Veselá kráva


Název testuVýsledek i
5 nejlepší - 1 nejhorší
Popis výsledku
Tavený sýr

24.8.2015
5zobrazit podrobnosti
Hodnotící stupnice testu:
1 (nejlepší) - 7 (nejhorší)

264Kč/kg
Výrobek klasického designu je díky niti snadno otvíratelný. Obsahuje osm samostatně balených porcí, což je pro spotřebitele nejpraktičtější způsob balení. Roztíratelnost sýra je velmi dobrá. Chuť šunky je dostatečné zřetelná a příjemn, i když samotné kousky jsou okem nepstřehnutelné. Sýr po uzené šunce ale poměrně výrazně voní a chutná, i když patrně především díky dochucovadlům. Vítězem se tento sýr stal především proto, že chuť šunky je v něm nejvíce rozeznatelná.
Test tavených sýrů

5.3.2019
4zobrazit podrobnosti
Hodnotící stupnice testu:
1 (nejlepší) - 5 (nejhorší)

Celková známka se skládá ze dvou částí. První je hodnocení analytické. Sledoval se obsah sušiny, bílkovin, soli, vápníku a laktózy a zároveň se provedlo mikrobiologické hodnocení vzorku (obsah celkových počtů mikroorganismů a koliformních bakterií). Po této stránce získaly všechny testované produkty za jedna, proto rozhodlo hodnocení senzorické. Do poroty zasedli výrobci, odborníci z Ústavu mléka a tuků a kosmetiky VŠCHT Praha a zástupci z Potravinové komory ČR. Ty zajímala chuť, roztíratelnost či lepivost k patru.

Celková známka: 2,0
Senzorické hodnocení: 2,7

Pozitiva: celistvý vzhled, dobrá roztíratelnost. Negativa: lepí se na patro, nevýrazná chuť.
Test tavených sýrů

24.6.2019
4.6zobrazit podrobnosti
Hodnotící stupnice testu:
1 (nejlepší) - 20 (nejhorší)

Tavené sýry jsou řazeny podle obsahu fosfátů.

Výrobce: Sýráreň Bel Slovensko a.s.
Zakoupeno: Makro
Cena (v přepočtu na 1 kg): 275,-
Umístění z hlediska senzoriky (celkem 20 vzorků): 12.-13.

pozn. informací na obale "bez E" uvádí výrobce spotřebitele v omyl