Bernard Sváteční ležák 12


Název testuVýsledek i
5 nejlepší - 1 nejhorší
Popis výsledku
Světlé ležáky

26.6.2017
4.5zobrazit podrobnosti
Hodnotící stupnice testu:
1 (nejlepší) - 17 (nejhorší)

pořadí podle množství mykotoxinů (od nejnižšího po nejvyšší): 3. místo
cena: 23,90 Kč/0,5 l
obal: sklo
podle etikety:
-složení: pitná voda, ječný slad ze sladovny Bernard, žatecký upravený chmel, chmelový extrakt, kvasnice
-energetická hodnota (kJ/0,5 l): neuvedeno
-obsah alkoholu (% alk.): 5
-výrobce/prodávající: Rodinný pivovar Bernard a.s., Humpolec
mykotoxiny (μg/kg):
-Deoxynivalenol = 1
-Deoxynivalenol-3-glucoside = < 1
furan (μg/kg): 2,38
Pivní ležáky

24.9.2018
3.9zobrazit podrobnosti
Hodnotící stupnice testu:
1 (nejlepší) - 5 (nejhorší)

Celkovou známku tvoří ze 40% dodržení analytických parametrů a ze 60% senzorické hodnocení. Laboratorní analýza odhalila, že sledované parametry jsou u všech vzorků v normě a shodně tak byly klasifikovány známkou 1. Rozhodovala tedy část senzorická, kde se hodnotily plnost, hořkost, trpkost, sladkost/kyselost, říz a doznívání piva.

Celková známka: 2,1
Známka senzorického hodnocení: 2,83

Průměrná plnost, odpovídající hořkost, nápadná kyselost. Vůně nese chmelové, ovocné a kvasničné prvky. Chuť zřejmě ovlivněna stářím nebo špatným skladováním.