Test nakládaných okurek

7.8.2020

10 potravin

odkaz na zdroj dat
Název potravinyVýsledek i
5 nejlepší - 1 nejhorší
Popis výsledku
Freshona Pickled Gherkins4,5 zobrazit podrobnosti
Hodnotící stupnice testu:
1 (nejlepší) - 5 (nejhorší)

Na celkovém hodnocení se podílí zjištění Potravinového Sherlocka (resp. laboratoře) a výsledek senzorické části.
pozn. VADA rovná se v tomto případě: zakřivení okurek, nepravidelný tvar, vzhledové chyby, mechanické poškození, zbytky stopek, nevhodná konzistence/barva nebo dutiny. Vyhláška povoluje max. 7 vad z 20 ks.

Celková známka: 1-
Známka Potravinového Sherlocka: 1
Známka ze senzoriky: 2,8

Vítěz testu!Tento vzorek se zcela obešel bez pesticidů a má nejvyšší obsah pevného podílu (pozn. téměř 60%). Množstvím vad spadá do průměru a výsledek tak hodně ovlivnila nepříliš zdařilá senzorika - převládající kyselá chuť, atypicky tmavá barva.


Znojmia Okurky 7 - 9 cm4,0 zobrazit podrobnosti
Hodnotící stupnice testu:
1 (nejlepší) - 5 (nejhorší)

Na celkovém hodnocení se podílí zjištění Potravinového Sherlocka (resp. laboratoře) a výsledek senzorické části.
pozn. VADA rovná se v tomto případě: zakřivení okurek, nepravidelný tvar, vzhledové chyby, mechanické poškození, zbytky stopek, nevhodná konzistence/barva nebo dutiny. Vyhláška povoluje max. 7 vad z 20 ks.

Celková známka: 2
Známka Potravinového Sherlocka: 2
Známka ze senzoriky: 2,4

Ve složení nalezneme chlorid vápenatý, který zabraňuje měknutí okurek, a bohužel i rezidua pesticidu promokarb (nepřekračuje povolený limit!). V senzorice jim patří druhé (dělené) místo. Výtky padly především s ohledem na (paradoxně) měkčí konzistenci a s tím související slabou křupavost.
Machland Okurky 6 - 9 cm4,0 zobrazit podrobnosti
Hodnotící stupnice testu:
1 (nejlepší) - 5 (nejhorší)

Na celkovém hodnocení se podílí zjištění Potravinového Sherlocka (resp. laboratoře) a výsledek senzorické části.
pozn. VADA rovná se v tomto případě: zakřivení okurek, nepravidelný tvar, vzhledové chyby, mechanické poškození, zbytky stopek, nevhodná konzistence/barva nebo dutiny. Vyhláška povoluje max. 7 vad z 20 ks.

Celková známka: 2
Známka Potravinového Sherlocka: 2
Známka ze senzoriky: 2,5

Laboratoř odhalila zbytkové množství pesticidu promokarb, ale k maximální povolené hranici má zjištěné množství naštěstí daleko! Dobrá barva, křupavost, vzhled i vůně X průměrná chuť s výraznější kyselostí.
Efko Okurky delikates 6 - 9 cm4,0 zobrazit podrobnosti
Hodnotící stupnice testu:
1 (nejlepší) - 5 (nejhorší)

Na celkovém hodnocení se podílí zjištění Potravinového Sherlocka (resp. laboratoře) a výsledek senzorické části.
pozn. VADA rovná se v tomto případě: zakřivení okurek, nepravidelný tvar, vzhledové chyby, mechanické poškození, zbytky stopek, nevhodná konzistence/barva nebo dutiny. Vyhláška povoluje max. 7 vad z 20 ks.

Celková známka: 2
Známka Potravinového Sherlocka: 2
Známka ze senzoriky: 1,6

Vítěz senzorické části! Zde okurky zabodovaly hezkým vzhledem, skvělou chutí a konzistencí i výbornou křupavostí. Počet vad je průměrný, obsahem pevného podílu patří do popředí...bohužel analýza prokázala zbytky dvou pesticidů, i když v rámci povoleného limitu.
Hamé Okurky 7 - 9 cm4,0 zobrazit podrobnosti
Hodnotící stupnice testu:
1 (nejlepší) - 5 (nejhorší)

Na celkovém hodnocení se podílí zjištění Potravinového Sherlocka (resp. laboratoře) a výsledek senzorické části.
pozn. VADA rovná se v tomto případě: zakřivení okurek, nepravidelný tvar, vzhledové chyby, mechanické poškození, zbytky stopek, nevhodná konzistence/barva nebo dutiny. Vyhláška povoluje max. 7 vad z 20 ks.

Celková známka: 2
Známka Potravinového Sherlocka: 1-
Známka ze senzoriky: 2,5

Pozitiva: bez pesticidů, dobrý obsah pevného podílu, výborný vzhled, příjemná vůně, skvělá křupavost i konzistence, přiměřeně sladké i kyselé. Negativa: jako jediné překročily povolenou hranici vad (8!), málo výrazná chuť, nezvykle tmavá barva.
Globus Okurky 6 - 9 cm se sladidlem3,5 zobrazit podrobnosti
Hodnotící stupnice testu:
1 (nejlepší) - 5 (nejhorší)

Na celkovém hodnocení se podílí zjištění Potravinového Sherlocka (resp. laboratoře) a výsledek senzorické části.
pozn. VADA rovná se v tomto případě: zakřivení okurek, nepravidelný tvar, vzhledové chyby, mechanické poškození, zbytky stopek, nevhodná konzistence/barva nebo dutiny. Vyhláška povoluje max. 7 vad z 20 ks.

Celková známka: 2-
Známka Potravinového Sherlocka: 3
Známka ze senzoriky: 2,5

Okurky slazené sacharinem mají spíše vyšší obsah pevného podílu, počet vad spadá k nižším, ale najdeme v nich zbytkové množství hned dvou pesticidů (promokarb, fluopikolid) - naměřené hodnoty se však vejdou do stanovené bezpečné hranice. Poznatky ze senzoriky: super křupavost, výborná konzistence, příjemný vzhled i vůně, přiměřeně sladké/slané x světlá barva, nevýrazná chuť.
Aro Okurky 7 - 9 cm s cukrem a sladidlem3,5 zobrazit podrobnosti
Hodnotící stupnice testu:
1 (nejlepší) - 5 (nejhorší)

Na celkovém hodnocení se podílí zjištění Potravinového Sherlocka (resp. laboratoře) a výsledek senzorické části.
pozn. VADA rovná se v tomto případě: zakřivení okurek, nepravidelný tvar, vzhledové chyby, mechanické poškození, zbytky stopek, nevhodná konzistence/barva nebo dutiny. Vyhláška povoluje max. 7 vad z 20 ks.

Celková známka: 2-
Známka Potravinového Sherlocka: 3
Známka ze senzoriky: 2,4

Jak již název napovídá, ve složení nalezneme krom sacharinu, kterého mají nejvíce ze všech testovaných okurek, také cukr. I zde analýza prokázala rezidua pesticidu promokarb, byť v tolerovaném množství. V senzorice si vedly dobře, patří jim druhé (dělené) místo...krom lehce kyselejší chuti a průměrné barvy neměli hodnotící námitky.
Rapa Bzenecké okurky 6 - 9 cm3,0 zobrazit podrobnosti
Hodnotící stupnice testu:
1 (nejlepší) - 5 (nejhorší)

Na celkovém hodnocení se podílí zjištění Potravinového Sherlocka (resp. laboratoře) a výsledek senzorické části.
pozn. VADA rovná se v tomto případě: zakřivení okurek, nepravidelný tvar, vzhledové chyby, mechanické poškození, zbytky stopek, nevhodná konzistence/barva nebo dutiny. Vyhláška povoluje max. 7 vad z 20 ks.

Celková známka: 3
Známka Potravinového Sherlocka: 2-
Známka ze senzoriky: 3,3

Ve složení: sacharin, rezidua pesticidu promokarb; druhý nejnižší obsah pevného podílu X druhý nejnižší počet zjištěných vad. Z hlediska senzoriky lze ocenit křupavost, šťavnatost, kvalitní vzhled...nicméně jsou nejkyselejší a chutnají po octu. Ten se odráží i ve vůni.
Giana Okurky 6 - 9 cm ve sladkokyselém kořeněném nálevu2,5 zobrazit podrobnosti
Hodnotící stupnice testu:
1 (nejlepší) - 5 (nejhorší)

Na celkovém hodnocení se podílí zjištění Potravinového Sherlocka (resp. laboratoře) a výsledek senzorické části.
pozn. VADA rovná se v tomto případě: zakřivení okurek, nepravidelný tvar, vzhledové chyby, mechanické poškození, zbytky stopek, nevhodná konzistence/barva nebo dutiny. Vyhláška povoluje max. 7 vad z 20 ks.

Celková známka: 3-
Známka Potravinového Sherlocka: 3
Známka ze senzoriky: 3,6

Polské okurky mají druhý nejvyšší počet vad a obsahují zbytkové množství pesticidu promokarb, opět v tolerovaném množství. Nezaujaly ani netypickou ne zcela příjemnou chutí, měkkou konzistencí/špatnou křupavostí a vzhledem k pomačkanosti a hnědým skvrnkám byly kritizovány i za svůj vzhled.
Okurky 6 - 9 cm1,0 zobrazit podrobnosti
Hodnotící stupnice testu:
1 (nejlepší) - 5 (nejhorší)

Na celkovém hodnocení se podílí zjištění Potravinového Sherlocka (resp. laboratoře) a výsledek senzorické části.
pozn. VADA rovná se v tomto případě: zakřivení okurek, nepravidelný tvar, vzhledové chyby, mechanické poškození, zbytky stopek, nevhodná konzistence/barva nebo dutiny. Vyhláška povoluje max. 7 vad z 20 ks.

Celková známka: 5
Známka Potravinového Sherlocka: 5
Známka ze senzoriky: 4,5

Propadák testu! Ani s přihlédnutím k povolené odchylce nesplňují deklarovaný obsah pevného podílu a navíc v nich analýza odhalila nadlimitní množství nepovoleného pesticidu chlorpiryfos-ethylu. Vzhledem k nejhoršímu výsledku senzorické části, kde krom "příjemného vzhledu" bylo špatně snad vše, jim není nic platné ani nejnižší počet vad (pozn. 1).