Maso Brejcha Farmářské špekáčky


Název testuVýsledek i
5 nejlepší - 1 nejhorší
Popis výsledku
Test špekáčků 2022

29.4.2022
4zobrazit podrobnosti
Hodnotící stupnice testu:
1 (nejlepší) - 5 (nejhorší)

Známka ze senzoriky (12 zaškolených odborníků z VŠCHT v Praze): 2,8
Známka od Potravinového Sherlocka (opírá se mj. o laboratorní zjištění): 1-

Výsledné hodnocení: 2
Cena (v přepočtu za 1 kg): 161,25 Kč

Kvitujeme jednoduché složení bez zahušťovadel a přidaných fosfátů. Masa mají dostatek, ale trochu postrádáme charakteristickou tučnost (pozn. mají nejnižší obsah tuku). V senzorické části zazněly výhrady ohledně tužší konzistence a lehce slanější chuti.