Giana Okurky 6 - 9 cm ve sladkokyselém kořeněném nálevu


Název testuVýsledek i
5 nejlepší - 1 nejhorší
Popis výsledku
Test nakládaných okurek

7.8.2020
2.5zobrazit podrobnosti
Hodnotící stupnice testu:
1 (nejlepší) - 5 (nejhorší)

Na celkovém hodnocení se podílí zjištění Potravinového Sherlocka (resp. laboratoře) a výsledek senzorické části.
pozn. VADA rovná se v tomto případě: zakřivení okurek, nepravidelný tvar, vzhledové chyby, mechanické poškození, zbytky stopek, nevhodná konzistence/barva nebo dutiny. Vyhláška povoluje max. 7 vad z 20 ks.

Celková známka: 3-
Známka Potravinového Sherlocka: 3
Známka ze senzoriky: 3,6

Polské okurky mají druhý nejvyšší počet vad a obsahují zbytkové množství pesticidu promokarb, opět v tolerovaném množství. Nezaujaly ani netypickou ne zcela příjemnou chutí, měkkou konzistencí/špatnou křupavostí a vzhledem k pomačkanosti a hnědým skvrnkám byly kritizovány i za svůj vzhled.