Okurky 6 - 9 cm


Název testuVýsledek i
5 nejlepší - 1 nejhorší
Popis výsledku
Test nakládaných okurek

7.8.2020
1zobrazit podrobnosti
Hodnotící stupnice testu:
1 (nejlepší) - 5 (nejhorší)

Na celkovém hodnocení se podílí zjištění Potravinového Sherlocka (resp. laboratoře) a výsledek senzorické části.
pozn. VADA rovná se v tomto případě: zakřivení okurek, nepravidelný tvar, vzhledové chyby, mechanické poškození, zbytky stopek, nevhodná konzistence/barva nebo dutiny. Vyhláška povoluje max. 7 vad z 20 ks.

Celková známka: 5
Známka Potravinového Sherlocka: 5
Známka ze senzoriky: 4,5

Propadák testu! Ani s přihlédnutím k povolené odchylce nesplňují deklarovaný obsah pevného podílu a navíc v nich analýza odhalila nadlimitní množství nepovoleného pesticidu chlorpiryfos-ethylu. Vzhledem k nejhoršímu výsledku senzorické části, kde krom "příjemného vzhledu" bylo špatně snad vše, jim není nic platné ani nejnižší počet vad (pozn. 1).