Globus Okurky 6 - 9 cm se sladidlem


Název testuVýsledek i
5 nejlepší - 1 nejhorší
Popis výsledku
Test nakládaných okurek

7.8.2020
3.5zobrazit podrobnosti
Hodnotící stupnice testu:
1 (nejlepší) - 5 (nejhorší)

Na celkovém hodnocení se podílí zjištění Potravinového Sherlocka (resp. laboratoře) a výsledek senzorické části.
pozn. VADA rovná se v tomto případě: zakřivení okurek, nepravidelný tvar, vzhledové chyby, mechanické poškození, zbytky stopek, nevhodná konzistence/barva nebo dutiny. Vyhláška povoluje max. 7 vad z 20 ks.

Celková známka: 2-
Známka Potravinového Sherlocka: 3
Známka ze senzoriky: 2,5

Okurky slazené sacharinem mají spíše vyšší obsah pevného podílu, počet vad spadá k nižším, ale najdeme v nich zbytkové množství hned dvou pesticidů (promokarb, fluopikolid) - naměřené hodnoty se však vejdou do stanovené bezpečné hranice. Poznatky ze senzoriky: super křupavost, výborná konzistence, příjemný vzhled i vůně, přiměřeně sladké/slané x světlá barva, nevýrazná chuť.