Kostelecké uzeniny Špekáčky


Název testuVýsledek i
5 nejlepší - 1 nejhorší
Popis výsledku
Špekáčky

5.8.2015
3zobrazit podrobnosti
Hodnotící stupnice testu:
1 (nejlepší) - 5 (nejhorší)

112,25Kč/kg
Etiketa:
Obsah masa% :50
Druhy masa ,%:10 hovězího, 40vepřového
Škrob/barvivo/zvýrazňovač chuti a vůně:ano/ne/ano : e 621

Laboratoř:
Obsah masa %: 73,30
Čisté svalové bílkoviny %:7,57
Chuť, vůně vzhled:3
Blesk:3
Podle analýzy mají více masa, než je uvedeno na obale, a to dokonce nad 70%.
Vepřového obsahují ale více než hovězího a kromě škrobu mají ve složení i zvýrazňovač chuti a vůně.
Neobsahují však barviva.
Slané jsou dost, ale mají více libového masa.
Ve složení je zarážející rýžová vláknina, protože jak je vidět u jiných testovaných špekáčků, jdou vyrobit i bez jejího použití.
Špekáčky

9.7.2018
2.7zobrazit podrobnosti
Hodnotící stupnice testu:
1 (nejlepší) - 13 (nejhorší)

řazeno podle obsahu masa (od nejvyššího po nejnižší) - 8.
výrobce: Kostelecké uzeniny a.s., Kostelec
zakoupeno: Tesco
Test špekáčků 2021

30.4.2021
3.5zobrazit podrobnosti
Hodnotící stupnice testu:
1 (nejlepší) - 5 (nejhorší)

Výsledná známka: 2-
Hodnocení Potravinového Sherlocka (=zjištění laboratoře): 2
Hodnocení senzoriky (=postřehy 12 běžných spotřebitelů): 2-

V těchto špekáčkách vystupují přidané fosfáty a jako jedny z mála jsou zahuštěny bramborovým škrobem. Vody i soli mají spíše více. Obsah masa patří sice k těm nižším, nicméně značně převyšuje avizovanou hodnotu (68,7 oproti 50 %). Při ochutnávce se jevily jako nejslanější, nezaujaly ani na pohled a vůně přišla porotě slabá.
Test špekáčků 2022

29.4.2022
3zobrazit podrobnosti
Hodnotící stupnice testu:
1 (nejlepší) - 5 (nejhorší)

Známka ze senzoriky (12 zaškolených odborníků z VŠCHT v Praze): 3,1
Známka od Potravinového Sherlocka (opírá se mj. o laboratorní zjištění): 3

Výsledné hodnocení: 3
Cena (v přepočtu za 1 kg): 96,50 Kč

Nejlevnější. Další špekáčky u nichž laboratoř naměřila daleko vyšší obsah masa, než se dozvíte z etikety (pozn. namísto avizovaných 50 % rovných 81 %). Ve složení se výrobce přiznává ke škrobu a přidaným fosfátům. Nejvyšší obsah soli se negativně projevil i v hodnocení senzoriky. Přestože tuku mají spíše méně, při degustaci se porotcům jevily tučnější.