Test extra panenských olivových olejů 2024

21.6.2024

10 potravin

odkaz na zdroj dat
Název potravinyVýsledek i
5 nejlepší - 1 nejhorší
Popis výsledku
Primadonna Extra panenský olivový olej5,0 zobrazit podrobnosti
Hodnotící stupnice testu:
1 (nejlepší) - 5 (nejhorší)

Celková známka: 1

Výsledky senzorické analýzy (dle evropských parametrů nařízení EU 2022/2104):
Odpovídá uvedené kategorii? - ano
Medián vad - 0,0
Medián souladu - 5,8

Vítěz testu! Také oficiální senzorická zkouška potvrdila, že patří do kategorie extra panenský. Disponuje nejvyšším mediánem souladu a v hodnocení spadá mezi dobré oleje. Jedná se o směs olivových olejů původem z Evropské unie.
Kaiser Franz Josef Extra Virgin Olive Oil4,5 zobrazit podrobnosti
Hodnotící stupnice testu:
1 (nejlepší) - 5 (nejhorší)

Celková známka: 1-

Výsledky senzorické analýzy (dle evropských parametrů nařízení EU 2022/2104):
Odpovídá uvedené kategorii? - ano
Medián vad - 0,0
Medián souladu - 5,3

I tento olivový olej spadá do kategorie extra panenský. Hodnota mediánu souladu patří mezi vyšší standard.
Fontoliva Extra panenský olivový olej Řecko4,5 zobrazit podrobnosti
Hodnotící stupnice testu:
1 (nejlepší) - 5 (nejhorší)

Celková známka: 1-

Výsledky senzorické analýzy (dle evropských parametrů nařízení EU 2022/2104):
Odpovídá uvedené kategorii? - ano
Medián vad - 0,0
Medián souladu - 5,6

Další skutečně extra panenský olivový olej. Pochází z Řecka a dle degustátorů patří k dobrým extra panenským olivovým olejům. Má druhý nejvyšší (=nejlepší) medián souladu.
Billa Extra Virgin Olive Oil3,0 zobrazit podrobnosti
Hodnotící stupnice testu:
1 (nejlepší) - 5 (nejhorší)

Celková známka: 3

Výsledky senzorické analýzy (dle evropských parametrů nařízení EU 2022/2104):
Odpovídá uvedené kategorii? - ano
Medián vad - 0,0
Medián souladu - 4,4

Oficiální senzorická zkouška potvrdila, že se jedná o extra panenský olivový olej. Přestože hodnotící neodhalili žádnou vadu, v hodnocení souladu, jenž odráží jeho vyváženost a příjemnost, jej shledali nedostatečným.
Albert Olivový olej extra panenský1,0 zobrazit podrobnosti
Hodnotící stupnice testu:
1 (nejlepší) - 5 (nejhorší)

Celková známka: 5

Výsledky senzorické analýzy (dle evropských parametrů nařízení EU 2022/2104):
Odpovídá uvedené kategorii? - ne
Medián vad - 1,8
Medián souladu - neuvedeno

Olej pocházející ze Španělka nevyhovuje kategorii extra panenský. Oficiální senzorika u něj objevila chybu, což je v rozporu s unijními legislativními požadavky.
Aro Extra Virgin Olive Oil1,0 zobrazit podrobnosti
Hodnotící stupnice testu:
1 (nejlepší) - 5 (nejhorší)

Celková známka: 5

Výsledky senzorické analýzy (dle evropských parametrů nařízení EU 2022/2104):
Odpovídá uvedené kategorii? - ne
Medián vad - 4,0
Medián souladu - neuvedeno

Tento olej nemá právo nést označení extra panenský. Mediánem vad (pozn. nejvyšším v rámci testu), už odpovídá kategorii lampantový. Tento druh oleje není určen k přímé spotřebě! Navíc nevyhověl v jednom ze sledovaných laboratorních parametrů.
Tesco Extra Virgin Olive Oil 1,0 zobrazit podrobnosti
Hodnotící stupnice testu:
1 (nejlepší) - 5 (nejhorší)

Celková známka: 5

Výsledky senzorické analýzy (dle evropských parametrů nařízení EU 2022/2104):
Odpovídá uvedené kategorii? - ne
Medián vad - 1,7
Medián souladu - neuvedeno

Analyticky v pořádku, nicméně oficiální senzorická zkouška odhalila vadu, a proto, podle unijních požadavků, nemůže nést označení extra panenský. Nevyhovuje.
Villa Chiara Olio Extra Vergine di Oliva1,0 zobrazit podrobnosti
Hodnotící stupnice testu:
1 (nejlepší) - 5 (nejhorší)

Celková známka: 5

Výsledky senzorické analýzy (dle evropských parametrů nařízení EU 2022/2104):
Odpovídá uvedené kategorii? - ne
Medián vad - 1,0
Medián souladu - neuvedeno

Aby olej patřil do kategorie extra panenský, nesmí mít dle evropské legislativy vadu. Zde ji chuťoví experti našli. Tzn., že ačkoliv je po analytické stránce v pořádku, nevyhovuje.
Kreolis CLASSIC EXTRA PANENSKÝ OLIVOVÝ OLEJ1,0 zobrazit podrobnosti
Hodnotící stupnice testu:
1 (nejlepší) - 5 (nejhorší)

Celková známka: 5

Výsledky senzorické analýzy (dle evropských parametrů nařízení EU 2022/2104):
Odpovídá uvedené kategorii? - ne
Medián vad - 1,4
Medián souladu - neuvedeno

Oficiální senzorickou zkouškou byla u tohoto oleje zjištěna vada. To je u kategorie extra panenský podle evropské legislativy nepřípustné. Nevyhovuje.
Ondoliva 100 % Spanish Selection Extra Virgin Olive Oil1,0 zobrazit podrobnosti
Hodnotící stupnice testu:
1 (nejlepší) - 5 (nejhorší)

Celková známka: 5

Výsledky senzorické analýzy (dle evropských parametrů nařízení EU 2022/2104):
Odpovídá uvedené kategorii? - ne
Medián vad - 1,4
Medián souladu - neuvedeno

Olivový olej ze Španělska vzhledem k vadě odhalené při oficiální senzorické zkoušce nelze dle evropské legislativy zařadit do kategorie extra panenský. Nevyhovuje.