Test šlehaček ve spreji

27.5.2022

10 potravin

odkaz na zdroj dat
Název potravinyVýsledek i
5 nejlepší - 1 nejhorší
Popis výsledku
Metro Chef Whipped Cream4,5 zobrazit podrobnosti
Hodnotící stupnice testu:
1 (nejlepší) - 5 (nejhorší)

Hodnocení senzoriky (12 zaškolených odborníků z VŠCHT v Praze): 1,9
Hodnocení Potravinového Sherlocka (opírá se o zjištění laboratoře): 1-

Výsledná známka: 1-
Cena (v přepočtu za 250 g): 52,10 Kč

Celkový vítěz testu, který se mj. o první příčku dělí i v senzorické části, kdy vyjma trochu slabší smetanové chuti neměli porotci výhrady.
+ Jedná se o jeden ze dvou sprejů, kde zůstává nejméně směsi ve spreji. Podílem tuku (pozn. nejvyšší v rámci testu; 31,9 %) se vyrovná smetaně ke šlehání.
- Obsah celkových cukrů patří k vyšším.
Debic Profi Šlag pjena4,0 zobrazit podrobnosti
Hodnotící stupnice testu:
1 (nejlepší) - 5 (nejhorší)

Hodnocení senzoriky (12 zaškolených odborníků z VŠCHT v Praze): 2,0
Hodnocení Potravinového Sherlocka (opírá se o zjištění laboratoře): 2

Výsledná známka: 2
Cena (v přepočtu za 250 g): 103,84 Kč

Na obale schází informace o obsahu smetany. Suma celkových cukrů je spíše vyšší, kromě přidaného cukru v něm najdeme i škrobový sirup, který lehce sladí a zahušťuje. Jde o nejdražší výrobek v testu. Plusové body získává za skutečnost, že se dělí o prvenství s ohledem na zůstatek směsi ve spreji (pozn. 4,3 %), a pozitivní ohlasy z ochutnávky. Drobná výhrada zazněla pouze na póry v pěně.
Albert Šlehačka smetanová ve spreji3,5 zobrazit podrobnosti
Hodnotící stupnice testu:
1 (nejlepší) - 5 (nejhorší)

Hodnocení senzoriky (12 zaškolených odborníků z VŠCHT v Praze): 2,0
Hodnocení Potravinového Sherlocka (opírá se o zjištění laboratoře): 3-

Výsledná známka: 2-
Cena (v přepočtu za 250 g): 32,90 Kč

Pozitiva - spíše nadprůměrný obsah tuku; dobrá textura a příjemná, výrazná smetanová chuť.
Negativa - ve spreji jí zůstává nejvíce (11 %), slabší intenzita vůně.
Pilos Cream Spray3,5 zobrazit podrobnosti
Hodnotící stupnice testu:
1 (nejlepší) - 5 (nejhorší)

Hodnocení senzoriky (12 zaškolených odborníků z VŠCHT v Praze): 2,0
Hodnocení Potravinového Sherlocka (opírá se o zjištění laboratoře): 3-

Výsledná známka: 2-
Cena (v přepočtu za 250 g): 32,90 Kč

Tato šlehačka si z ochutnávky odnáší vesměs kladné ohlasy - příjemný vzhled, dobrá textura, optimální sladkost. Obsahuje nejméně tuku ze všech testovaných vzorků, což tvoří trochu paradox s výtkou odborníků s ohledem na "tučnou chuť". Celkových cukrů má spíše méně a ve spreji jí po vymačkání zůstává průměrné množství.
Meggle Spray Cream3,5 zobrazit podrobnosti
Hodnotící stupnice testu:
1 (nejlepší) - 5 (nejhorší)

Hodnocení senzoriky (12 zaškolených odborníků z VŠCHT v Praze): 2,8
Hodnocení Potravinového Sherlocka (opírá se o zjištění laboratoře): 2-

Výsledná známka: 2-
Cena (v přepočtu za 250 g): 61,53 Kč

Nejméně sladká šlehačka - bez cukru, jen s glukózovým sirupem, který může přispět k jejímu zahuštění. Hodnota tuku je lehce podprůměrná a ve spreji jí oproti průměru zůstane o něco více. Za dělenou poslední příčku v senzorice "vděčí" slabší smetanové chuti a lehké pachuti.
Laura Spray cream3,5 zobrazit podrobnosti
Hodnotící stupnice testu:
1 (nejlepší) - 5 (nejhorší)


Hodnocení senzoriky (12 zaškolených odborníků z VŠCHT v Praze): 2,3
Hodnocení Potravinového Sherlocka (opírá se o zjištění laboratoře): 3

Výsledná známka: 2-
Cena (v přepočtu za 250 g): 41,90 Kč

Průměrná šlehačka s ohledem na podíl cukrů i na množství, které zůstává ve spreji. Třetí nejnižší obsah tuku (promítl se také do hodnocení senzoriky viz níže) nahání výrobce éčky ve složení. Odborné porotě přišla v chuti málo tučná a smetanová.
Penny Spray Cream3,5 zobrazit podrobnosti
Hodnotící stupnice testu:
1 (nejlepší) - 5 (nejhorší)

Hodnocení senzoriky (12 zaškolených odborníků z VŠCHT v Praze): 2,3
Hodnocení Potravinového Sherlocka (opírá se o zjištění laboratoře): 3

Výsledná známka: 2-
Cena (v přepočtu za 250 g): 31,90 Kč

Celkových cukrů má tato šlehačka spíše méně. Odborníci se shodli, že méně výraznou smetanovou chuť vyvážila její příjemná sladkost. Ve spreji zůstává průměrné množství a zdvižený prst si odnáší za druhý nejnižší obsah tuku.
Président Crème légère fouetté3,5 zobrazit podrobnosti
Hodnotící stupnice testu:
1 (nejlepší) - 5 (nejhorší)

Hodnocení senzoriky (12 zaškolených odborníků z VŠCHT v Praze): 1,9
Hodnocení Potravinového Sherlocka (opírá se o zjištění laboratoře): 3

Výsledná známka: 2-
Cena (v přepočtu za 250 g): 79,90 Kč

Druhá šlehačka, která se dělí o prvenství v senzorické části. Porotce si získala zejména svou texturou, naopak pokárání si vysloužila za slabší vůni. Z pohledu laboratoře sice kvitujeme jednoduché složení, ale...obsahuje nejvíce celkových cukrů (pozn. je doslazována cukrem) a tuku má lehce podprůměrně.
My Price Spray Cream3,0 zobrazit podrobnosti
Hodnotící stupnice testu:
1 (nejlepší) - 5 (nejhorší)

Hodnocení senzoriky (12 zaškolených odborníků z VŠCHT v Praze): 2,5
Hodnocení Potravinového Sherlocka (opírá se o zjištění laboratoře): 3-

Výsledná známka: 3
Cena (v přepočtu za 250 g): 32,90 Kč

Odborníci o ní hovořili jako o slabě smetanové a měkčí. Tuku má spíše méně, zřejmě i díky tomu se neobejde bez některých zbytečných éček. Ve spreji jí zůstane spíše více a vyšší je také podíl cukrů.
Aro Šlehačka ve spreji3,0 zobrazit podrobnosti
Hodnotící stupnice testu:
1 (nejlepší) - 5 (nejhorší)

Hodnocení senzoriky (12 zaškolených odborníků z VŠCHT v Praze): 2,8
Hodnocení Potravinového Sherlocka (opírá se o zjištění laboratoře): 3

Výsledná známka: 3
Cena (v přepočtu za 250 g): 31,63 Kč

Tato méně tučná šlehačka obsahuje značné množství éček a odtučněné mléko. Ze spreje ji dostanete o něco více než je průměr v testu. Kritiku a dělenou poslední příčku ze senzorické části si vysloužila nejslabší smetanovou chutí. Palec nahoru alespoň za cenu, nejlevnější.