nemá mléko žádné vady.