Rapa Bzenecké okurky 6 - 9 cm


Název testuVýsledek i
5 nejlepší - 1 nejhorší
Popis výsledku
Test nakládaných okurek

7.8.2020
3zobrazit podrobnosti
Hodnotící stupnice testu:
1 (nejlepší) - 5 (nejhorší)

Na celkovém hodnocení se podílí zjištění Potravinového Sherlocka (resp. laboratoře) a výsledek senzorické části.
pozn. VADA rovná se v tomto případě: zakřivení okurek, nepravidelný tvar, vzhledové chyby, mechanické poškození, zbytky stopek, nevhodná konzistence/barva nebo dutiny. Vyhláška povoluje max. 7 vad z 20 ks.

Celková známka: 3
Známka Potravinového Sherlocka: 2-
Známka ze senzoriky: 3,3

Ve složení: sacharin, rezidua pesticidu promokarb; druhý nejnižší obsah pevného podílu X druhý nejnižší počet zjištěných vad. Z hlediska senzoriky lze ocenit křupavost, šťavnatost, kvalitní vzhled...nicméně jsou nejkyselejší a chutnají po octu. Ten se odráží i ve vůni.