Test standardních šunek

13.9.2019

10 potravin

odkaz na zdroj dat
Název potravinyVýsledek i
5 nejlepší - 1 nejhorší
Popis výsledku
Česká chuť Dušená šunka standard4,5 zobrazit podrobnosti
Hodnotící stupnice testu:
1 (nejlepší) - 5 (nejhorší)

Výsledné hodnocení: 1-
Známka ze senzoriky: 2,9
Známka Potravinového Sherlocka: 1

Vítěz testu! Obsahem masa i hodnotou celkových bílkovin patří této šunce druhé místo. Další pozitiva - výrobce ji zahušťuje spíše méně, má vyšší podíl čisté svalové bílkoviny a také druhé nejnižší množství přidané vody. Za nepříliš dobré hodnocení senzoriky vděčí nejsvětlejší barvě, nevýrazné vůni a obsahu kolagenních částic.
Pikok Dušená šunka standard4,0 zobrazit podrobnosti
Hodnotící stupnice testu:
1 (nejlepší) - 5 (nejhorší)

Výsledné hodnocení: 2
Známka ze senzoriky: 2,8
Známka Potravinového Sherlocka: 2

Šunku Pikok by šlo označit za nejlepší po analytické stránce (nejvyšší obsah masa, čisté svalové bílkoviny, celkové bílkoviny + nejméně přidané vody)...bohužel laboratoř zjistila klamavou informaci ohledně podílu soli. Výrobce na etiketě uvádí 2,1%, laboratoř naměřila hodnotu 2,7% - která neodpovídá ani s přihlédnutím k povolené odchylce a navíc se jedná o nejvyšší hodnotu tohoto ukazatele v testu!
Clever Vepřová šunka4,0 zobrazit podrobnosti
Hodnotící stupnice testu:
1 (nejlepší) - 5 (nejhorší)

Výsledné hodnocení: 2
Známka ze senzoriky: 2,9
Známka Potravinového Sherlocka: 1

Obsah masa patří k vyšším, stejně tak podíl čisté svalové bílkoviny i celkových bílkovin. Vody přidává výrobce spíše méně. Zajímavostí je, že šunka pochází z dílny Le&Co, jako vítěz testu. Výrobky se shodují jak v parametrech zjištěných v laboratoři, tak známkou ze senzoriky. Tu v tomto případě negativně ovlivnil např. horší vzhled či tužší konzistence. O výsledném druhém místě pak rozhodla vyšší cena v přepočtu na 100g.
Bivoj Dušená šunka4,0 zobrazit podrobnosti
Hodnotící stupnice testu:
1 (nejlepší) - 5 (nejhorší)

Výsledné hodnocení: 2
Známka ze senzoriky: 2,6
Známka Potravinového Sherlocka: 1-

Prvenství tato šunka získala za nejnižší podíl soli. Pozitiva: spíše více masa, šťavnatost, velmi zdařilý vzhled (včetně barvy), opravdu dobrá chuť. Negativa: dohušťována je také škrobem (pozn. všechny testované výrobky mají jako zákl. zahušťovadlo gumu euchemu), slabá vůně, špatná soudržnost, málo slaná.
Aro Dušená šunka standardní3,5 zobrazit podrobnosti
Hodnotící stupnice testu:
1 (nejlepší) - 5 (nejhorší)

Výsledné hodnocení: 2-
Známka ze senzoriky: 2,5
Známka Potravinového Sherlocka: 3

Přestože oproti deklaraci na obalu obsahuje masa více, stále toto množství patří k těm nižším. Krom gumy euchemy využívá výrobce k zahuštění také bramborový škrob. Potěší druhým nejnižším podílem soli. V senzorice ji patří třetí místo, kdy hodnotící ocenili dobrou soudržnost, pěknou barvu a vzhled i příjemnou chuť.
Chodura Snídaňová dušená šunka standardní3,0 zobrazit podrobnosti
Hodnotící stupnice testu:
1 (nejlepší) - 5 (nejhorší)

Výsledné hodnocení: 3
Známka ze senzoriky: 2,3
Známka Potravinového Sherlocka: 3-

Vítěz senzorické části testu! V hodnocení padala přízviska typu "výborná, šťavnatá" a líbily se i vůně, konzistence, optimální poměr slanosti/tučnosti. Drobná výtka se vztahovala k tmavým skvrnám na řezu. Výsledky analýzy už tak pozitivní nebyly: masa má méně, než uvádí výrobce na obalu a zjištěná hodnota se tak tak vleze do povolené odchylky; navíc obsah celkové bílkoviny i čisté svalové bílkoviny patří k nižším, naopak množství přidané vody k vyšším.
Globus Dušená šunka3,0 zobrazit podrobnosti
Hodnotící stupnice testu:
1 (nejlepší) - 5 (nejhorší)

Výsledné hodnocení: 3
Známka ze senzoriky: 2,4
Známka Potravinového Sherlocka: 3-

Masa má méně, než uvádí informace na obale (do odchylky se vejde s přimhouřenýma očima). Obsahuje nejméně čisté svalové bílkoviny a téměř jednu třetinu výrobku tvoří přidaná voda. V senzorice však tato šunka bodovala a patří ji druhé místo - dobrá konzistence a soudržnost, přiměřeně slaná, pěkná barva, výborný vzhled...Výhrady: chuť i vůně spíše nevýrazná, vodnatá.
Schneider Dušená šunka standard2,5 zobrazit podrobnosti
Hodnotící stupnice testu:
1 (nejlepší) - 5 (nejhorší)

Výsledné hodnocení: 3-
Známka ze senzoriky: 3,3
Známka Potravinového Sherlocka: 4

Podle laboratorních výsledků i hodnotících senzoriky se jedná o druhý nejhorší výrobek. Masa obsahuje druhé nejnižší množství a to i přes přidanou vepřovou bílkovinu, která jej může navyšovat. Jako jediná využívá barvivo (karmín). Chuť by měl vylepšit glutamát a neobejde se bez palety zahušťovadel (guma euchema, modifikovaný kukuřičný škrob, xanthan, guma tara). Soli (třetí nejvyšší hodnota - 2,39%) i vody (34%) obsahuje požehnaně!
Le&Co Šunka vepřová2,5 zobrazit podrobnosti
Hodnotící stupnice testu:
1 (nejlepší) - 5 (nejhorší)

Výsledné hodnocení: 3-
Známka ze senzoriky: 3,4
Známka Potravinového Sherlocka: 3-

Nejhůře hodnocený vzorek po senzorické stránce: tuhá konzistence, obsahuje kolagenní částice, málo libového masa, nevýrazná chuť. Neslavně dopadla i dle výsledků laboratoře: obsah masa a podíl čisté svalové bílkoviny nižší x obsah soli a množství přidané vody naopak vyšší.
Krásno Dušená šunka2,5 zobrazit podrobnosti
Hodnotící stupnice testu:
1 (nejlepší) - 5 (nejhorší)

Výsledné hodnocení: 3-
Známka ze senzoriky: 2,6
Známka Potravinového Sherlocka: 4-

Tato šunka má nejhorší výsledky analytické části: nejnižší obsah masa, který navíc může navyšovat přidaná vepřová bílkovina, a celkové bílkoviny + druhá nejnižší hodnota čisté svalové bílkoviny. Nejvyšší množství přidané vody - více než třetina (36%)! U masa není uvedeno, o jaký druh se jedná. Pro zlepšení chuti využívá výrobce glutamát. Nejvyšší hodnota sacharidů vypovídá o tom, že je šunka i dost dohušťována (guma euchema, bramborový škrob, xanthan).