Šunky

7.10.2015

10 potravin

odkaz na zdroj dat
Název potravinyVýsledek i
5 nejlepší - 1 nejhorší
Popis výsledku
Baroni Dušená šunka standard4,5 zobrazit podrobnosti
Hodnotící stupnice testu:
1 (nejlepší) - 5 (nejhorší)

14,95Kč/100g
Dle etikety:
Obsah masa:75%
Aroma/zvýrazňovač chuti a vůně /škrob:ne/ne/ne
Dle laboratoře:
Obsah masa:74,3%
Čistá svalová bílkovina:12,7%
Senzorické hodnocení: 2,8
Hodnocení nutr. Terapeutky:1
Složení bez zbytečných přísad, nejvyšší podíl čisté svalové bílkoviny.
Obsah soli je jeden z nejnižších mezi testovanými výrobky této jakostní třídy.
Hodnocení Blesku:1-
Ze standardních šunek má nejvíce masa a také nejvyšší podíl libového.
Má spíše více vody, ale jako jediná ze skupiny standardních šunek neobsahuje škrob, aroma, zvýrazňovač chuti a vůně nebo barvivo.
Pikok Výběrová šunka4,5 zobrazit podrobnosti
Hodnotící stupnice testu:
1 (nejlepší) - 5 (nejhorší)

19, 90Kč/100g
Dle etikety:
Obsah masa:85%
Aroma/zvýrazňovač chuti a vůně /škrob: ne/ne/ne
Dle laboratoře:
Obsah masa:84,6%
Čistá svalová bílkovina: 14,8%
Senzorické hodnocení: 2
Hodnocení nutr. Terapeutky:1,1
Pozitivní je vyšší obsah čistých svalových bílkovin, obsah soli průměrný, pozitivní je i „čisté složení“.
Hodnocení Blesku: 1
Obsahuje nejvíce masa, má druhý nejvyšší obsah libového masa, obsahuje nejméně vody ze všeh testovaných šunek.
Ve složení nejsou ani zvýrazňovače chuti a vůně, ani aromata.
Gustosto Dušená šunka výběrová, krájená4,0 zobrazit podrobnosti
Hodnotící stupnice testu:
1 (nejlepší) - 5 (nejhorší)

19,90Kč/100g
Dle etikety:
Obsah masa:80%
Aroma/zvýrazňovač chuti a vůně /škrob: ne/ne/ne
Dle laboratoře:
Obsah masa:83%
Čistá svalová bílkovina:14,8%
Senzorické hodnocení: 2,2
Hodnocení nutr. Terapeutky:1,3
Pozitivní je vyšší obsah čisté svalové bílkoviny, žádné zbytečné přísady a průměrný obsah soli.
Hodnocení Blesku:2
Má nejvyšší podíl masa, laboratoř naměřila o něco více, než výrobce deklaruje.
Obsahuje druhý nejvyšší podíl libového.
Vody má spíše více.
Neobsahuje ani zvýrazňovač chuti, ani aroma.
Chodura Dušená šunka standardní3,5 zobrazit podrobnosti
Hodnotící stupnice testu:
1 (nejlepší) - 5 (nejhorší)

17,90Kč/100g
Dle etikety:
Obsah masa:min 65%
Aroma/zvýrazňovač chuti a vůně /škrob:ne/ne/ano
Dle laboratoře:
Obsah masa:64,7%
Čistá svalová bílkovina:11,3%
Senzorické hodnocení: 3,4
Hodnocení nutr. Terapeutky:2
Obsah soli je vyšší. Podíl svaloviny je v souladu s legislativou.
Hodnocení Blesku:2
Masa má spíše méně.
Na etiketě deklaruje maximální obsah tuku 15%, ale podle laboratoře ho má podobně jako ostatní 5%, takže se na obal zřejmě vloudil tiskařský šotek.
Šunka dále obsahuje spíše více vody a ve složení má uvedený škrob.
Kostelecká šunka3,5 zobrazit podrobnosti
Hodnotící stupnice testu:
1 (nejlepší) - 5 (nejhorší)

29,90Kč /100g
Dle etikety:
Obsah masa:80%
Aroma/zvýrazňovač chuti a vůně /škrob: ano/ne/ne
Dle laboratoře:
Obsah masa:80,8%
Čistá svalová bílkovina:15%
Senzorické hodnocení: 1,4
Hodnocení nutr. Terapeutky:3
Pozitivní je nejvyšší podíl čisté svalové bílkoviny ze všech testovaných výrobků, ale bohužel také nejvyšší podíl soli, chuť zvýrazněna glutamátem a aromatem.
Hodnocení Blesku:2-
Masa má pro výběrovou šunku dostatečně, naměřený obsah je shodný s deklarací.
Obsahuje nejvíce libového masa.
Je nejslanější a obsahuje zvýrazňovač chuti a aroma.
Bivoj Dušená šunka3,5 zobrazit podrobnosti
Hodnotící stupnice testu:
1 (nejlepší) - 5 (nejhorší)

14,90Kč
Dle etikety:
Obsah masa:60%
Aroma/zvýrazňovač chuti a vůně /škrob: ano/ne/ano
Dle laboratoře:
Obsah masa:67,3%
Čistá svalová bílkovina:11,9%
Senzorické hodnocení: 2,2
Hodnocení nutr. Terapeutky: Pozitivní je nejnižší obsah soli v dané jakostní třídě.
Šunka obsahuje škrob a chuť je podpořena aromatem.
Hodnocení Blesku:2-
Podíl masa je spíše menší než ideál, na druhou stranu laboratoř naměřila o 7,3% více, než deklaruje výrobce na obale.
Obsahuje poměrně dost vody.
Ve složení má uvedený škrob a aroma.
Krásno Dušená šunka výběrová3,5 zobrazit podrobnosti
Hodnotící stupnice testu:
1 (nejlepší) - 5 (nejhorší)

19,90Kč /100g
Dle etikety:
Obsah masa: 75%
Aroma/zvýrazňovač chuti a vůně /škrob: ano/ano/ne
Dle laboratoře:
Obsah masa:71,4%
Čistá svalová bílkovina:13,2%
Senzorické hodnocení: 2,3
Hodnocení nutr. Terapeutky: 3
Obsah svalových bílkovin je v souladu s legislativou, pozitivní je nízký obsah soli, ale chuť je „dohnaná“ glutamátem a šukovým aromatem.
Hodnocení Blesku: 3
Obsah masa má z výběrových šunek nejnižší, navíc neodpovídá deklaraci na etiketě, ale naměřená hodnota se vejde do odchylky.
Výrobce se drží minimálního limitu pro obsah libového masa.
Soli má nejméně, vody téměř nejvíce.
Obsahuje zvýrazňovač chuti a vůně a šunkové aroma, bez nichž se jiní výrobci obejdou.
Řezníkův talíř Šunka dušená krájená3,0 zobrazit podrobnosti
Hodnotící stupnice testu:
1 (nejlepší) - 5 (nejhorší)

14,95Kč /100g
Dle etikety:
Obsah masa:75%
Aroma/zvýrazňovač chuti a vůně /škrob:ano/ne/ano
Dle laboratoře:
Obsah masa:70,3%
Čistá svalová bílkovina:12,6%
Senzorické hodnocení: 2,8
Hodnocení nutr. Terapeutky: 2,5
Pozitivní je vyšší podíl svalové bílkoviny.
Chuť je podpořena aromatem, obsahuje bramborový škrob.
Obsah soli je nejvyšší mezi testovanými.
Hodnocení Blesku:3
Masa má dostatečně, stejně tak i libového.
Má spíše více vody a je druhá nejslanější.
Ve složení má uvedené aroma a škrob.
Le&Co Dušená šunka výběrová2,5 zobrazit podrobnosti
Hodnotící stupnice testu:
1 (nejlepší) - 5 (nejhorší)

39,90Kč /100g

Dle etikety:
Obsah masa:80%
Aroma/zvýrazňovač chuti a vůně /škrob:ne/ne/ne
Dle laboratoře:
Obsah masa:74%
Čistá svalová bílkovina:12,2%
Senzorické hodnocení: 2,9
Hodnocení nutr. Terapeutky:4
Nízký obsah masa a čistá svalová bílkovina nedosahuje požadovaných hodnot, ale je v limitu možné odchylky.
Obsah soli je jeden z nejvyšších.
Pozitivní je absence přísad na podporu chuti a vůně.
Hodnocení Blesku:3
Laboratoř naměřila méně masa, než výrobce deklaruje, nicméně naměřený podíl se vejde do odchylky.
Z výběrových šunek má nejméně čistých svalových bílkovin, dokonce méně, než je limitní hodnota pro výběrové šunky, ale stále se vejde do odchylky.
Vody má více , je slanější.
Neobsahuje zvýrazňovač chuti a vůně, ani aroma.
Lepší Dušená šunka2,5 zobrazit podrobnosti
Hodnotící stupnice testu:
1 (nejlepší) - 5 (nejhorší)

16,50Kč /100g
Dle etikety:
Obsah masa:65%
Aroma/zvýrazňovač chuti a vůně /škrob: ne/ano/ano + barvivo E120
Dle laboratoře:
Obsah masa:62%
Čistá svalová bílkovina:11,2%
Senzorické hodnocení: 2,9
Hodnocení nutr. Terapeutky:3
Podíl čisté svalové bílkoviny je v souladu s legislativou, ale obsah soli je spíše vyšší.
Chuť je navíc zvýrazněna glutamátem, obsahuje škrob a barvivo.
Hodnocení Blesku:4
Má nejmenší podíl masa, dokonce méně, než je uvedeno na etiketě, i když se vejde do odchylky.
Ze všech šunek má nejméně libového masa, ale přesto má více, než je minimální limit pro standardní šunky. Obsahuje více vody.
Ve složení má zvýrazňovač chuti, vůně, škrob a jako jediná šunka je i dobarvovaná, což ale není pro skupinu standard zakázané.