Předměřická mouka pšeničná světlá hladká


Název testuVýsledek i
5 nejlepší - 1 nejhorší
Popis výsledku
Hladké mouky

21.3.2014
3.7zobrazit podrobnosti
Hodnotící stupnice testu:
1 (nejlepší) - 5 (nejhorší)

16Kč/kg
K čemu je vhodná: pekařská těsta – kynuté, listové, tažené
Standardní světlá mouka.
Vysoký obsah mykotoxinů, nejvyšší obsah reziduí pesticidů.
Dobrý objem i tvar.
Naprosto standardní bochánek.
Hladké mouky

15.12.2017
5zobrazit podrobnosti
Hodnotící stupnice testu:
1 (nejlepší) - 5 (nejhorší)

cena/1 kg: 9,90 Kč
výrobce: Mlýny J. Voženílek spol. s.r.o.
charakteristika těst a pečení:
-míchání a hnětení: těsto po vymíchání nelepivé, vaznost dostačující, tažnost na blánu dobrá, mírně se trhá;
-zrání těsta: vývin těsta po zrání velmi dobrý, tažnost velmi dobrá, tvarování po zrání velmi dobré;
-kynutí: velmi dobré, klenba velmi dobrá;
-po upečení: barva standardní, pečivová, klenba výrobku velmi dobrá, po vychladnutí bez parcelace, bez výrazného krabatění kůrky

Pekařský pokus - kvalita upečených pekařských výrobků:
-střída pravidelná, jemná; průměrná výška 46,7 mm, průměrná délka 81,1 mm
Test mouky

27.11.2018
3.6zobrazit podrobnosti
Hodnotící stupnice testu:
1 (nejlepší) - 5 (nejhorší)

Celkové hodnocení ovlivňují ze 35% výsledky zkoušky pečení, ze 20% výživová hodnota a značení, dalších 20% mají na svědomí vlastnosti mouky a označení podskupiny, 15% tvoří kontrola hmotnosti a posledních 5% její cena.

Celková známka: 2,4

Lze ji bez problémů využít pro domácí pečení, nicméně očekávejte průměrné výsledky a to jak po stránce senzorické, tak s ohledem na objektivní ukazatele.
Test hladké bílé pšeničné mouky

7.12.2020
1zobrazit podrobnosti
Hodnotící stupnice testu:
1 (nejlepší) - 5 (nejhorší)

Výsledky odráží zjištění laboratoře s ohledem na rezidua pesticidů a mykotoxinů.

Cena za 1 kg: 10,90,- Kč

Propadák testu vzhledem k sumě deoxynivalenolů, kde se do tolerovaného množství vejde pouze se započtením povolené odchylky. Minimální zbytkové množství pesticidů: pirimiphos-methylu a tebuconazolu.

*Nositelka loga Klasa!