Test sýru eidam s 30 % tuku v sušině

17.3.2023

10 potravin

odkaz na zdroj dat
Název potravinyVýsledek i
5 nejlepší - 1 nejhorší
Popis výsledku
Madeta Jihočeský Eidam 30 % plátky4,0 zobrazit podrobnosti
Hodnotící stupnice testu:
1 (nejlepší) - 5 (nejhorší)

Senzorické hodnocení (12 zaškolených odborníků z VŠCHT v Praze): 2,4
Hodnocení Potravinového Sherlocka (opřeno o výsledky z laboratoře): 1-

Výsledná známka: 2
Cena (v přepočtu za 100 g): 23,90 Kč

Jedná se o jednosložkový výrobek, přičemž na obalu se složení nedočtete. Na přední straně naleznete údaj 30 %, nicméně chybí informace, k čemu se vztahuje. Na zadní straně výrobce doplnil obsah tuku v sušině, ale chybí povinný obsah sušiny. Palec nahoru za nejvyšší obsah bílkovin i sušiny. Na tomto vzorku si porotci pochutnali nejvíce, přesto měli drobné výhrady k slabší nakyslosti po sýru a lehce tvrdší konzistenci.
Pilos Eidam 30 % t. v s. plátky4,0 zobrazit podrobnosti
Hodnotící stupnice testu:
1 (nejlepší) - 5 (nejhorší)

Senzorické hodnocení (12 zaškolených odborníků z VŠCHT v Praze): 3
Hodnocení Potravinového Sherlocka (opřeno o výsledky z laboratoře): 1-

Výsledná známka: 2
Cena (v přepočtu za 100 g): 22,90 Kč

Značení tohoto sýru je naprosto v pořádku, výrobce neopomněl obsah tuku v sušině ani obsah sušiny. Bílkovin i sušiny má spíše více a je lehce slanější. Porotcům přišel v chuti nedozrálý a po vzhledové stránce oku nelahodily drobné trhlinky na řezu.
Clever Eidam plátky 30 %4,0 zobrazit podrobnosti
Hodnotící stupnice testu:
1 (nejlepší) - 5 (nejhorší)

Senzorické hodnocení (12 zaškolených odborníků z VŠCHT v Praze): 2,7
Hodnocení Potravinového Sherlocka (opřeno o výsledky z laboratoře): 1-

Výsledná známka: 2
Cena (v přepočtu za 100 g): 23,90 Kč

Chybí informace, k čemu se vztahuje údaj 30 % na přední straně obalu. Ze zadní strany se dozvíte obsah tuku v sušině i obsah sušiny. Laboratorní analýza ukázala, že soli je v něm o něco méně, než deklaruje výrobce, nicméně to není na škodu. Až na trošku hořkou chuť zdařilý sýr, zaznělo při ochutnávce.
Agricol Eidam 30 % plátky3,5 zobrazit podrobnosti
Hodnotící stupnice testu:
1 (nejlepší) - 5 (nejhorší)

Senzorické hodnocení (12 zaškolených odborníků z VŠCHT v Praze): 2,9
Hodnocení Potravinového Sherlocka (opřeno o výsledky z laboratoře): 2-

Výsledná známka: 2-
Cena (v přepočtu za 100 g): 29,90 Kč

Lehce slanější sír má spíše nižší množství bílkovin a průměrný obsah sušiny. Trpí nedostatkem, podobně jako řada dalších, v podobě absence vysvětlení, k čemu se vztahuje informace o 30 %. Ze zadní strany se však dozvíte o obsahu tuku v sušině i údaj o obsahu sušiny. Hezky voní, ale chtělo by to zapracovat na méně pružné a mírně drobivé konzistenci a snížit slanost.
Lacrum Eidamský salámový plátkovaný sýr 30 %3,5 zobrazit podrobnosti
Hodnotící stupnice testu:
1 (nejlepší) - 5 (nejhorší)

Senzorické hodnocení (12 zaškolených odborníků z VŠCHT v Praze): 2,6
Hodnocení Potravinového Sherlocka (opřeno o výsledky z laboratoře): 2-

Výsledná známka: 2-
Cena (v přepočtu za 100 g): 33,90 Kč

U informace 30 % není uvedeno, k čemu se vztahuje. Tento sýr má vyšší podíl bílkovin a vyšší obsah sušiny. Obsah tuku v sušině i obsah sušiny patří ke kvalitním ukazatelům, nicméně jestliže výrobce uvádí množství tuku v tabulce výživových hodnot, nejsou povinné. S ohledem na množství soli se jedná o slanější vzorek. V senzorické části obsadil dělené druhé místo i přes drobné trhlinky na řezu, slabší vůni a nejméně příjemný vzhled. Chuťově byl totiž vyvážený a pyšní se měkkou a pružnou konzistencí.
Šumavský Eidam plátky 30 %3,5 zobrazit podrobnosti
Hodnotící stupnice testu:
1 (nejlepší) - 5 (nejhorší)

Senzorické hodnocení (12 zaškolených odborníků z VŠCHT v Praze): 3,3
Hodnocení Potravinového Sherlocka (opřeno o výsledky z laboratoře): 1-

Výsledná známka: 2-
Cena (v přepočtu za 100 g): 37,90 Kč

U údaje 30 % postrádáme informaci, k čemu se vztahuje. Na obalu není obsah tuku v sušině ani obsah sušiny, nicméně vzhledem k výživové tabulce, kde najdeme informaci o množství tuku, není třeba je uvádět ještě zvlášť. Jde o nejméně slaný sýr, přestože výrobce na etiketě slibuje vyšší množství. V senzorice skončil tento sýr beznadějně poslední - výrazněji hořký, slabá vůně i sýrová chuť, nejméně příjemný. Nejdražší z testovaných vzorků.
K-Classic Eidam plátky 30 % t. v s.3,5 zobrazit podrobnosti
Hodnotící stupnice testu:
1 (nejlepší) - 5 (nejhorší)

Senzorické hodnocení (12 zaškolených odborníků z VŠCHT v Praze): 2,6
Hodnocení Potravinového Sherlocka (opřeno o výsledky z laboratoře): 2-

Výsledná známka: 2-
Cena (v přepočtu za 100 g): 23,90 Kč

Sýr s nejvyšším obsahem soli...alespoň je naměřená hodnota nižší než v testu uskutečněném před 7 lety. Množství bílkovin patří spíš k těm nižším. Etiketa, resp. značení, si zaslouží pochvalu. Porotci senzorické části by si představovali intenzivnější vůni, ale jinak jej hodnotili kladně (pozn. dělená druhá příčka).
Boni Eidam plátky 30 % tuku v sušině3,5 zobrazit podrobnosti
Hodnotící stupnice testu:
1 (nejlepší) - 5 (nejhorší)

Senzorické hodnocení (12 zaškolených odborníků z VŠCHT v Praze): 2,8
Hodnocení Potravinového Sherlocka (opřeno o výsledky z laboratoře): 2

Výsledná známka: 2-
Cena (v přepočtu za 100 g): 15,90 Kč

Laboratoří zjištěný nižší obsah soli, ve srovnání s informací od výrobce, spíš kvitujeme. O krapet nižší obsah sušiny už ne! Značení potraviny je bezchybné a cena velmi příznivá. Až na nižší slanost a trhlinky na řezu si vedl velmi obstojně i v senzorické části.
My Price Eidam 30 % Přírodní polotvrdý sýr, plátky3,0 zobrazit podrobnosti
Hodnotící stupnice testu:
1 (nejlepší) - 5 (nejhorší)

Senzorické hodnocení (12 zaškolených odborníků z VŠCHT v Praze): 2,9
Hodnocení Potravinového Sherlocka (opřeno o výsledky z laboratoře): 3

Výsledná známka: 3
Cena (v přepočtu za 100 g): 23,90 Kč

Soli má méně, než uvádí výrobce na obalu...ostatně, o to lépe. V názvu opět nevíme, k čemu se vztahuje informace o 30 %. Na zadní straně najdeme pouze obsah tuku v sušině = chybí povinný obsah sušiny. Množství bílkovin má lehce nižší. Nelze mu upřít hezkou vůni a dobrou barvu. Naopak palec dolů za nejméně zdařilý vzhled, značné trhlinky na řezu a příliš měkkou až lehce mazlavou konzistenci.
Česká chuť Eidam plátky 30 % tuku v sušině3,0 zobrazit podrobnosti
Hodnotící stupnice testu:
1 (nejlepší) - 5 (nejhorší)

Senzorické hodnocení (12 zaškolených odborníků z VŠCHT v Praze): 2,8
Hodnocení Potravinového Sherlocka (opřeno o výsledky z laboratoře): 3

Výsledná známka: 3
Cena (v přepočtu za 100 g): 24,45 Kč

Pozitiva - správné značení, nižší obsah soli oproti deklaraci, příjemná vůně i sýrová chuť, dobrá konzistence.
Negativa - laboratoř zjistila o něco menší podíl sušiny ve srovnání s údajem na etiketě a nižší hmotnost (pozn. jen taktak se vejde do tolerované odchylky), lehce hořká chuť.