Tatra Tradiční české máslo


Název testuVýsledek i
5 nejlepší - 1 nejhorší
Popis výsledku
Másla

1.4.2015
4zobrazit podrobnosti
Hodnotící stupnice testu:
1 (nejlepší) - 5 (nejhorší)

13,56Kč/100g
Obsah tuku% - etiketa:82%
Obsah tuku% - laboratoř:81,6%
Senzorické hodnocení:1,6
Blesk:2
Máslo má dobrou chuť, ale hůř se roztírá.
V laboratorní analýze mělo o trochu méně tuku, než výrobce deklaruje a o trochu více vody, než je limit.
Cenou patří mezi ty levnější.
Máslo

22.2.2016
4.3zobrazit podrobnosti
Hodnotící stupnice testu:
1 (nejlepší) - 5 (nejhorší)

42,90Kč/250g
Obsah vody: 15%
Obsah tuku: 83,5%
Obsah tuku i vody odpovídají předpisům. Mikrobiologické vyšetření másla v pořádku. Údaje pro spotřebitele jsou srozumitelné a dobře čitelné, ačkoli je na obale uvedeno pět jazykových verzí. Po smyslové stránce porota vzorek hodnotila jen průměrně. Vzorek má intenzivnější tučnou chuť a průměrnou roztíratelnost. Známka za senzorické hodnocení 1,8.
Test másla

23.11.2020
4.5zobrazit podrobnosti
Hodnotící stupnice testu:
1 (nejlepší) - 9 (nejhorší)

Pořadí určilo hodnocení senzoriky (pozn. 7 odborníků, 1 běžný spotřebitel).

Dělené 2.-3. místo
Cena (v přepočtu za 100 g): 19,70,- Kč

Tento vzorek je smetanové barvy, homogenní konzistence a lehce se roztírá. Chuť a vůně jsou méně výrazné.
Test másla (velký)

27.11.2020
4.5zobrazit podrobnosti
Hodnotící stupnice testu:
1 (nejlepší) - 5 (nejhorší)

Potravinový Sherlock měl tentokrát snadnou práci veškerá testovaná másla splňovala legislativní požadavky a získala od něj za 1! Výsledná známka tedy výhradně odráží hodnocení senzoriky, kterou posuzovala 12-ti členná laická porota.

Výsledná známka: 1-
Hodnocení senzoriky: 2

U tohoto másla (pozn. z Čech) ocenili porotci mj. snadnou roztíratelnost.