Test medů (z obchodů)

6.12.2019

10 potravin

odkaz na zdroj dat
Název potravinyVýsledek i
5 nejlepší - 1 nejhorší
Popis výsledku
Včelapro Lesní horský med3,5 zobrazit podrobnosti
Hodnotící stupnice testu:
1 (nejlepší) - 5 (nejhorší)

Známka za senzoriku: 2,5
Známka Potravinového Sherlocka: 3
Výsledné hodnocení: 2-

pozn.
1, invertáza: štěpí cukr na glukózu a fruktózu x diastáza: štěpí škroby na jednoduché cukry;
2, HMF (hydroxymethylfurfural) = ukazatel čerstvosti

Název i obrázek na etiketě svádí k domněnce, že jde o med medovicový. Avšak při bližším zkoumání na obalu najdete malými písmeny informaci "med květový". Matoucí je i označení původu: směs medů z EU a mimo EU. Setkáváme se vzorkem s vůbec nejnižší aktivitou invertázy! Příliš se mu nedařilo ani v senzorice, kdy jako jediné vyložené pozitivum byla zmíněna vyhovující barva...jinak: přílišná sladkost, řídká konzistence, zvláštní chuť i vůně.
Lidl Med Květový3,5 zobrazit podrobnosti
Hodnotící stupnice testu:
1 (nejlepší) - 5 (nejhorší)

Známka za senzoriku: 1,8
Známka Potravinového Sherlocka: 3
Výsledné hodnocení: 2-

pozn.
1, invertáza: štěpí cukr na glukózu a fruktózu x diastáza: štěpí škroby na jednoduché cukry;
2, HMF (hydroxymethylfurfural) = ukazatel čerstvosti

Prokazatelně květový med. Koncentrace HMF vyšší, nicméně evropskou legislativu splňuje. Velmi nízká (druhá od konce) aktivita invertázy. Po senzorické stránce dopadl velmi dobře (dělené druhé místo): krásná zlatavá barva, dobrá chuť i hezká vůně.
Agnes Med květový3,5 zobrazit podrobnosti
Hodnotící stupnice testu:
1 (nejlepší) - 5 (nejhorší)

Známka za senzoriku: 1,8
Známka Potravinového Sherlocka: 3
Výsledné hodnocení: 2-

pozn.
1, invertáza: štěpí cukr na glukózu a fruktózu x diastáza: štěpí škroby na jednoduché cukry;
2, HMF (hydroxymethylfurfural) = ukazatel čerstvosti

Sherlock potvrdil správnost označení - sice se lehce přibližuje medu smíšenému, nicméně převládá květová složka. Jedná se o med z ČR, ale protože nenese označení "Český med", měl by splňovat evropské normy i tuzemskou vyhlášku. Pozitiva: nejnižší obsah vody, druhé nejlepší hodnocení senzoriky (super chuť, příjemná barva a konzistence, libá vůně). Mínus: nízká aktivita invertázy.
Product Bohemia Med květový smíšený3,0 zobrazit podrobnosti
Hodnotící stupnice testu:
1 (nejlepší) - 5 (nejhorší)

Známka za senzoriku: 2,8
Známka Potravinového Sherlocka: 3
Výsledné hodnocení: 3

pozn.
1, invertáza: štěpí cukr na glukózu a fruktózu x diastáza: štěpí škroby na jednoduché cukry;
2, HMF (hydroxymethylfurfural) = ukazatel čerstvosti

Med českého původu, který díky absenci značení "Český med" musí plnit evropskou normu. Obsah vody má spíše vyšší, aktivitu invertázy nižší. Dle vyhodnocení elektrické vodivosti skutečně odpovídá své kategorizaci: med květový. V senzorice druhý nejhorší - tuhý, nevyhovující barva, hodně sladký.
Clever Med květový3,0 zobrazit podrobnosti
Hodnotící stupnice testu:
1 (nejlepší) - 5 (nejhorší)

Známka za senzoriku: 1,6
Známka Potravinového Sherlocka: 4
Výsledné hodnocení: 3

pozn.
1, invertáza: štěpí cukr na glukózu a fruktózu x diastáza: štěpí škroby na jednoduché cukry;
2, HMF (hydroxymethylfurfural) = ukazatel čerstvosti

Nízká aktivita diastázy, s přihlédnutím k povolené odchylce se do požadavků kladených vyhláškou vejde. Nižší je i ukazatel invertázy a naopak více obsahuje vody. Vyhrál senzorickou část, kdy laická porota ocenila příjemnou květinovou chuť i vůni a také ideální barvu. Drobná výtka padla s ohledem na řidší konzistenci.
Jankar Profi Český med květovo-lesní2,0 zobrazit podrobnosti
Hodnotící stupnice testu:
1 (nejlepší) - 5 (nejhorší)

Známka za senzoriku: 1,9
Známka Potravinového Sherlocka: 4
Výsledné hodnocení: 4

pozn.
1, invertáza: štěpí cukr na glukózu a fruktózu x diastáza: štěpí škroby na jednoduché cukry;
2, HMF (hydroxymethylfurfural) = ukazatel čerstvosti

Nese označení "Český med", což přináší úskalí v souvislosti s obsahem HMF, který by do konce expirace nemusel zůstat vyhovujícím. Aktivita invertázy opět na nízké úrovni. Dle elektrické vodivosti byl med vyhodnocen jako smíšený s převahou květového. Pomohlo mu pozitivní hodnocení laických porotců, kteří jej krom atypicky nahnědlé barvy chválili.
Landis Včelí med květový a medovicový1,0 zobrazit podrobnosti
Hodnotící stupnice testu:
1 (nejlepší) - 5 (nejhorší)

Známka za senzoriku: 3,1
Známka Potravinového Sherlocka: 5
Výsledné hodnocení: 5

pozn.
1, invertáza: štěpí cukr na glukózu a fruktózu x diastáza: štěpí škroby na jednoduché cukry;
2, HMF (hydroxymethylfurfural) = ukazatel čerstvosti

Nejhůře hodnocen v obou sledovaných oblastech. Senzorika - netypicky tmavá barva (nejtmavší z testovaných vzorků), zvláštní chuť (s karamelovými až lehce připálenými tóny), řídká konzistence. Navíc jako jediný obsahuje rezidua antibiotické látky, která je v EU zakázaná (pozn. země původu uvedena následovně: směs medů z EU a mimo EU).
Medokomerc Med lesní1,0 zobrazit podrobnosti
Hodnotící stupnice testu:
1 (nejlepší) - 5 (nejhorší)

Známka za senzoriku: 2,4
Známka Potravinového Sherlocka: 5
Výsledné hodnocení: 5

pozn.
1, invertáza: štěpí cukr na glukózu a fruktózu x diastáza: štěpí škroby na jednoduché cukry;
2, HMF (hydroxymethylfurfural) = ukazatel čerstvosti

Nevyhovuje legislativě a značení "lesní" je pro zákazníky zavádějí. Evokuje skutečnost, že se jedná o med medovicový a přitom je to med směsný. Malé plus: naprosto přesné určení původu (konkrétní země). Chuťově hodně sladký, jinak hodnoticí vesměs neměli výtky.
Medokomerc Medvídek Medík1,0 zobrazit podrobnosti
Hodnotící stupnice testu:
1 (nejlepší) - 5 (nejhorší)

Známka za senzoriku: 2,1
Známka Potravinového Sherlocka: 5
Výsledné hodnocení: 5

pozn.
1, invertáza: štěpí cukr na glukózu a fruktózu x diastáza: štěpí škroby na jednoduché cukry;
2, HMF (hydroxymethylfurfural) = ukazatel čerstvosti

Obal ve tvaru medvídka jistě zaujme naše nejmenší, což nelze doporučit. Aktivita enzymů, která svědčí o přítomnosti "cenných látek" v medu, je mizivá - u diastázy dokonce nevyhovuje legislativě. Med jako takový má pěknou barvu, příjemnou chuť i vůni...konzistence by mohla být tužší a sladkost naopak méně výrazná.
Medokomerc Český med medovicový smrkový1,0 zobrazit podrobnosti
Hodnotící stupnice testu:
1 (nejlepší) - 5 (nejhorší)

Známka za senzoriku: 2,1
Známka Potravinového Sherlocka: 5
Výsledné hodnocení: 5

pozn.
1, invertáza: štěpí cukr na glukózu a fruktózu x diastáza: štěpí škroby na jednoduché cukry;
2, HMF (hydroxymethylfurfural) = ukazatel čerstvosti

Přestože nese označení "Český med", legislativě zdaleka nevyhovuje. Obsah HMF je přímo ukázkový, nicméně jej lze regulovat pomocí moderních filtračních metod. Ostatní hodnoty tragické, zejména nejnižší aktivita diastázy a čtvrtá nejhorší invertázy. Z propadliště mu nepomůže ani průměrné hodnocení senzoriky, kde negativní zmínka padla pouze v souvislosti s nevýrazností (chuti, vůně).