Hamé Okurky 7 - 9 cm


Název testuVýsledek i
5 nejlepší - 1 nejhorší
Popis výsledku
Test nakládaných okurek

7.8.2020
4zobrazit podrobnosti
Hodnotící stupnice testu:
1 (nejlepší) - 5 (nejhorší)

Na celkovém hodnocení se podílí zjištění Potravinového Sherlocka (resp. laboratoře) a výsledek senzorické části.
pozn. VADA rovná se v tomto případě: zakřivení okurek, nepravidelný tvar, vzhledové chyby, mechanické poškození, zbytky stopek, nevhodná konzistence/barva nebo dutiny. Vyhláška povoluje max. 7 vad z 20 ks.

Celková známka: 2
Známka Potravinového Sherlocka: 1-
Známka ze senzoriky: 2,5

Pozitiva: bez pesticidů, dobrý obsah pevného podílu, výborný vzhled, příjemná vůně, skvělá křupavost i konzistence, přiměřeně sladké i kyselé. Negativa: jako jediné překročily povolenou hranici vad (8!), málo výrazná chuť, nezvykle tmavá barva.