Aro Okurky 7 - 9 cm s cukrem a sladidlem


Název testuVýsledek i
5 nejlepší - 1 nejhorší
Popis výsledku
Test nakládaných okurek

7.8.2020
3.5zobrazit podrobnosti
Hodnotící stupnice testu:
1 (nejlepší) - 5 (nejhorší)

Na celkovém hodnocení se podílí zjištění Potravinového Sherlocka (resp. laboratoře) a výsledek senzorické části.
pozn. VADA rovná se v tomto případě: zakřivení okurek, nepravidelný tvar, vzhledové chyby, mechanické poškození, zbytky stopek, nevhodná konzistence/barva nebo dutiny. Vyhláška povoluje max. 7 vad z 20 ks.

Celková známka: 2-
Známka Potravinového Sherlocka: 3
Známka ze senzoriky: 2,4

Jak již název napovídá, ve složení nalezneme krom sacharinu, kterého mají nejvíce ze všech testovaných okurek, také cukr. I zde analýza prokázala rezidua pesticidu promokarb, byť v tolerovaném množství. V senzorice si vedly dobře, patří jim druhé (dělené) místo...krom lehce kyselejší chuti a průměrné barvy neměli hodnotící námitky.