Boneco Majolka


Název testuVýsledek i
5 nejlepší - 1 nejhorší
Popis výsledku
Test majonéz

12.4.2019
3.5zobrazit podrobnosti
Hodnotící stupnice testu:
1 (nejlepší) - 5 (nejhorší)

Celková známka: 2-
Senzorické hodnocení: 3,4
Hodnocení Potravinového Sherlocka: 2

Hořká, řídká, s kousky kořením...to jsou asi nejvíce negativní postřehy laických hodnotitelů. Pozitivum: nese logo Českých cechovních norem (i když splňuje dané limity v nejnižších hodnotách). Negativum: nízký obsah vaječných žloutků.
Test majonéz

9.9.2019
3.5zobrazit podrobnosti
Hodnotící stupnice testu:
1 (nejlepší) - 5 (nejhorší)

Celkovou známku tvoří z 80% hodnocení senzoriky, kde odborná porota posuzovala: barvu, chuť, vzhled, vůni a konzistenci. Zbylých 20% odráží složení. V tomto případě byly uděleny známky "1"-u výrobků bez přídatné látky EDTA a aromat a "2"-u těch, které výše zmíněné obsahují.

Celková známka: 2,52
Senzorika: 2,9
Analytická část: 1
pozn. nositelka loga Klasa

Vzorek má hodně světlou barvu, nicméně chuťově je příjemný, průměrně tučný.