Ponnath Špekáčky


Název testuVýsledek i
5 nejlepší - 1 nejhorší
Popis výsledku
Test špekáčků

26.4.2019
2.5zobrazit podrobnosti
Hodnotící stupnice testu:
1 (nejlepší) - 5 (nejhorší)

Celková známka: 3-
Senzorické hodnocení: 3
Hodnocení Potravinového Sherlocka: 3-

Laboratoř naměřila méně masa, než nám říká informace na obalu - do povolené odchylky se však špekáčky vejdou. Výrobce si k zahuštění pomáhá amaranthem a jako stabilizátor využívá disforečnany a dusitan sodný. Hezky voní ale mají trochu horší vzhled.