Freshona Pickled Gherkins


Název testuVýsledek i
5 nejlepší - 1 nejhorší
Popis výsledku
Test nakládaných okurek

7.8.2020
4.5zobrazit podrobnosti
Hodnotící stupnice testu:
1 (nejlepší) - 5 (nejhorší)

Na celkovém hodnocení se podílí zjištění Potravinového Sherlocka (resp. laboratoře) a výsledek senzorické části.
pozn. VADA rovná se v tomto případě: zakřivení okurek, nepravidelný tvar, vzhledové chyby, mechanické poškození, zbytky stopek, nevhodná konzistence/barva nebo dutiny. Vyhláška povoluje max. 7 vad z 20 ks.

Celková známka: 1-
Známka Potravinového Sherlocka: 1
Známka ze senzoriky: 2,8

Vítěz testu!Tento vzorek se zcela obešel bez pesticidů a má nejvyšší obsah pevného podílu (pozn. téměř 60%). Množstvím vad spadá do průměru a výsledek tak hodně ovlivnila nepříliš zdařilá senzorika - převládající kyselá chuť, atypicky tmavá barva.