Albert Olivový olej extra panenský


Název testuVýsledek i
5 nejlepší - 1 nejhorší
Popis výsledku
Test extra panenských olivových olejů

21.8.2020
4zobrazit podrobnosti
Hodnotící stupnice testu:
1 (nejlepší) - 5 (nejhorší)

Letošní test neodhalil v tomto sortimentu žádné pančování. Výsledné hodnocení tak spíše než zjištění Potravinového Sherlocka ovlivnila senzorika a cena jednotlivých vzorků.

Celková známka: 2
Hodnocení Potravinového Sherlocka: 1
Hodnocení senzoriky: 2,8
Cena v přepočtu za 1l: 198,67,- Kč

Tento vzorek "sejmula" zejména senzorika, kde obsadil poslední (dělenou) příčku. Trpkou chutí neoslnil a navíc po jeho polknutí některé z porotců škrábalo v krku.