Jablečný mošt

16.11.2015

10 potravin

odkaz na zdroj dat
Název potravinyVýsledek i
5 nejlepší - 1 nejhorší
Popis výsledku
Pfanner 100% Apfel Bio4,1 zobrazit podrobnosti
Hodnotící stupnice testu:
1 (nejlepší) - 5 (nejhorší)

71,90Kč/l
obsah ovoce : 102%
Z laboratoře: Mošt zabalený v kartonu, jeden ze dvou vzorků od mezinárodních výrobců. Nejdražší vzorek ze všech. V analýzách bez naměřeného patulinu. Nižší hodnota aroma indexu. Druhý nejvyšší obsah ovoce ze všech. Přehledný obal, ale chybí výrobce.
Z degustace: Poměrně příjemná barva odpovídající standardu jablečného moštu. Vzhled kazí poměrně výrazný zákal. Vůně i chuť jsou průměrně příjemné. Chuť je poměrně slabá, prázdná. Jsou v ní cítit jen kyselé tóny, pro někoho až příliš výrazné. Známka za senzorické hodnocení 3,2.
Lhenická ovocná šťáva3,7 zobrazit podrobnosti
Hodnotící stupnice testu:
1 (nejlepší) - 5 (nejhorší)

36Kč/l
Obsah ovoce :110%
Z laboratoře: baleno v tzv. "bag in box". Bez naměřeného patulinu. Třetí nejnižší hodnota aroma indexu. Nejvyšší obsah ovoce, naměřená hodnota obsahuje 110%.Trochu méně přehledný obal, není zcela jasný výrobce.
Z degustace: Poměrně příjemná a typická barva s výrazným zákalem. Vůně moštu je jen průměrně příjemná. Chuť je navzdory vysokému obsahu jablek hodnocena jako podprůměrná. Zcela chybí sladkost, dominuje jen kyselá chuť. Známka za senzorické hodnocení 3,9.
Jablečný mošt Jonagored3,6 zobrazit podrobnosti
Hodnotící stupnice testu:
1 (nejlepší) - 5 (nejhorší)

30Kč/l
obsah ovoce : 93%
Z laboratoře: Mošt balený v "bag in box". Bez naměřeného patulinu. Nejnižší hodnota aromatického indexu ze všech testovaných vzorků. Třetí nejvyšší obsah ovoce (93%), se započtením nejistoty měření vyhovuje. Jeden z nejméně přehledných obalů.
Z degustace: Průměrně příjemná barva s viditelným zákalem. Vůně je méně příjemná. Chuť průměrná, ale patří mezi testovanými vzorky k nejlepším. Mošt je příliš kyselý a trpký, až porotcům chutí připomíná spíše citrusy. Známka za senzorické hodnocení 2,9.
Ovocňák 100% jablko3,5 zobrazit podrobnosti
Hodnotící stupnice testu:
1 (nejlepší) - 5 (nejhorší)

66,30Kč/l
Obsah ovoce: 89%
Z laboratoře: Balení "bag in box". Bez naměřené přítomnosti patulinu. Průměrný obsah aromatických látek. Relativně vysoký obsah ovoce (89%), se započtením nejistoty měření vyhovuje. Poněkud méně přehledný obal.
Z degustace: Typická intenzivní barva odpovídající jablečnému moštu. Poměrně příjemná, typická vůně.Průměrná chuť, ve které jsou cítit cizí tóny, přesto patřila k těm lepším. Největší zákal ze všech testovaných vzorků.Známka za senzorické hodnocení 2,7.
Viko 100% jablečná šťáva3,2 zobrazit podrobnosti
Hodnotící stupnice testu:
1 (nejlepší) - 5 (nejhorší)

40Kč/l
Obsah ovoce 83%
Z laboratoře: Balení ve skle. Bez naměřeného patulinu. Nejvyšší hodnota aroma indexu. Nižší obsah ovoce, který odpovídá deklaraci jen se započtením nejistoty měření.Přehledný obal, ale zcela na něm chybí informace o skladování před i po otevření.
Z degustace: Nejlepší vzhled ze všech testovaných vzorků - typická barva odpovídající standardu jablečného moštu. Mošt z koncentrátu, je zcela bez zákalu. Vůně a chuť jsou jen průměrné, méně typické pro tento typ výrobku. Známka za senzorické hodnocení 3,4.
Rauch Happy Day 100% Apfel naturtrüb3,2 zobrazit podrobnosti
Hodnotící stupnice testu:
1 (nejlepší) - 5 (nejhorší)

44,90Kč/l
obsah ovoce: 93%
Z laboratoře: Balení v kartonu, jeden ze dvou vzorků od velkého mezinárodního výrobce. Bez naměřeného patulinu. Průměrně vysoká hodnota aroma indexu. Poměrně vysoký obsah ovoce, s nejistotou měření odpovídá. Nepřehledný obal, chybí informace o výrobci.
Z degustace: Netypická oranžová barva. Výrazný zákal. Nepříjemná, atypická, hnilobná vůně. Zcela nevyhovující, hnilobná, zkyslá, nepříjemná chuť, od porotců obdržela čistou 5. Jako jediný vzorek zcela nepitelný. Známka za senzorické hodnocení 5 (nejhorší ze všech testovaných vzorků).
Bohemia Mošt 100% jablko3,2 zobrazit podrobnosti
Hodnotící stupnice testu:
1 (nejlepší) - 5 (nejhorší)

21Kč/l
Obsah ovoce: 82%
Z laboratoře: balení "bag in box". Žádný naměřený patulin. Průměrná hodnota aromatických látek. Informace pro spotřebitele jsou přehledné a dobře čitelné, včetně instrukcí o vhodném skladování. Nejlevnější vzorek ze všech.
Z degustace: Barva hnědá, odpovídající jablečnému džusu. Velmi intenzivní zákal. Typická jablečná vůně, nejpříjemnější ze všech. Chuť trochu méně příjemná. V chuti je cítit hrušková příchuť (ačkoli podle složení obsažena není). Nejlepší v senzorickém hodnocení. Známka za senzorické hodnocení 2,5,
Jablko čiré z našeho regionu3,0 zobrazit podrobnosti
Hodnotící stupnice testu:
1 (nejlepší) - 5 (nejhorší)

53,30Kč/l
obsah ovoce 90%

Z laboratoře: Mošt ve skleněné lahvi. Relativně vysoký obsah ovoce (90%), se započtením nejistoty měření vyhovuje. Nejnižší hodnota aroma indexu. Naměřený zvýšený obsah patulinu, ale legislativně vyhovuje. Trochu méně přehledný obal.
Z degustace: Barva příliš neodpovídá jablečnému džusu, je nepřirozeně světlá. Je zcela čirý, bez zákalu. Mošt nemá téměř žádné aroma. Nechutná příliš jablečně, chuť je prázdná, vodová, jen lehce ochucená, sladkokyselá. Známka za senzorické hodnocení 3,8.
Český sad 100% jablečná šťáva2,5 zobrazit podrobnosti
Hodnotící stupnice testu:
1 (nejlepší) - 5 (nejhorší)

22Kč/l
obsah ovoce 80%
Z laboratoře: Balení v "bag in box". Naměřený zvýšený obsah patulinu, ale legislativního limitu nedosahuje. Druhá nejvyšší hodnota aroma indexu. Nízký ovocný podíl (80%), stoprocentního podílu dosáhne jen se započtením celé nejistoty měření. Přehledný obal.
Z degustace: Příjemná, typická barva. Výrazně zakalený, s velkou částicí zákalu. Všechny ostatní parametry hodnoceny jako výrazně podprůměrné. Vůně netypická, se znatelným tónem nakvašení a plísně. Nepříjemná chuť, příliš sladká, málo kyselá. Známka za senzorické hodnocení 4,7 (druhé nejhorší).
Lažanský rubín jablečný mošt2,3 zobrazit podrobnosti
Hodnotící stupnice testu:
1 (nejlepší) - 5 (nejhorší)

56,90Kč/l
obsah ovoce: 73%
Z laboratoře: Mošt ve skle. Bez naměřeného patulinu. Nízká hodnota aroma indexu. Nejnižší obsah ovoce (73%) - deklarovanému obsahu neodpovídá ani se započtením nejistoty měření. Velmi přehledný obal se všemi potřebnými informacemi pro spotřebitele.
Z degustace: Netypická, příliš světlá barva, která připomíná jablečný džus po naředění. Mošt je zcela bez zákalu. Průměrná vůně i chuť, která je příliš sladká, méně typická, zcela bez kyselých tónů. Známka za senzorické hodnocení 3,8.